СЪЮЗ  НА  ДЕМОКРАТИЧНИТЕ  СИЛИ

 

ПОЛИТИЧЕСКО СЪВЕЩАНИЕ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

18-20 септември 1992 година

 

ТРЕТО  ЗАСЕДАНИЕ

София,  събота,  19 септември 1992 година

/12.45 ч./

 

 

ДНЕВЕН РЕД: Публичният облик на  СДС

 

ИЗКАЗВАНЕ НА НИКОЛАЙ СЛАТИНСКИ 

ДИСКУСИЯ ВЪРХУ ПУБЛИЧНИЯ ОБЛИК НА СДС

Ангел Кондев (АСП)

Васил Златарев (БДФ)

Георги Петров (БЗНС - Н. Петков в СДС)

Любомир Собаджиев (ДГИ)

Георги Марков (ДП)

Руслан Сербезов (КЕП)

Христо Генов (ХДС)

Ивен Ценев (Нова СДП)

Любомир Павлов (ОД)

Михаил неделчев (РДП)

Надежда Михайлова (пресцентър при МС)

Ленко Русанов (РП)

Андрей манолов (СДП)

Веселин максимов (СБ)

Иван Станчев (СР)

Стефан Влахов-Мицев (ССД)

Янко Янков (СТК)

Атанас Георгиев (ФКД)

Свиляна [в оригинала сгрешено - навсякъде Биляна] Захариева

Янко Янков

Николай Панков (ФНСД)

Еп. Христофор (ХСС)

Светлана Спасова (ХДС)

Едвин Сугарев (Екогласност)

Александър Йорданов (РДП)

Д-р [Спас] Гърневски (БДФ)

КРАЙ НА ДИСКУСИЯТА ВЪРХУ ПУБЛИЧНИЯ ОБЛИК НА СДС

 

                                                        Иван Анев

                                    ВОДЕЩИ:

                                                        Мариана Лукова

 

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ:  Във връзка със становищата за структурата на СДС, за НКС като централен политически орган на СДС във взаимоотношенията му  с другите структури на  СДС има няколко процедурни предложения, които аз ще обединя в едно и ще предложа да се гласува.

Във връзка с  конкретната политическа обстановка има становище, че обсъждането на структурата и евентуално преструктуриране на СДС в настоящия момент не е целесъобразно. Политическото съвещание да се занимае днес само с политическата  обстановка и евентуално с образа на СДС и дасе приеме политически документ. Това, което се отнася до структурата на СДС, да остане предмет на разглеждане на Националния координационен съвет на следващото му заседание, или по-следващото.

 

СТЕФАН САВОВ (ДП): По начало съм съгласен с предложението, направено не знам от кого. Действително ние трябва да се съсредоточим в този момент по този въпрос. Но  да не изпаднем в една неприятна ситуация. Въпросът за структурата е много важен и според мене не бива да се разглежда само в рамките на Националния координационен съвет. Необходимо е по-широко участие и да му  отделим специално заседание и то в най-скоро време.

Защото нека не се лъжем, положението с координационните съвети по места е много трагично.

 

 ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ  (ОДЦ):  Нашата партия взе решение такова обсъждане да се проведе в Националния координационен, съвет. Въпреки всичко, от толкова дълго време такова решение не може да се  прокара. Аз се съмнявам, че ако отложим този въпрос сега за разглеждане, в Националния координационен съвет ще се вземе решение.  Пък и тези два въпроса са свързани: образа на СДС започва от "Раковска" 134. Ние настояваме още днес да се вземе решение и не само да се вземе решение, но веднага да се избере едно лице като политически секретар, или като генерален секретар, нека да дискутираме върху името, което да отговаря за структурата, за апарата на "Раковска" 134. Разбира се, да има и други функции, даже той да изготви и предложи структура, която да се обсъди в Националния координационен съвет. Нека тази личност днес да изберем тука на това заседание, защото не съм сигурен, че НКС ще свърши тази работа. 

 

 МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ (РДП):  Радикалдемократическата партия подържа да се спази дневния ред така, както сме го приели, и да проведем дискусията по структурата на Съюза на демократичните сили. Разбира се, ние държим на тая дискусия да се направят само предложения. Не сега ние тука да изграждаме новите си възгледи за структурата.

Подържаме предложението на ОДЦ сега да изберем тази фигура, за която от толкова дълго време говорим.

 

ЕДВИН СУГАРЕВ (КЕП[1]): Бих искал да предложа едно компромисно разрешение на проблема: днес да се концентрираме изключително върху облика на СДС и политическия документ, а проблемът със структурите, мисля, че технически е възможно да се разгледа утре сутринта, когато ще имаме повече време, за да достигнем до решение.

 

ВОДЕЩ ИВАН СТАНЕВ:  Ако няма други предложения, да преминем към гласуване.

 

СТЕФАН САВОВ (ДП): В такъв случай ние оттегляме нашето предложение и подържаме предложението на г-н Сугарев.

 

 МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ:  Ние също сме съгласни с предложението на г-н Сугарев. Нека да се замени втората с третата дискусия.

 

 ВОДЕЩ ИВАН СТАНЕВ: Да считаме, че предложението на г-н Едвин Сугарев е прието.

 

 МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ: Ако остане за утре да продължиме, да обсъждаме този въпрос, нямаме нищо против. Аз съм против да го оставиме на НКС да вземе някакво решение. Ако го дискутираме и вземем някакво решение, това е добре.

 

 ВОДЕЩ ИВАН СТАНЕВ: Г-н Ценов, Вие различно ли мнение имате?

 

 ИВАН ЦЕНОВ (НСДП):  Да. Искам да припомня, че на последното заседание на НКС на СДС решихме да се подготви някакво предварително решение.Ако се наложи, сега  ще продължиме до подписването  на политическия документ, а утре секретарят Христо Попов трябва да осигури залата. Така решихме, нали? 

 

 ВОДЕЩ ИВАН СТАНЕВ: Значи, обсъждането на структурите да остане за утре. Възражения? - Няма.

Въпросът е сега дали да преминем към дискусия по облика на СДС, тъй като не знам дали комисията по политическия документ е приключила. Смятам, че най-добре, е да изчакаме да видим какво е направила комисията и после, да го  редактираме. До тогава да започнем обсъждането на темата за облика на СДС. Има ли възражения по въпроса?

