СЪЮЗ  НА  ДЕМОКРАТИЧНИТЕ  СИЛИ

 

ПОЛИТИЧЕСКО СЪВЕЩАНИЕ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

18-20 септември 1992 година  

 

ТРЕТО  ЗАСЕДАНИЕ

(Част І)

София,  събота,  19  септември 1992 година

/12.45 ч./

 

ДНЕВЕН РЕД: Публичният облик на  СДС

 

 

 (продължение)

 

                                                   

(След  почивката - водещи Мариана Лукова  и Ваньо Лазаров).

 

ВОДЕЩ ВАНЬО ЛАЗАРОВ: Продължаваме нашата работа. Има думата Обединения демократичен център.

 

ЛЮБОМИР ПАВЛОВ (ОДЦ):

Драги  колеги,  вие знаете, че контактите  на СДС с масмедиите е изключително важен въпрос, особено в тази ситуация. Вие също ще се съгласите, че вече се намираме в една качествено нова ситуация, което означава, че оттук нататък ние трябва да имаме една линия и стратегия в масмедиите, което трябваше, разбира се, отдавна да го направим, т.е. изхождаме от положението като че ли се намираме в една предизборна ситуация. На нас в даден момент могат да ни бъдат наложени избори. Както много пъти сме заявявали, ние не се страхуваме от нови избори. Но, разбира се, нашето становище е, че ние трябва да подържаме колкото се може по-дълго този парламент и стабилността в тази държава.  Нашият съюз трябва да изхожда единствено от тези постановки. Ние трябва да се стремим навсякъде, или когато се появяват лидери на СДС, независимо дали са депутати, партийни лидери или представители на изпълнителната власт пред масмедиите, те трябва да  внушават пред всички, да имат едно  внушение на  стабилност, на професионализъм, непрекъснато да се разбират от всички, които наблюдават или изяви по телевизия и радио, или със съответната информация, че Съюзът на демократичните сили е тази политическа  сила,  която  в момента извежда страната от катастрофа,  че тя е политическата сила, която гарантира стабилността и реда  в тази страна и присъединяването на  България към обединена Европа. Ако понякога се появяват конфликтни ситуации, трябва да се внушава, че  това се дължи именно на факта, че Съюзът  на  демократичните  сили държи на стабилността. Това трябва да бъдат реперите в нашите публични изяви. Нашите представители трябва да внушават доверие и авторитет. От тая гледна точка е добре Съюзът  на демократичните сили да разшири отчасти контингента от лица, които се появяват в масмедиите. По този начин хората ще се убедят, че ресурсите с които ние разполагаме, са на практика неограничени.

В това отношение има няколко важни аспекта. Единият аспект това е в. "Демокрация", за който се изказаха редица съображения. Аз съм заявявал и в издателския синдикат, че в. "Демокрация" трябва да бъде вестник, който да  изнася пълна и обективна информация, даже подробна. Хората да свикнат да вярват в този вестник като вестник, който  изнася информацията като най-информиран, който изнася най-обективно информацията и от парламента, и от  Министерския съвет. Това трябва да бъде вестникът на доверието в тази страна.

Вторият аспект, който трябва да бъде засегнат, това е за взаимоотношенията с националните медии - радиото и телевизията.  Винаги представителите на СДС, които се появяват в съответните предавания, трябва да представят облика на СДС и да изхождат от тази позиция. Това означава, че те трябва да бъдат винаги най-добре подготвени по съответния въпрос. При това положение изключително важен въпрос е да се създаде един пресцентър или център за връзка с масмедиите. Как ще се нарича, е вече второстепенен въпрос. Но при всички случаи трябва да се направи един такъв център, който да установява връзката с всички журналисти, от печата, от частните радиостанции, държавното радио и държавната  телевизия. Този пресцентър във всеки един момент трябва да може да  осигурява представители на съответните партии и движения в СДС, както и съответни представители от парламентарната група, значи и с нея трябва да се държат връзки, и така винаги да осигурява адекватната информация. Съюзът на демократичните сили винаги се е  стремял към едно максимално отразяване в масмедиите. Ние винаги  сме готови да защитаваме нашите позиции пред  всички масмедии и сме убедени, че нашите представители ще ги изнесат по най-добрия начин. Но това изисква съответно една перфектна организация. Трябва да се води една съответна линия, една съответна стратегия,  която също може да бъде координирана отсъответния пресцентър по  съответни стратегически и тактически въпроси. Когато ние изработиме тактика  и стратегия, тя да се осъществява чрез координирани действия в съответните масмедии;  което означава  да има синхрон в този случай, при даването на интервюта в печата, при излизане по телевизията и по радиото. Сегау когато няма синхрону се получават неразбирателства, че когато излизат двама-трима  души по различни масмедии взаимно си противоречат, създава се известна неяснота в позицията, която те заемат.

