д-р Вяра Ганчева

ganchevav@yahoo.com

 

       Фамилия:                   Ганчева

       Име и презиме:          Вяра Василева

     

Институция

[От дата - до дата]

Получена степен или диплома:

Софийски университет Св. Кл. Охридски", Философски факултет 1979 1984

                                        1983-1984

 

Магистър по социология

Реторика

Институт по социология, БАН, 19851988

Докторантура

Международен университетски център- Дубровник, 1987

Курс Етични норми и социология

Институт по социология, 1990

Д-р, Тема на доктората: Мобилността на учените

Международен университетски център- Дубровник, 1991

Курс: Социологически проблеми на експертизата. 

Британски съвет, Министерство на културата,  2000

 Курс: Арт мениджмънт

Фондация "Тайм"   

2001

 Курс: Местен дневен ред 21; Мобилизация на ресурси; Работа с медии.

МТСП,  ФАР Проект СМАЕП

2002

Тренинг: Европейски предприсъединителни програми; Политически контекст; Управление на проекти; Мониторинг и оценка

Регионален екологичен център за ЦИЕ (РЕЦ), ФАР, 2002

Курс: Създаване на възможности за приложение на Аархуската конвенция за достъп до информация.

ЮНЕСКО/ МОСТ и Международния съвет за сравнителни изследвания

София, 2002

Сравнителните изследвания в социален контекст,

Лятна школа

Нов български университет

София, 2003, 2004, 2005, 2006

Лятна школа по връзки с обществеността

Европейска комисия, 3 Тренинг

София, 2005

Проектният цикъл: технически, финансови и правни аспекти на 6 Рамкова програма на ЕС

 

     Членство в професионални и други организации

1991 -              Българска социологическа асоциация

1991 - 1994         Институт за развитие на демокрацията

1991 - 1995         Парламентарен клуб на журналиста

1997 - 2000         Българско дружество за връзки с обществеността

1998 -                           Съюз на учените в България

1999 -                           Асоциация Журналисти за ЕС

2000 -              Международна фондация Децата на Балканите

2001 -              Фондация Българско кино

2002 -              Информационен центърНПО срещу бедността

2003 -               Европейска анти-бедност мрежа (EAPN)

2004 -               Българска коалиция за равнопоставеност на половете

2006 -               Дружество за Обединените нации в България

2006 -               АПЕЛ ЕВРОПА

2007 -               Ромски съюз за спорт и култура

2008                Асоциация за реновиране на етажна собственост

 

     Компютърна грамотност: Windows, Word, Excel

 

  Позиция:      д-р в Институт по социология, БАН;

- хоноруван преподавател във ФЖМК, СУ Св. Кл. Охридски

- председател на фондация Форум за устойчиво развитие - ФОКУС

 

Квалификации: социология на науката, реторика, гражданско общество, устойчиво развитие, работа с медии, връзки с обществеността, оценка на капацитет, изследвания на общественото мнение, арт мениджмънт, управление и мониторинг на проекти, емпирични изследвания, глобално и регионално развитие.

 

Професионален опит:

От - до

Място

Организация

Позиция

Описание

1990 2008

София

Институт по социология

Научен сътрудник

Теоретични и емпирични изследвания; проекти, публикации

2001-2007

София

СУ Св.Кл. Охридски,ФЖМК

Лектор

Комуникации и устойчиво развитие

2003-2004

 

 

2008

София

СУ Св.Кл. Охридски, ФЖМК

Лектор

Връзки с обществеността по време на криза, Комуникации и социална промяна, Комуникации и устойчиво развитие;

Социология на книгата и печата

1999

В. Търново

Великотърновски Университет

Лектор

Социални проблеми на устойчивото развитие

1997-

1998

 

София

ПРООН,

Възможности 21 век

Консултант

 

Образователна програма за журналисти по устойчиво развитие

1996

 

София

НБУ

Лектор

 

Социални проблеми на науката  и образованието

1988 1990

София

Институт по социология

Специалист

Теоретични и емпирични изследвания; проекти, публикации

1985 1988

София

Институт по социология

Докторант

Теоретични и емпирични изследвания; проекти, публикации

 

 

Copyright 1997-2012 OMDA Ltd.  All rights reserved.