 

 ЮЛИЙ ПАВЛОВ:  Преди почивката стана дума, че има някои гласувания дали да се проведат веднага, или след почивката. Ако искате - след почивката? - Става дума за предложението на Йордан Василев да изберем група за разговори с ДПС, и ако "да" - в какъв състав.

 

 ВОДЕЩ МАРИАНА ЛУКОВА: Аз мисля, че  сега има резон да се гласува предложението за митинг във вторник.  Ако няма възражения, първо да се изчака решението дали ще има такива групи.

 

 ЗЛАТКА РУСЕВА (ДП): Ако в документа се каже, че ще има диалог, ние трябва сега да решим с кого и в каква степен.

(Реши се първо да се изготви политическият документ и след това  да се определят групите за разговори.)

(Също се реши фотожурналистите да бъдат допуснати за няколко минути да направят снимки, след което да продължи работата на съвещанието.)[2]

ВОДЕЩ ИВАН СТАНЕВ:  Ще дам думата на г-н Николай Слатински, който беше дал заявка за изказване още сутринта.

 

НИКОЛАЙ СЛАТИНСКИ:

Колеги, благодаря за предоставената ми дума. Надявам се, че тука няма журналисти, но дори и да има, това, което ще кажа, ще стане обществено достояние така или иначе.  Аз не исках да се създава някаква психоза около това изказване и затова толкова дълго чаках ред. Ще се постарая да бъда кратък. Искам да говоря пред вас главно като председател на Комисията по национална  сигурност към парламента. Мене ме вълнува това, което се обсъжда тука, и аз също мога да кажа доста неща по този въпрос. Също  и по това защо се прави непрекъснато нашата страна да бъде дестабилизирана и да се тресе и за това, че в скоро време ще излязат афери и далавери с наместничество на хора от най-висок ранги за това, че Министрество на правосъдието не се спомена. Министерството на вътрешните работи и главният прокурор не трябва да допускат това, което се желае - да бъдат прикрити следите на такива престъпления. Такъв отпор няма. От тези служби непрекъснато изтича информация, защото там все още има хора от Държавна сигурност, там все още има корумпирани хора, там все още има хора, които са верни на старата власт. И когато правителството на  г-н  Филип Димитров иска да свърши своята работа в областта на  законността и обществения ред, на тях непрекъснато им се пречи.

Бих искал, ако има време, да кажа много неща, които мене ме тревожат, като да  речеме това, че Съюзът на демократичните сили по места изпитва непрекъснато трусове при  взаимодействието между координационните съвети  и кметовете, и когато пред нашите очи непрекъснато се изтощава и топи нашият синдикат "Подкрепа".  Аз казвам, не това е нашият синдикат и той се топи, защото на всички нива сред неговите ръководители има хора безкрайно амбициозни, обвързали се с номенклатурата, хора, които вече имат почти криминални престъпления, хора, които по предприятия се свързаха със старите директори и защитават единствено своя келепир. И поне в рамките на Пернишки окръг мога да кажа, че в едни големи предприятия се броят не със стотици, а на десетки членовете на "Подкрепа". И това е едно много тревожно явление за СДС.

Сега мога да кажа и за нещо, което мене ме дори тревожи, това е, че започна да изчезва от нашия език една много скъпа за българската кауза думичка "българомохамеданин" и започна да се заменя с някои други понятия и по места да се води политика, която е насочена срещу държавните и националните интереси на страната.

В близките две-три минути искам да се огранича само върху това, което касае комисията за национална сигурност и да изкажа своята тревога и това трябва да се вплете  в мотивите към политическото становище. Мисля, че аз единствено си позволих да бия тревога сред нашето общество, а  именно, че след като много успешно от президентството беше сложена ръка върху българската армия, сега се води борба да се сложи ръка и върху други служби, като Националната следствена служба, Националната служба за сигурност  плюс Националната разузнавателна служба, която за мене е президентска разузнавателна служба. А последната трябва да бъде действително национална. Като доказателство за моите думи, това е вчерашната пресконференция, който през главата на съответния  министър се изяви, като излязоха  хора, директори на тези служби се явиха на инструктаж в президентството и с написване на един сценарий за тази пресконференция. Аз много съжалявам, че един депутат от нашата комисия се представи като представител на парламентарната комисия за национална сигурност. Това е г-н Стефан Караджов. Никой не го е упълномощавал и никой не му е давал титлата експерт по въпросите на военно-  промишления комплекс. Той е член на тая комисия, той разполага с много информация, но да се явява там като представител на Комисията по национална сигурност това е некоректно.

Трябва да ви кажа, че една от бъдещите точки на дневния ред не трябва да бъде въпросът с досиетата, а най-накрая трябва да бъде и прословутото решение или по-скоро проекторешение за Националната разузнавателна служба. То се пъха някъде по пътя между нашата комисия и законодателната комисия и не се кани дори да влезе  в парламентарната зала.

Ние трябва да водим диалог с г-н президента, но трябва да го водим този диалог на базата на така желаната от него публичност. Г-н президентът разбира тази публичност единствено като пълно сваляне на картите от Съюза на демократичните сили и пълна мъглявина около неговата дейност. Така, щедро са рекламирани някои срещи с някои лидери от една страна и така, скритите срещи с други лидери.

Като се говори за публичност, аз споделям това, което каза г-н Соколов: трябва да се свалят картите от всички страни. Трябва да стане какво се е дискутирало в края на миналата седмица между д-р Желев и някои политически лидери, каква е била темата на така щедро поставения сценарий за пресконференцията. И изобщо трябва да се постави въпросът принципно: ако д-р Желев е решил, че това СДС е изпълнило своята задача, че този парламент е свършил своята работа, той трябва просто да го декларира, а не с пресконференции от различен мащаб и с вечерни сбирки той да дестабилизира този парламент. Това е мое твърдо убеждение.

Аз смятам, че това са принципните въпроси, които трябва да бъдат поставени на президента.

Аз настоявам много категорично да бъдат разгледани принципът на работа и морала на шефовете на тези три служби, които, за сведение, през главата на своя министър са се явили вчера на пресконферецията и дали някои от тях са правили заявление, че нашата страна се нуждае от нова Държавна сигурност.