Ролята на този пресцентър или център за връзка с масмедиите ще бъде особено голяма в една предизборна ситуация, особено ако ни бъдат наложени преждевременни избори. Един такъв център трябва да съществува през цялото време. Въпросът за образа на СДС и с дискусията, която ще се проведе утре, свързан е и със сградата на улица "Раковски" 134 и с апарата на СДС  по места. А последното не бива в никакъв случай да се отминава като тема, защото един от факторите, които влияят на общественото мнение в нашите градове, това са именно хората, които представят Съюза на демократичните сили.  Този център, за който ние говорим, трябва да осъществява  и връзката по места,  и съответно да координира представянето на една или друга позиция на СДС по места, т.е. тя да бъде представена не само пред националните масмедии от един или двама представители на парламентарната група, а съответно да бъде представена и от местните лидери на Съюза на демократичните сили, които да имат регулярна връзка с обществеността. И още повече  координация между различните  изяви по места и изявите на националните медии, нещо  което  в момента е  в значителен пасив в позицията на СДС.

От изключително важно значение, да не кажа от първостепенно значение за СДС е  връзката на изпълнителната власт с парламента и масмедиите. В това отношение има още какво да се желае при защитаването на определени позиции от страна на изпълнителната власт. Имам предвид Министерския съвет и изпълнителната власт по места. Би трябвало да се акцентира повече върху подготовката при излизане пред съответните масмедии, като се обявяват някои стъпки предварително, като се обясняват причините и обстоятелствата, които да доведе до една или друга стъпка.

 Този център трябва да има пряка връзка с групата за анализ и когато  се предвидят определени варианти в дадена ситуация да има готова  формула за съответна реакция в масмедиите, предварителна, а не в  последния момент импровизирано да се взимат решения ад хок.

 

ВОДЕЩА МАРИАНА ЛУКОВА: Преди да дам думата на Нова СДП, ще ви бъде прочетена една телеграма.

 

ВОДЕЩ ВАНЬО ЛАЗАРОВ:

"Национална конференция  на  СДС

 Хотел "Витоша" - София

 

 Ние, антикомунистите от Пловдив заявяваме, че твърдо стоим зад правителството и парламентарната група на СДС. България е преживява много тревожни дни, ще преживее и тези без предатели и политически подлеци.

 Съюз  на антикомунистите  в град Пловдив."  (Ръкопляскания.)

 

Сега  умолявам уважаемите журналисти да  напуснат залата, за да продължим нашето  съвещание по-нататък.

 

ВОДЕЩА  МАРИАНА  ЛУКОВА: Думата  има Радикалдемократическата партия.

 

МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ (РДП):

Уважаеми дами и господа!

Радикалдемократическата партия схваща това разискване, което сега провеждаме по-скоро като опит да поставим темата и като необходимост тази тема да заживее в съзнанието на  всички нас. Ние не смятаме, че днес трябва да вземеме някакво решение по тази тема, просто, важно е действително да изградим самосъзнанието си  за публичния образ на СДС и въобще на политиката. В това отношение е много важно в хода на нашите разсъждения ние да не стесняваме темата, да не я свеждаме до това; че "ще  превземеме", че "ще нахлуем", че "ще завземем" и т.н, масмедиите. Не това е темата, защото масмедиите са ретланслатори на това, което сме ние, на нашия образ, на нашите мисли, на нашите дела, на нашите речи.  Масмедиите няма да ни направят по-красиви, няма да ни направят по-умни от това, което ние сме. Това е важно да се знае.

