Institute of Sociology

Bulgarian Academy of Sciences

 

 

 

   доц. д-р Румяна Стоилова - съставител

 

   автори -

доц. д-р Р. Стоилова,  

проф.дсн А. Атанасов, 

проф.дсн Н. Тилкиджиев,

доц. д-р Б. Ивков,

М. Иванова,

доц. д-р В. Ангелова, 

А. Йорданова.

 

  Oбществени нагласи към равнопоставеността и дискриминацията. Роля на медиите за тяхното формиране

 

  Рецензенти: проф.дсн В. Златанова

               доц. дсн Д. Минев

 

  Майя Димитрова, Кузман Цеков - web design

 

  Омда

 

 

 

 

ISBN 978-954-9719-22-2     

 

 

ОМДА

2010

 

Copyright 1998-2012  OMDA Ltd. Всички права запазени