3

Още един поглед към предверието. На дължина то е метър и десет сантиметра, на широчина  - метър и четирийсет, а на височина  - около метър и шейсет.
The entryway viewed from a diffferent point. The passage is 110 cm long, 140 cm wide and about 160 cm high. 

900K


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

 

Home

Copyright 1997-2012 ® OMDA Ltd. Всички права запазени