Освен това, не са единствено масмедиите, които представят публичното лице на Съюза на  демократичните сили. Тук влизат  начинът, по който ходим, по който се обличаме,  по който говорим с нашите съмишленици, така както въобще присъстваме навсякъде. Искам да кажа, че Съюзът на демократичните сили, за съжаление, стеснява възможностите за своето присъствие. Така например, ние малко присъстваме на тези прояви, които са толкова важни за нашия народ. Малко присъстваме например на всички прояви, свързани с честване национално-освободителното движение, да не кажа, че  въобще не присъстваме на тези прояви. Или много рядко присъстваме. А там непрекъснато от едната и от другата страна има национал-радикали, има Гиньо Ганев и т.н..Това е едно постоянство и това постоянство се тиражира, примерно по масмедиите. Тази възможност ние не използваме.

Освен това, нашето убеждение е, че ние, за съжаление, ползваме само два езика: езика на експертите, на юристите и на икономистите, който е трудно разбираем за нашия  електорат; и другият език, който най-често ползваме, това е митинговият език, който беше добър преди две години. Този език, разбира се, от време на време ще ползваме и днес.  Много вероятно ние ще го използваме и във вторник на нашия митинг. Но ние трябва да се научим да говорим специфично, с оглед  на интересите,  потребностите,  възгледите, ценностните системи на  различните социални групи. В този момент, струва ми се, ние сме загубили диалога с младите хора в тази страна. Ние твърде малко присъстваме в тяхното съзнание. Аз не знам въобще как младите хора днес мислят за политика, как въобще тази политика присъства в тяхното съзнание. В това отношение ние трябва да направим твърде много. Подобно е положението и с интелигенцията. Аз само набелязвам тези проблеми, тъй като нямам възможност да ги разгърна. Но просто искам да подчертая, че ние трябва да ползваме много повече говори, много повече езици.

Струва ми се също така че ние не преценяваме, че по един начин трябва да присъстваме в София, в големите градове и по съвсем друг начин трябва  да присъстваме  изобщо в  провинциалните градове.  Ние правим твърде малко  - имам предвид ръководителите на партиите и организациите. Правим твърде малко, за да създадем престижа  на нашите лидери, на нашите местни лидери в съответните малки градчета. Не просто да се отнасяме към тях като към електорат, а най-често ние така се отнасяме. А после да ги слагаме до себе си, да ги издигаме непрекъснато, да умножаваме лицата в  Съюза на  демократичните сили. Ето това, струва ми се, най-важната тема, с  която трябва да се  занимаем.

Вече някои колеги казаха: в момента съюзът на демократичните сили е прекалено персонифициран само в няколко лица. Разбира се, това  е естествено, той трябва да има  своите лидери. Но аз смятам, че в парламентарната група на СДС има много повече хора, които би трябвало ние, всички заедно да им създадем публичните лица, да ги представим тези хора, да им дадем възможност да се изявят. Това е много важно за  нас. В този момент ние леко трябва да тушираме тази крайна персонифицираност на Съюза  на демократичните сили, трябва да умножим така да се каже ликовете на СДС. Защо е важно? Просто за да  внушиме смело, че магията на синята идея действително обединява много, много  повече хора.  Най-различни начини има това да се направи. Аз просто го маркирам като проблем, по който трябва да се мисли.

И още един проблем. Просто трябва да се знае, че информационният процес минава през своите различни фази. Той има височини, има падини, той има приливи, има отливи. Един път ще се представи Георги Марков, друг път може би трябва да се представят Блага Димитрова и Снежана Ботушарова. Някой път трябва да се говори по-меко и трябва да има едно женствено присъствие, примерно на екрана или на един митинг. Ние често нямаме съзнание за тези приливи и отливи; за необходимостта в един момент или друг момент да представим различни лица на Съюза на демократичните сили. Това също е изключително важно.

И може би нещо, което трябва да се каже с болка на сърцето, с носталгия. Ние много обичахме нашата митингова демокрация в нейния художествен аспект - песните, начините, по които правехме митингите, начините, по които се скандираше. Аз мисля, че вече за това с носталгия ще си спомняме, просто за този начин, по който митингувахме. Той вече леко избледнява, вече леко се шаблонизира. Но независимо от всичко ние трябва да помислим и за много различни нови форми при нашите сбирки, при нашите митинги, при нашите евентуално нови избори, при които също така ще трябва да се научим отново публично да говорим.

