9
Сега като че ли се вижда по-ясно. Наистина това е стилизирана бича глава. Над челото на нашия бик има малка ниша. Очевидно тя е умишлено направена.
Какво значи такъв релеф? Дали е на бик? Може да е на дивото степно магаре, което тогава се е скитало на стада като антилопите и бизоните. 
За какво е служила малката ниша? В нея е поставяно нещо. Храна? Цветя?.. Късове от жертвоприношения?
It seems to stand out more clearly now. Indeed, it is a stylized bull's head. There is a small niche above the forehead of our bull. There is no doubt it has been cut deliberately.
What might be the meaning of this relief ? Is it a bull's representation? Or maybe an image of the wild steppe donkey, which, like antilopes and  bisons, used to go about in herds. 
What might the small niche have served for? Something must have been shelved there. Was it food? Flowers?... Pieces of offerings?...

663K


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

 

Home

Copyright 1997-2012 ® OMDA Ltd. Всички права запазени