Ами аз питам: ако един човек в нашата страна контролира Националната разузнавателна служба, Националната следствена служба, Генералния щаб, какво ще стане?   Да не ви показвам една заповед на началника на Генералния щаб, с която фактически се възстановява и военното контраразузнаване. Ако една личност контролира Националната служба за сигурност, аз питам, ами това, което се контролира от тази личност, не е ли нова Държавна сигуронст.

 Аз мисля, че ние малко прехвърлихме акцента върху ДПС. ДПС в момента, поради свои съображения, просто се явява като оръжие, като  средство, с което президентът иска да въздейства върху парламента. И за база за разговор с Движението за права и слободи, но този разговор трябва да бъде принципен. И тук споделям изводите на моите съпартийци от Радикалдемократическата партия и практически на изказването на Георги Марков.

Съжалявам, че времето не стига и ще се ориентирам към приключване. Искам тук ясно да изразим параметрите на всички тези преговори и разговори, киото ние можем да си позволим да водим. А това е, че принципно трябва да бъде накаран нашият президент в диалога си с парламента  стриктно да спазва своите конституционни пълномощия. Защото в действията му напоследък, в подписването на нова структура на Министерство на отбраната и с тези изяви, които до сега той има, понякога навяват подозрения за антиконституционни  действия. Но тъй като във всички случай тази страна се опира на тези три основни стълба - парламент,  правителство и президент диалогът между тях е необходим.

Завършвайки мисля, че с ДПС може да се води диалог,  но ДПС просто трябва да знае, че Съюзът на демократичните сили води една морална политика, която морална политика при всички случаи ще го накара да предпочете едни избори, отколкото да бъде подставено лице в българската политика.

 

 ВАСИЛ МИХАЙЛОВ:  Аз много внимателно слушах изказването на председателя на Комисията по национална сигурност, но бих желал пак в този контекст да припомня  на уважаемите присъствуващи проблемите около нашата комисия. Като неин член трябва да ви кажа, че съм учуден от проблемите, които се явяват в последно време там. Преди много време бе внесен от мене и няколко мои колеги от парламентарната група закона за националното разузнавателно управление. Този законопроект решаваше един важен въпрос: преместването на Националната разузнавателна служба към министър-председателя, където е естественото й място. В тази връзка не мога да отмина спекулациите с това, че президентът, който е избран от целия народ, е стабилната служебна институция, която трябва да притежава разузнавателната служба, нещо, което се използва в общия контекст за разширяване на правомощията на г-н президента. В този смисъл аспектът, в който говори г-н Слатински е много важен. Сигурен съм, че вие осъзнавате това нещо, колеги! Когато се говори за проекторешението за Националната разузнавателна служба, то се бави  от законодателната комисия, а не някъде другаде.

Що  се отнася до проблема за досиетата, нещата в комисията за национална сигурност вече вървят добре. На вниманието на комисията по национална сигурност се намира този проблем.

Това, което много ме притеснява в обобщението, което прави председателят на комисията по националната сигурност, е за силовите институции и кой ги контролира. Например в нашата страна, в армията съществува легията "Г.С. Раковски", едно опасно образувание, което би могло да заеме и политически позиции в даден момент. Тя вече взе нееднократно такива позиции. Те са изключително притеснителни, поради което не могат да бъдат извън обсега на нашето внимание.

 

СТЕФАН КАРАДЖОВ: Разбира се, аз не мога да отмина думите на г-н Слатински. Но той би трябвало предварително ла разговаря с мене, за да му кажа какво е говорено там. Там имаше и журналисти, които са чули всичко. Аз бях поканен да кажа няколко думи по проблемите на военно-промишления комплекс и мислите, които изказах, не бяха опасни. Пресконференцията беше много дълга и аз не можах да говоря повече от две минути и засегнах само темата, че Народното събрание трябва да постави мораториум върху приватизацията -на тази част от нашата икономика, върху която има нечии вълчи апетити. Аз бях поканен от началника на канцеларията на президента - не си спомням името му. Преди това не съм се срещал с президента и не сме уточнявали какво да говоря. Пресконференцията беше на тема "Проблемите на националната сигурност", а те са проблеми, за които, според мене, не трябва да се дават пресконференции. Пресконференцията е организирана от президента. Аз като народен представител имам право да присъствам.

 

 РУСЛАН СЕРБЕЗОВ (КЕШ): Дами и господа, вярно  е, че  всеки му е проблем по какъв начин ще се изявява и какво ше  говори, но всеки трябва сам да определя какво ще говори. Искам да кажа, че в случая се реализира един план, в който е замесен президентът, и рано или късно ние трябва да го огласим, а не само да го затваряме в нашия кръг.. Необходимо е да се направи една пресконференция с г-н Слатински по тези въпроси, а той изложи цяла система, която се разработва не само срещу нас, а срещу цяла България. Това да стане заедно с говорителя на СДС. И всичко това трябва да се огласи. И много внимателно всеки да си прогнозира думите и много внимателно всеки да смята къде ще се изявява, защото всичко това пада върху нашия гръб. И тъй като ние сме управляващи, всеки от нас носи отговорност. Затова трябва много внимателно всеки да прецизира кога и как ще дава изявления. Затова ние трябва да упълномощим някой, тази теза, която, застъпваме тука, да бъде предадена на средствата за масова информация и оттам на всички. И тя да бъде отразена.

 

 АТАНАС ГЕОРГИЕВ (ФКД):  Позволявам си да  взема думата накратко, защото смятам, че можем да отидем към съвсем грешни разсъждения и крайният резултат да не бъде добър.

Струва ми се,  че стратегията, която трябва да определя нашата работа, за случая тактиката на нашето съвещание, трябва да бъде в силата на Съюза на демократичните сили.  А силата на Съюза на демократичните сили е друга.

 

 ВОДЕЩ ИВАН СТАНЕВ: Г-н Георгиев, моля ви не правете изказване. Това по темата ли е?

 

 АТАНАС ГЕОРГИЕВ:  Искам да направя изказване за това какво определя какво трябва да направим в момента.

 

 ВОДЕЩ ИВАН СТАНЕВ: Ще има дискусия за облика на  СДС и тогава ще се изкажете. Тогава вземете думата.