Последното, което искам да ви кажа, вече като председател на издателския синдикат. Аз преди малко съобщих, ние наистина работим в три насоки. Едната насока, това е свързването на агенция "Демокрация" и с издателския синдикат на близо 10 вестника, между тях  има за деца, и литературни вестници, и за възрастните хора, и за младите хора и т.н.  Тези вестници ще се насочат към специфични аудитории. Те вече имат своята аудитория, включително и своите абонати.

Втората насока, това е общинските вестници. Имаме много кметове и общински съветници. Ето проф. Янчулев направи вестник "Столица". Тези вестници ние трябва да ги направим наши.

Третата насока, това са вестниците на СДС в провинцията, които също така ще обхванем систематично, със семинари и пр.

 Имам една молба: в квотата на Радикалдемократическата партия да включите още една наша говорителка. Това е Надежда Михайлова от пресцентъра на Министерския съвет, нека да чуем и нейното становище.

 

НАДЕЖДА МИХАЙЛОВА:

Аз ще бъда кратка, но все пак трябва да кажа няколко думис които да ви информирам за работата в Министерския съвет.

Близо една година вече съм шеф на пресцентъра на Министерския съвет. Извода, който се налага, е, че е необходима точна информация.  Ние се стремим да пропагандираме ролята на правителството, но в момента това се оказа много трудно нещо. Необходими са много хора. Необходим е просто един мозъчен тръст, който действително да подготвя, да предвижда, информацията и начините по които ще бъдат интерпретирани отделни аспекти от работата на правителството. Това може би се отнася и за парламентарната група на Съюза на демократичните сили. Последните пререкания или как да ги нарека по-меко, които  имахме с пресата, показаха още веднаж, че атаката и въобще критиките срещу правителството, са изключително сериозен проблем.

Аз искам да маркирам две - три неща, които произтичат от моята работа, преди всичко що се отнася до медиите, отношенията ни с радиото  и телевизията. Това са две действително национални медии, които трябва да имат регламентирано в своя статут време за информация по работата на Съюза на демократичните сили, на парламентарната група на СДС, на правителството и на парламента. Това нещо трябва да залегне в статута на тези медии, защото сега е твърде трудно да налагам своето мнение или искане от шефовете на телевизията и на радиото да включат появата на един или друг министър, колкото и парадоксално да звучи за някои.

За в. "Демокрация". Тука се каза много за вестника, но струва ми се, че той не е достатъчен, като се има предвид колко много вестници в момента работят срещу Съюза на демократичните сили, неговото правителство и парламента. Много се лансираше идеята за съставяне на пресгрупа, която да бъде равносилна на пресгрупата примерно на "168 часа" и на "24 часа".

И нещо друго. Ние обикновено сме в една защитна позиция. Просто ние сме поставени в положението непрекъснато да доказваме - нещо което в момента може би трябва да бъде сменено като политика и понякога дори - простете ми за израза - да бъде подхвърлена обратна информация и нека те да доказват, че нашата информация не е правилна.

И последно, което искам да кажа, това е за контакта с министерствата и с хората, които са упълномощени за връзка с медиите, което, за съжаление, се оказа един много сериозен проблем. Аз успях да излъча някои хора, въпреки че това не е моя работа, защото тези хора са подчинени на съответния министър и е негова работа да ги излъчва. Така се получава, че са на двойно подчинение, от една страна на съответния министър, от друга - на правителствения пресцентър. Тези хора трябва да бъдет действително компотентни и подготвени хора, които да бъдат наясно с политиката на правителството.

Аз се разпрострях малко повече, понеже тук се визира и информацията за работата на правителството. В същност дискусионното беше това, което казах до сега. Правителството започна да издава бюлетин за своята работа. Може би е действително много необходим, но според мене е по-необходим един или пък няколко вестника, които да отразяват неговата работа.

 

СТЕФАН САВОВ: Един въпрос към г-н Неделчев.

