5
Отворът към погребалната камера е квадрат с размери от вътрешната страна 65 на 65 сантиметра.
The opening into the burial chamber is a square measuring 65 by 65 centimetres from the inner side.

900K


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

 

Home

Copyright 1997-2012 ® OMDA Ltd. Всички права запазени