 

СТЕФАН САВОВ: С.една дума, това, което каза г-н Слатински потвърждава това, което казах вчера от името на Демократическата партия. Разберете, в нашия основен документ трябва да стои ясно, че ние сме за парламентарна демокрация и че ние ще се противопоставим против всякакви домогвания за  създаването на личен режим. Защото, разберете, че президентът не една, не две и три норми на Коститупията погазва и това, което той прави води до създаването на личен режим. Това е основен проблем и ние не можем да го отминем.

 

ВОДЕЩ ИВАН СТАНЕВ: Сега по въпроса за дискусията за стратегията на СДС ще приемем ли принципа пак по партии да вървим, или ще бъде свободна дискусия? Има думата г-н Неделчев.

 

МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ (РДП): Нашето първоначално предложение беше да си изложим становището по партии и ако има нещо повече да се премине към свободна дискусия. Повтарям: ако има.

 

 ФИЛИП ДИМИТРОВ:  Процедурно. В момента тече писането на някакъв текст. Предполагам, че по това, което ни бъде поставено на масата, ще има и коментарии, с искания на едно, за промяна на едно или на.друго. Това  е много хубаво за изясняване стратегията на съюза. Но ако ще имаме и друга работа, това трябва да се изясни.

 

 ВОДЕЩ ИВАН СТАНЕВ: Както се постави от началото, ние трябва да се занимаем с публичния образ на СДС, както е и по програма, и да се започне по партии, както е прието в предварителния регламент. По 5 минути.  Възражения? Няма.

Има думата АСП.

 

АНГЕЛ КОНДЕВ (говорител  на АСП):

 Всички разбирате, че  темата "Обликът на СДС" е многопланова и многопластова  тема. На нашето политическо съвещание на координаторите, което беше и национално съвещание, ние разгледахме този въпрос и нашето виждане в един разгърнат вид сме го предоставили и на средствата за масова информация, и на в. "Демокрация", най-напред в координационния съвет на СДС. Аз няма да повтарям всички тези неща, които сме казали и с които всички могат да се запознаят на страниците на нашия вестник "Начало". Там то е публикувано в пълния му вид. Позволете ми обаче да акцентирам накратко върху няколко основни конкретни  проблеми.

 Първо, върху един принципен въпрос, макар и конкретен - за издателския тръст или издателския синдикат на Съюза на демократичните сили. Много приказки бяха изприказвани на тази тема в миналото. Не знаят какво е състоянието на равнище приказки, но така или   иначе по същество, според нас, такъв издателски синдикат, такъв издателски тръст няма.  Съюзът на  демократичните сили като коалиция, а не отделните й партии, издава само един вестник - това е в. "Демокрация". Струва ми се, че това създава много проблеми на Съюза на демократичните сили, които  имат отношение или които се разпростират върху политическите взаимоотношения в коалицията.

Необходимо  е - и това е нашето  настоятелно искане - да се ускори организирането  и издаването на още издания, например списания,  едно или две, теоретични, на други вестници, така че да се даде възможност на  много повече хора от Съюза на демократичните сили, партии, организации, да изразяват своето становище на една много по-пластична,  по-широка представа за идеите, които непрекъснато се раждат в Съюза на демократичните сили.  Струва ми се за недопустимо този  въпрос да се бави повече.

Бих искал да кажа няколко думи за нашата оценка за вестник "Демокрация". Много  реални. Според  нас, ние сме критично настроени, обликът на  в. "Демокрация" сега не  е добър. Не е добър заради това, че дава една еднолинейна, но и една твърдолинейна идеалистична  представа за този вестник. Чуха се тук упреци преди малко, може  би донякъде основателни, че някои лидери на партии и организации, включително и на АСП,  пишели по други вестници. Аз не зная какво имаше предвид г-н Александър Йорданов във "Врабец",  но съгласете се, когато няма възможности за изява във вестника на коалицията се търсят други възможности за изява. А в това отношение искам да споделя тревогата си, че редакционният екип на в. "Демокрация"" не дава възможност на неговите страници да се чуят и други, добронамерени критични позиции. Да не се връщам към конкретния случай, който имам предвид, тъй като ви е известен. В това отношение, струва ми се, че вестникът трябва да преосмисли малко своята позиция по отношение кръга на авторите, които публикуват материали на неговите  страници.

Бих искал да кажа няколко думи по един болен проблем -така наречената война на СДС срещу другите така наречени уж свободни вестници или свободна преса. Според нас такава война де факто няма. Това е създаването на един мит. Война няма, защото ако правителството водеше война, това означава репресивни мерки спрямо тези вестници. Такива репресивни мерки няма, ограничения няма. Конституцията се спазва..

Но същевременно бих искал да кажа нещо друго. Тези вестници не трябва да се идеализират. Те имат своите слабости. Те първо не са толкова независими, колкото се представят, и това е факт. Но от друга страна също така е Факт, че тези вестници имат един голям тираж, те имат едно реално присъствие в нашия политически живот. Загърбването от страна на някои наши политици на тези издания, нежеланието да се контактува с тях не е нещо полезно за Съюза на демократичните сили, защото то стеснява кръга на хората, които се запознават с позицията на лидерите.

В заключение бих искал да кажа и това, че настояваме Съюзът на демократичните сили и правителството да предприемат по-радикални мерки за стимулирането на частните електронни медии - радио и телевизионни канали.

Ние имаме много да кажем за нашата позиция, но вие можете да се запознаете с нейния разгърнат вид във вестника ни.

 

МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ (РДП):  Реплика към-г-н Кондев, тъй като съм председател на  издателския синдикат. Имам чувството, че АСП не са информирани както трябва от г-н Вутев, който е член на издателския синдикат, именно като представител на тяхната партия. Издателският синдикат, както многократно сме заявявали, представлява един тип представителство, подобно на координационния съвет на всяка партия и организация, и издателският синдикат е собственик на в. "Демокрация".

Съгласен съм с г-н Кондев, че трябва да се родят и други вестници, които са съмишленици и изразители на становищата на Съюза на демократичните сили. Искам да кажа на г-н Кондев и на другите колеги, че в това отношение се работи.  В момента ние водим много конкретни разговори, да не казвам точно кои вестници, но с вестник с голям тираж на младежка тематика, с голям тираж на пенсионерска тематика, насочен към възрастните хора  и т.н.  В най-скоро време аз ще информирам Националния координационен съвет, ако трябва и някакъв  по-широк форум за това, което е направено в тази насока.