Г-н Неделчев, Вие говорихте пространно и хубаво, обаче аз искам да ви запитам:  какво направихте като председател на комисията, в която имаме мнозинство, за да се спре, по силата на правилата, които са изработени от Великото народно събрание и които са все още в сила, едно чисто партийно предаване като "Постфактум"?  Защо трябваше Стефан Савов да се занимава с тази работа? Също, когато стана  предаването с "Куку", пак аз трябваше да отида. Когато вчера поставихте въпроса за дебати, пак казахте: г-н Савов да го направи. Вашата комисия няма ли отговорност? Вие имате всичките права. И сега ще стане така, че ще сменят правителството, ще сменят комисиите и тогава Виза Недялкова ще си развърже съвсем пояса. Как можа 10 месеца да се търпи едно предаване, което противоречи на статута?

 

 МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ: Г-н Савов, аз съм напълно съгласен, че това предаване противоречи на статута. Ние имаме два пъти решение за това предаване, именно като комисия. Но това е дискусия, която ние сме водили много пъти. Лично аз имам малко по-различно становище: смятам, че това предаване дори е в полза на СДС със своята...(Възражения: Айде де!)

 

 СТЕФАН САВОВ:  Това е ваше лично мнение, обаче това не е е мнението на...

 

 МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ: Това е мнението и на ОДЦ, на Нова СДП и на други партии.

 

 СТЕФАН САВОВ: Аз за първи път чувам, че има други партии, които са за това предаване.

 

 МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ: Аз, просто, смятам, че  това предаване със своята провокативност е полезно за СДС, защото.... Разбираме, аз съм съгласен, че ние трябва да имаме предаване, което да бъде в отговор на това предаване.

 

 ВОДЕЩ ВАНЬО ЛАЗАРОВ: Г-н Савов, Вие предложение ли правите за гласуване или нещо друго. Не разбрах, г-н Савов.

 

 СТЕФАН САВОВ:  При ..това положение, щом г-н Неделчев смята така, аз правя предложение да се гласува кои партии са да продължи това предаване, защото, просто, комисията има право. И това, че във "Всяка неделя" ми се сваля рейтинга, това нямало значение.  В това предаване има лъжа до лъжа и ни остава само да се зъбиме ли?

 

 ВОДЕЩ  ВАНЬО ЛАЗАРОВ:  Имам предложение да продължат изказванията и в края на изказванията ще имаме предвид това предложение и очевидно ще го подложиме на гласуване.

 

ЕЛКА КОНСТАНТИНОВА: В нито една страна, която претендира да бъде демократична, не може да се спира предаване. Не  е това възможно по такъв начин. Събрали сме се тука не за да спираме едно предаване. Не може по този начин.

Имам процедурно предложение да минем към проектодокумента, който вече е изготвен, защото ще ни трябва много време да го поправяме и да се изкажем по него.

 

ВОДЕЩА МАРИАНА ЛУКОВА: Такова процедурно предложение е направено и от ОДЦ, но документът не е още готов.

Има думата Републиканската партия.

 

ЛЕНКО РУСАНОВ (РП):

Дискусията е за облика на СДС. Възниква въпросът какъв да бъде този облик. Според нас, а надявавам се и според всички вас тука, това трябва да бъде образа на една стабилизираща, на една конструктивна сила, компетентно да управлява и единствено способна да изведе страната от тежката икономическа криза в която я вкара комунистическия режим.

Кое определя образа на Съюза на демократичните сили? На първо време - членовете на отделните партии и организации, които членуват в него. Вие знаете, че по места, особено в малки населени места понякога попадат случайни хора, лумпени, което се отразява крайно негативно на имиджа на съответните партии и общо на Съюза на демократичните сили. И естествено - членовете на ръководствата на тези партии, членовете на Националния координационен съвет, на парламентарната група, на правителството, на министър-председателя, на председателя на Народното събрание. Всичко това комулативно определя образа на Съюза на демократичните сили, що се отнася до персоналната страна на въпроса. И тук е много южно: всички тези лица да имат чисто политическо минало, да имат чисто криминално минало, т.е. да нямат криминални простъпки в своята минала дейност. И, за кой ли път трябва да се говори, тези лица трябва да са чисти по отношение и с контактите си със службите на Държавна сигурност.

На второ място, образът на Съюза на демократичните сили се определя от дейността на правителството, от дейността на парламентарната група и най-важното, определя се  от резултатите от тази дейност. Каквато и дейност да вършат те, ако няма налице резултати, от които резултати да се възползва цялото общество, явно е, че имиджът, образът на Съюза на демократичните сили няма да бъде на желаната от нас висота.

Кое още определя образа? На първо място това са собствените средства за масова информация. И единственият основен вестник, това е вестник "Демокрация", за който се казаха доста добри думи. Има тенденция към подобрение, става все по-добър и по-добър,  макар че още много би могло да се желае в това отношение.  Липсват коментарни материали по отношение на политиката, на икономиката, на културата. Липсват материали, които да ангажират вниманието на младите хора и т.н, и т.н. Съществуват и други издания, регионални вестници на Съюза на демократичните сили, но тяхното ниво общо взето е недотам високо, би могло нещо повече да се направи в това отношение. Навярно липсата на средства е в основата на недоброто им развитие до степен да вършат великолепно своята дейност по изграждане образа на Съюза на демократичните сили.

Тук искаме да използваме случая и да подкрепим предложението за издаване и на друг вестник, който да не бъде ангажиран формално с Националния координапионен съвет, но да отразява, да прокарва политиката на СДС. Това трябва да бъде един четивен всекидневен вестник, лесно смилаем, за да може да бъде купуван и от хора,  които не изпитват кой знае какви симпатии към политиката на Съюза на демократичните сили и към коалицията като цяло.

Няколко думи за другите средства за масова информация. Те отразяват обикновено изявленията на  представители на Съюза на демократичните сили. Тези изявления могат да бъдат  представени в най-различен вид. Те могат да бъдат  изкривявани до неузнаваемост. Но ако образът е създаден правилно, би могло да се получи ефекта на кривото огледало: за всеки е ясно, че образът е правилен, а вината е само в кривината  на  огледалото.

Що  се касае вече до изявления  на  представители на правителството, то в това  отношение и най-вече що се касае до-изявленията  на  министър-председателя, то бихме желали те да бъдат по-чести  и да бъдат в стила и на висотата, каквото вчера г-н  Филип Димитров направи в парламента.

По  отношение националните масмедии. Имат се предвид радиото и телевизията. Тези  национални масмедии са се превърнали в откровена опозиция на правителството. Програмите им се структурират в търсене на сензационното и го намират в атаки срещу правителството и Съюза на демократичните сили. Това трябва да се преодолее, като се потърси възможност за по-широко присъствие на Съюза на демократичните сили в екранното и ефирно време.

 

АНДРЕЙ МАНОЛОВ (СДП):

Срещу СДС се води истинска пропагандна война с много средства, с много интелектуален потенциал.  И мисля, че всички тука ще се съгласят, че ние винаги сме в положение на догонване. Обикновено ние отговаряме, или опровергаваме, или уточняваме. Това значи, че Съюзът на демократичните сили всъщност няма разработена пропагандна стратегия, нито краткосрочна, нито средносрочна, нито дългосрочна. Нашите идеи са ясни, нашите цели са ясни, нашите ценности също са ясни. Но аз мисля, че ние не сме наясно с какви средства тези идеи и ценности трябва да станат достояние на всеки човек, на всеки гражданин. СДС няма според нас център за планиране на пропагандата и на контрапропагандата. Ние нямаме анализирана достатъчно пропагандата на нашите политически противници. И тук е мястото да споменеме за предаването "Пост фактум". Предаването "Пост фактум" може да ни бъде полезно, ако има център, който да анализира и "Пост фактум", и печата на социалистите, и другите вестници и подготвя нашата пропаганда и нашата контрапропаганда. Туй е много показателно, защото те пускат някои идеи, ние ги виждаме в "Дума", някои неща виждаме как не се появяват. Те просто опипват почвата с това предаване. Но ние не го слушаме професионално в смисъл от гледище на хора, които се занимават с пропаганда.