 

ВАСИЛ  ЗЛАТАРЕВ (БДФ,  председател):

Аз искам  да  погледна на  проблема -  публичния образ на  СДС от една  друга, персонална гледна точка.

"Богатство лесно се създава  в една държава, която се разрушава, или в една държава, която се създава"  - казва  преди 480 години Николо Макиавели, първият учител на Европа по класическо мислене. У нас сега този процес съществува в четирите посоки и  затова изкушенията са големи. Съшият автор казва, че "историческият опит ни "учи, че във  времена на политически промени криминалните  престъпници се опитват да хвърлят политическа маска върху своите дела. Няма застрахователно дружество, което да не злоупот ребява с власт" -пише 250 години по-късно Монтескьо в своята книга "Духа на законите".  Друг френски мислител, проследявайки историята на Франция от края на 18-ия и началото на 19-ия век стига до извода, че публичният образ на една обществена формация  се определя от личния облик на нейните представители.

Затова трябва да внимаваме какво вършим и какво допускаме да се извършва у нас. Нещо повече, не е важно само това, което се прави, но и впечатлението, което се създава.

България понастоящем представлява един своего рода външнополитически и икономически вакуум. Тук се преплитат интересите на различни политически групировки и такива на вътрешни и международни финансови групи. Те търсят не само свои сътрудници,  но търсят и свои верни слуги. Затова нека да мислим винаги за благополучието на  нашата страна, за нашата родина. И нека това да го съчетаем с едно уважение към хората, които 45 години не се подчиниха на червената диктатура.

Ние трябва да победим преди всичко морално. Българският демократичен форум иска  и нещо  повече  - моралното унищожение на комунистите.  Но за  да постигнем това, трябва  да покажем нашето морално превъзходство. Ако не го покажем, нашите успехи ще бъдат крехки.

 

ГЕОРГИ ПЕТРОВ (БЗНС "Никола  Петков"  в  СДС,  председател)[3]:

Уважаеми дами и господа!

Известно е, че медиите имат решаващо  значение за оформянето  на облика  на СДС, както и на всяка политическа организация. Неизследван е още нашият уникален път на прехода от тоталитарното към демократичното  обшество. И едва когато го изминем учените ще направят своите изводи и ще формулират неговите закономерности. Но още сега може да се изведе един извод характерен за България, и той е следният: война срещу финансираните от бившите комунисти средства за информация насочена към първите кълнове на демокрацията. Тази война беше отдалече и внимателно планирана. Ако си спомняте още в началото на 1990 година изчезна печатарската хартия и първите милиони спекулантите натрупаха от търговията с нея.  Пазарната икономика започна с неконтролиран печатен бум, на който конците се дърпаха от комунисти. Тогава именно се роди жълтата прокомунистическа мафиотска преса, която и до днес посредством лъжата, инсинуацията, интригата и клеветата трови общественото съзнание и атмосфера. Все пак трябва да благодарим на Господа, че войната между доброто и злото остана на тази плоскост. Трябва да признаем, че демократичните сили се оказаха доста неподготвени за воденето на тази война. И тъй като тя продължава, ние искаме да направиме няколко конкретни предложения с надеждата, че с това ще се допринесе идеите и политиката на СДС да достигнат до още по-голяма част от нашия народ:

Първо. Периодично, например два пъти в месеца, Министерският съвет трябва да провежда големи пресконференции, които да започнават обществото с огромната работа, която днес извършват министрите на СДС. Тук изключително важен е въпросът за водещия тези пресконференции. В миналото, може би си спомняте, имаше един блестящ журналист, Урбан, който водеше подобни пресконференции и името му беше в устата на журналистите от цяла Европа. Разбира се и Мишо Неделчев не остава по-назад в този неблагодарен занаят, но все пак това го давам като сравнение.

Второ. Подобни пресконференции трябва да дава и парламентарната група на СДС.

Трето. Необходимо е издаването и на още един вестник с различна физиономия от тази на в.  "Демокрация". Например син "24 часа", който да бъде трибуна на честните частници в града и селото и който да ги подпомага в изграждането на новите пазарни отношения и морал.

Не трябва да се допуска различните радио и телевизионни програми държавни или частни, да станат проводник на комунистическата мафиотска пропаганда. Тук имам предвид предаването "Пост фактум", което досега никой не засегна.

Четвърто. Министър-председателят трябва също по-често да се явява по телевизията, както преди това правеше Димитър Попов, макар че той не беше лицеприятен.

Пето. Във всеки координационен съвет на СДС трябва да има подготвени хора, отговарящи специално за връзките с медиите, а не, както е сега, да оставят това на хрумването на различни журналисти.

Шесто. По-голяма част от депутати, министри и лидери на СДС трябва да се появяват в печата, радиото и телевизията, за да разясняват нашата политика и намерения. Засега този кръг е доста ограничен и честото повторение на няколко имена навсякъде не е от полза на СДС. Просто повече наши хора трябва да осъзнаят огромното значение на масмедиите.

Седмо. Известни наши автори - политици трябва периодично да подхранват нашата провинциална преса и радио, като за това СДС трябва да създаде специална организация.

И осмо. Като притурка към в. "Демокрация" или отделно трябва да се издава един вид  "Бяла книга", в която с конкретни факти да  се разобличават лъжите, отправени срещу управлението на СДС. А те излизат всеки ден в най-различни издания. Трябва да спомена, че в. "Демокрация" с всеки изминат брой подобрява своята работа. И това е радостно.

 

 ЛЮБОМИР СОБАДЖИЕВ (ДГИ):

След изборите от 13 октомври миналата година фактически статутът на СДС коренно се измени. От положение на гражданска опозиция ние се превърнахме в управляваща коалиция с една твърда конфигурация от партии и движения с различни програми, различни цели, с различна социална база и влияние. Тази нова политическа ситуация  изискваше и полагането на изключителни усилия от страна на ръководствата на тези партии и движения в Съюза на демократичните сили, щото на базата на рушащата се под натиска на демократичните преобразувания комунистическа идеология да не бъдат сформирани периферни комунистически образувания. Това обаче във времето досега не намери отражение в нашата преса, имам предвид в.  "Демокрация",  и в изказванията на нашите лидери на точни и ясни позиции. Много  от тези неща в един или друг аспект бяха развити,  но считам, че точно в такъв порядък за ролята на Съюза на демократичните сили да не се допусне образуването на периферни комунистически образувания  е много голяма. Твърде рано коалицията прецени, че нямаме организиран противник. Междувпрочем на няколко  заседания  на Националния  координационен съвет беше поставен въпросът, че твърде много се  занимаваме с  нашите неблагополучия, твърде много критикуваме себе си, но забравяме общия противник. Това беше междувпрочем казано и на днешното съвещание.

Следователно, трябва да се обърне още внимание на това, че нашият противник е все още организиран и че ние трябва да приключиме с програмните си и личностни противоречия, които имаме,  и да обединим своите усилия за борбата, която явно предстои да водим. Резонно е, разбира се, след като сами си създадохме тези трудности, сами да излезем от тях. И Движение "Гражданска инициатива" счита, че настоящето съвещание е призвано да реши точно тези проблеми.

В обстановка богато се отчита, че протичащите процеси и в икономиката, и в политиката не променят ежедневните проблеми стоящи пред отделната личност, независимо от какъв социален слой тя произхожда, не трябва да пропущаме, че в България се съхрани една типична такава характеристика на обществото примитивно по същество тясно и потребителско мислене, насочено към обезпечаване на едно приемливо ниво на благосъстояние. Това обаче не помага за решаването на редица проблеми и типичните за българина запаси по мазета и тавани, както и повишената работна заплата и повишените пенсии не могат да спомогнат той да се ориентира какво е неговото потребителско състояние, т.е.нивото му на претенции. Значи, Съюзът на демократичните сили чрез ред публикации от икономическите му екипи трябва да спомогне за ориентация на хората, за обработване нивото на претенции, според това с какви доходи и в какво време живеем.

 

СТЕФАН САВОВ: Наистина по телевизията ни се дава много малко време.

 

ГЕОРГИ МАРКОВ (ДП):

Изключително важно е това, което ще излезе от СДС в близките дни като управляваща коалиция. За съжаление, ние не можахме чрез медиите да внушиме на широката общественост това, което СДС прави. Не може да се управлява и априори да се мисли, че хората разбират какво става без да се обяснява. Ако комунистите бяха  направили това, което ние направихме по реституцията или по приватизацията на търговската мрежа, те щяха да протърбят целия свят..

Моментално, от утре, от други ден хора на правителството трябва да излязат на преден план и да обясняват. Имаме обаятелни хора и трябва веднага да ги изкараме на преден план. Такива са Йордан Соколов, Иван Костов, Илко Ескенази, видяхте и Филип Димитров онзи ден, и когато малко се стегнем как добре може да изглеждаме в медиите на  фона на кретени като Дърева, Виденов и т.н.

Кеворкян успеваше, защото знаеше какво прави предаване. Па да докара двама комунисти от най-тъпите: Я кажи, бай Иване, я пак кажи, че не чух, три пъти каже глупостта. Двама комунисти глупаци, двама от СДС и за цяла седмица напред въпросът е ликвидиран.  Такова предаване няма - предаване, в което да има човек от СДС, чрез който да иска да внуши някаква идея. Вината е наша, защото ние имаме властта, имаме изпреварващата информация и трябва да искаме  телевизионно време.

Стигна се до парадокса онзи ден Илко Ескенази, един от водещите наши специалисти, човек с два езика, доста добре вече познат в международните финансови институции, да не може да се добере до "Панорама", защото някой му казал, че просто нямало място за него. Едно време д-р Кръстев, хем не беше на власт, риташе  вратата, влизаше и участваше. Ако  Илко  не може да ритне, защото е по-свит човек, ще  отидеме няколко души да я ритаме,  но ще влезе, ще участва и ще  се обяснява как СДС управлява.

Жълтата преса. Тя не бива да ни смущава. Жълтата преса е чудесен индикатор, и  "Дума", за това как СДС си върши работата. Лошото е, че много малко сме атакуваните.  Това значи, че  много малко сме хората, които си вършиме работата. Нещо напоследък се  стеснява кръга в  "Дума", в "Труд" и другите вестници все  няколко души се  виждаме.  Трябва повече хора да се стремят там да бъдат атакувани. Това е критерият дали си вършиме работата или не.

 Втора програма[4].  Това е инфантилна програма. Втора програма не е свогенска телевизия, тя е също национална телевизия и чрез нея да се опитва да се внуши, че примерно някакъв кретен Остоич как неоконсерватизмът отстъпва на някакъв либерализъм и т.н., което забавя развитието на Подуяне, което значи нищо. Такива случайни фигури, комични фигури по националната телевизия не бива да се допускат. ШеФът на националната телевизия трябва да знае - макар че аз не съм гласувал за него - че не е паднал от небето, той е избран с гласовете на Съюза на демократичните сили. И когато днес пари под краката на СДС и на България, той няма да играе тенис на морето, а ще дойде тука, той да води "Панорама" и да информира широката общественост какво става в България.

Вестник "Демокрация". Чест прави на Енчо МутаФов, много почтен и честен човек, на честна позиция, и вестникът е добър. Друг е въпросът, че той не може да се държи като опозиционен. Първата страница, която дава акцента на СДС, а СДС управлява, трябва да показва какво правиме, какво ще се прави в близко време, там да бъде дискусията между нашите икономисти, ние да избираме на картата притока на Съюза на демократичните сили.

Не бива в. "Демокрация" да си служи с компромати, защото хората казват: Хубаво бе, тоя бандит един път, втори път, трети път, държите властта, приберете го, оправете го. Ако  има някой виновен, има си власти, те  да си вършат работата. Ако има вече процес, той ще се разкаже на втора страница, на трета страница.

Акцентът на  в.  "Демокрация"  трябва да бъде върху това много, което прави Съюзът на  демократичните сили, върху това, в което  греши. Ние трябва да издигаме критиката.

Смятам, че оттук трябва да излезем с ясната  убеденост, че трябва  да водим диалог чрез вестниците. Чрез  вестниците да си мерим нашата работа и т.н.  Предаването диалога на Мичковоки с Пушкаров, приятел съм и с двамата, беше тежък удар върху СДС. Това не беше спор с комунисти. Питам средно интелигентен човек за предаването: абе хубаво говориха, ама нищо не разбрах. Не може двама от СДС да се карат по телевизията и хората казват: гледайте ги бе, тия от СДС. Виждате Мико Петров[5] - каква политика. В две поредни предавания вече няма комунист в това най-слушано предаване, за да се види как ние помежду си се разправяме. Значи, трябва да спреме тия публични нападки помежду си. Това е тежка рана за нашия електорат.

 

 ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ("Екогласност"):  Сега е наш ред, но г-н Сугарев в момента го няма, зает е, искаше да направи специално изявление. Нека да го изчакаме.

 

 РУСЛАН СЕРБЕЗОВ  (КЕП):

Дами и господа, искам да кажа няколко думи: нашият образ донякъде се определя само от един вестник, и това е в. "Демокрация".

Много критики чухме за в. "Демокрация". Тук искам да  обясня някои неща, които фактически умишлено изпускаме, а трябва да си ги кажем. На  този принцип, както е създаден в момента вестник "Демокрация", по-добър от това, което е в момента, не може да стане. Какво имам предвид? Има един управляващ орган, който се нарича издателски синдикат. В него влизат много хора, тъй като всички партии са представени. Знаете колко бързо се взимат решения  на координационните съвети и следователно още по-бързо ще се взимат от издателски синдикат с такъв принцип на изграждане.  След това има агенция "Демокрация", която се занимава преди всичко с производствените въпроси. След това има главен редактор и заместник-главни редактори. Всичко това е една отделна институция,  която работи, но все пак са по отделно и хармонията  трудно се създава. Аз не мога да  разбера по какъв начин ще има  идея главният редактор. Ами той трябва  да дойде при нас и да  иска разрешение тази идея икономически да бъде разрешена. Ако ние не му дадем тези права, той няма да я реализира. А има понякога някои проблеми, които трябва да се решат бързо, точно, според  ситуацията. И това няма  да стане никога, ако тази структура на в.  "Демокрация" се запази из за в бъдеще.

       Говори се, че ще се създаде нов вестник, подобен на "24 часа". Не се създаде.  Аз съм съгласен, че няма пари. И то няма пари, защото в. "Демокрация" дава пари на СДС.  Има и нещо друго, много  по-важно. Вестник "Демокрация" има около 100-120 журналисти - една основа, която може да създаде и друг вестник, дори и с по-малко пари. Фактически ние не  рискувахме, ако решехме да направим всичко това по този начин. Не рискувахме го  и вече имаме жълти масмедии, и всякакви масмедии, но не и наш. Тази критика не искам да  отправям към никого. Тя е критика преди всичко към нас, всичките. Към никого, като имам  предвид отделните личности. И това всичко трябва да си го кажем. И не очакваме повече тези работи да се подобрят по този вариант, в който сега се намираме.

Имаме ли шанс по-нататък да се развием в масмедиите като политически образ на СДС? Имаме  единствената възможност чрез радиото и телевизията. Г-н Марков говори преди мене, но и там няма да се подобрят нещата, ако ние не намерим формулата по какъв начин да се доберем до тези институции. Пробвал ли  е някой от нас, от тези, по-малките депутати, политици, да влезе в телевизията, да влезе в радиото, има интересна идея и да я  пласира? Не може да стане. Макар че много редактори, че много председатели на телевизията и т.н. че са наши, че са седесари и не знам си какво. Това не става. И тука трябва да се създаде механизъм за тази работа.  Много важен механизъм е, ако към СДС се създаде пресцентър, който пресцентър и да изработва материали, и да създава връзки между масмедиите. Защото може да се използват и тези "жълти" вестници, и тези прокомунистически вестници, дори като "24 часа" и другите, плеяда, да се пуска там информация, ако трябва и дезинформация да се пуска в тях, но всичко това да бъде от полза за нас.

Тука се обръщам към секретаря г-н Христо Попов: трябва да се създаде този пресцентър, един мощен пресцентър. Трябва да се оглави от човек, който има опит в тези неща. И този човек да получава доста голяма заплата, и тези хора там също да получават добри заплати, за да може да си вършат работата както трябва. За да могат да се създадат тези връзки или всичко да си тръгне при нормални условия и нормална политическа атмосфера.

 

ВАСИЛ ПЕЙКОВ (НДЗПЧ):

Аз искам да споделя една много голяма загриженост относно публичния образ на СДС и тя се състои  в разпространението на основния вестник на СДС. Аз мисля, че не се прави достатъчно за разпространението на в. "Демокрация". Аз например всеки ден обикалям поне 15-20 сергии и РЕП[6], и трябва да ви кажа, че в 70 процента от случаите изобщо не мога да намеря в. "Демокрация". Случвало се е например в Благоевград на ден да пристигат 50 броя от "Демокрация". Смятате ли, че това е дори минималното  достатъчно за  разпространението на в. "Демокрация"? Спекулира се с това, че тиражът на вестника спадал. Как може да се твърди, че тиражът на вестника спада, след като той изобщо не се разпространява в необходимото количество. Може би ви е известно също така, че "жълтата" преса за масова информация са изградили една много сериозна система за  разпространение и те бойкотират разпространението  на  в.  "Демокрация". На нас не ни е известно кой в  "Демокрация",  в  издателския синдикат или в СДС се занимава и огговаря за разпространението на вестника: един човек ли е, екип ли е и какво  прави.

Имам  чувството също така, че възлагането на фирма "Софис"  разпространението на вестника е направо скандално.  Мога да ви посоча, че там има двама офицери от Държавна сигурност. Освен, че са такива, те участвуваха активно във фалшифицирането на изборите за Велико народно събрание. Аз мисля, че СДС трябва да вземе решение, да възложи на много сериозен човек или на екип, да се захване  много сериозно с разпространението на вестника. СДС има един всекидневник, намира се сред океан от "жълти" вестници и смятам, че той се разпространява не повече от 20 процента  от  възможностите си. Аз просто предлагам да се вземе решение да се създаде специален орган, който само с това да се занимава, с разпространението. Ами че това са 80 процента от имиджа на  СДС.

 

 ХРИСТО ГЕНОВ (ХДС):

Тъй като аз персонално отговарям за разпространението на вестника, мога да ви  помоля първо да дойдете прин нас, за да разберете как става това, по какви принципи става разпространението на всеки нормален вестник. Ние не можем да създаваме изкуствени структури за разпространението на вестника, защото веднаж го направихме  и загубихме около 500 хиляди лева.

Освен това, като говорихте за  фирма САПИС, трябва да знаете, че благодарение на хората, които се занимават с този вестник и които управляват агенцията, ние  не сключихме договор от началото с тази фирма и благодарение на това ние изпаднахме  в зависимост от тази фирма.

Така че много ви моля,  първо проверявайте нещата и после ги говорете. Освен това,  след като не сте се занимавали персонално с разпространение на вестници, и ви пожелавам да дойдете при мене за една седмица, за да разберете как става това. Освен, че не става с пожелателно мислене, а става с много работа.

 

ИВАН ЦЕНЕВ  (Нова СДС):

Аз няма да започна с в. "Демокрация", както  може би се очаква, но ще завърша с него.

Искам първо да кажа, че образът  на СДС, аз го  разглеждам, пък и нашата партия, доста по-конкретно, отколкото медиите. Образът на СДС за нас е преди всичко лицата, които представят Съюза на демократичните сили. Тук аз бих могъл да започна с изброяването на такива лица и да кажа неща, които и друг път сме казвали, че не ни харесват. Във всеки случай тези лица, които представят СДС, са най-често най-отговорни за  образа на Съюза на демократичните сили. Нашият народ е персонифицирал предимно така да се каже политическата линия и стратегия. "Тато" беше образът на комунистите и сега образът на СДС са нашите лидери, които излизат в средствата за  информация.

Не искам  да ми се сърди един Георги Марков, един Иван Костов и други, които не трябва да се опитват да настройват който и да е срещу СДС. Няма да забравя когато Иван Костов каза нещо  за старческия егоизъм във връзка с обезщетяването. Вижте  какво,  господа. И моят баща е вече старец. Срамувам се, когато говоря за това. Това не е политика. Това е разрушаване на образа на СДС.

Ето например има хора, които винаги се приемат добре, независимо какво е правил СДС, и съм съгласен, че такива хора трябва да излизат по-често. И съм съгласен, че такива хора като Илко Ескенази трябва да излизат по-често. Това е един изключително ерудиран човек, който и лично мене много ме задоволява, когато дава обяснения по Българската телевизия, по националната телевизия.

Друго, което е много важно: образът на СДС зависи и от действията на СДС. Това е образ за интелектуалните в тази страна. С евтина демагогия, с елементарна пропаганда можеме да минеме пред хора, които са на сравнително по-ниско ниво, които така да се каже, не могат да мислят абстрактно. Но действията на СДС, законодателната дейност на СДС, създаване на закони, които са действително в тон с нашите претенции за смяна на системата, за премахването на комунистическата мафия, правителството, местните органи на властта, ами това е образът на СДС и интелектът на нашата нация. Ние трябва да отделяме много внимание на интелектуалците.

  Трето, медиите. Да, медиите. Медиите, казват, са четвъртата власт.  Ние имаме журналисти от комунистическо време. И аз много-много не правя разлика между нашите журналисти в "Демокрация" и другите. Да не кажа, че при нас има по-лоши в този смисъл журналисти. Защо? Защото се подават на една елементарна провокация - да спорят с всички "жълти" вестници. Да не говориме, че нашите забележки към в. "Демокрация", които са на 50  реда, ги включихме най-после преди известно време в издателския синдикат. Вестникът извършва конфронтация. Вестникът извършва негативизъм.  Георги Марков преди малко го  каза. И се започва така: ще  умрат от мъка тия, дето мислеха, че ще умрем от глад. Не така!  Можеше да кажем, че нещата вървят към добре, а не да настройваме негативизъм. Лични ежби се появиха на страниците на нашия вестник. Не  може така,  господа! Този вестник не може да бъде за лични ежби. Да  не говорим,  че излезе рубриката  "Ние пак не сме тука", което навява на образа на  "Ние пак сме тук"  в "Дума".

Нека  да се отърсим от тоя елементарен начин на  конфронтация с комунистическата преса. Нека да  покажеме нетези вестници, които наистина искат да бъдат независими,  евентуално на тези журналисти, които искат нова журналистика, че в.  "Демокрация" е вестник на една нова политическа сила.

За радиото и телевизията е съвсем ясно. Там трябва много прецизно да извеждаме хора. Онзи път, когато слушах Мичковски и Иван Пушкаров, бях на морето и там слушах, ами, извинявайте, трябва да ви кажа, че това беше такова предаване, каквото не е имало тая година.  И с двамата сме си приятели, обаче вие, че се поизложихте,  изложихте се,  ама хората, които ни слушат сигурно си казаха:  хубава реклама  си направихте. Извинете, но не  може така  да се излиза  по тая телевизия.

Националните масмедии  са си  национални, те се експлоатират, така да се  каже, от властта. И в  този смисъл няма какво да си играем много-много и да се шегуваме с тези, които водят националните медии. Те трябва да дават възможност преди всичко на властта да каже на тоя народ какво прави. И нашите хора трябва да кажат какво ни пречи да правим някои неща. Така е най-силно.  Не да псуваме комунистите, а да споделяме с нашите хора какво ни пречи да правиме тези неща. И най-важното: докато не извадиме досиетата на всички шефове на медиите, аз ви казвам, че пак нищо  няма да направим.

 

 

(Почивка  от 14.00 до 15.00 ч.)

(След  почивката - водещи Мариана Лукова  и Ваньо Лазаров).

        


 


[1] Вероятна грешка на стенографа. Сугарев е от Екогласност.

[2] Съкращението на разговорите по процедурата и проведеното гласуване е извършено от стенографа.

[3] След "отлюспването" на БЗНС "Никола Петков", водено от Милан Дренчев, в СДС останаха земеделци, водени от Георги Петров.

[4] БНТ по това време имаше две програми: първа и втора.

[5] Прочут на времето водещ на "Неделя 150".

[6] Държавната фирма за разпространение на печата.

 


Copyright 1998-2012  OMDA Ltd. Всички права запазени

Обратно към електронни книги