По друг въпрос. Ние говорим тук за създаване на публичен образ на Съюза на демократичните сили, на нашите лидери и т.н. Но ние трябва да се замислиме - създаваме ли публичен образ на нашия избирател - на собственика, на този инициативен човек, на човека, който всъщност е спечелил, материално живее по-добре през това време, през тая година когато ние управляваме. В смисъл ние трябва да накараме, както  преди изборите накарахме хората да мечтаят какво ще стане, когато победим; сега също трябва да накараме хората да мечтаят и да мечтаят с конкретни неща, че ще живеят по-добре, по-богато и т.н.  Това трябва с най-различни средства да го правим. Но да го планираме преди това.

По въпроса за държавните медии. Ние смятаме, че контролът върху държавните медии е неефективен. В една  демократична парламентарна  държава, където изпълнителната власт е под парламентарен контрол, държавните медии като радио, телевизия и телеграфна агенция се контролират от изпълнителната власт. Тук според мене най-важен е въпросът за Българска телеграфна агенция . Досега никой не се сети да го засегне. БТА мина на самоиздръжка преди известно време. Това значи,  че БТА вдигна цената на услугите и много вестници се отказаха от услугите на  БТА. По този начин се създаде Балкански информационен клуб. По този начин "Дума" си набира собствена информация чрез най-различни средства. Имало е период, когато БТА е имала статут на комитет към Министерския съвет. Това значи, че се субсидира и т.н.  Държавната телеграфна агенция не бива да бъде на самоиздръжка. Държавната телеграфна агенция трябва да предоставя услугите си по-евтино, за да може във всеки вестник да върви телекса[1] и тогава много по-лесно нашата информация, нашата пропаганда и дейността на правителството и т.н. ще достига. В БТА има  цел отдел "Информация за чужбина". Никой от нас обаче не знае как функционира тази информация за чужбина, дали е  ефективна и т.н. Това  е един добре разработен механизъм - БТА.

Ние също сме на мнение, че трябва още  един национален ежедневник да  се създаде. Но за това са необходими много средства.

 Искам да засегта и въпроса за  разпространителеката мрежа. Не трябва да се бърка разпространението на в. "Демокрация" или на нашите вестници с изграждането въобще на разпространителека мрежа, която ще се разгърне в национален мащаб и ще продава всички вестници. Сега какво става? Ние даваме "Демокрация" на една фирма, правим отстъпка около =о [в оригинала е така] на сто. Фирмата взима 12 на сто, 8 на сто се дават на хората, които продават на масите. Ако ние изградиме наша собствена мрежа, тия 12 на сто ще минават при нас. Но ние тогава ще продаваме всички вестници. Естествено, като е наша мрежата, ще се дава предимство на нашия вестник, ще се разполага по-напред и т.н.

 

ВЕСЕЛИН МАКСИМОВ (СБ):

Считам, че мога да изкажа мнението на нашия съюз. От това, което се говори тука по темата, се вижда, че не сме се замислили достатъчно дълбоко върху облика на СДС. В СДС членуват много организации, които имат различен интелектуален потенциал. Но във всяка една от тези формирования има хора, които са вътре, в професионализма на масмедиите. Досега не можах да разбера дали конкретно ние сме имали някакво отношение към това какво ще представлява СДС, мислили ли сме, или само досега си говорихме как трябва да изглежда СДС. Действително,  много е хубаво това, което си говориме по тези неща, които си пожелаваме, например да се създаде пресцентър. Действително този пресцентър трябва да бъде създаден. Но защо сега говориме за създаването на този пресцентър. Не желая да говоря повече по въпроса. Той е труден, тъй като не съществува още. Ние сме съгласни с това,  което се казва тука. Колегата от СДП, който говори преди малко, абсолютно професионално изложи някои въпроси за разпространението на информацията. Ние му благодариме за това. Но използувам възможността,  за да кажа, че ние не обхващаме и не говориме за всички аудиовизуални средства, които съществуват. Какво направихме ние за да покажем СДС и да покажеме облика на СДС чрез избирателя. Този избирател трябва да бъде поласкан. Ето тука документалното кино може да направи нещо. А документалното кино в момента  не ни показва това.

 

ЕЛКА КОНСТАНТИНОВА: Няма пари.

 

ВЕСЕЛИН МАКСИМОВ: Извинете г-жа Константинова, има пари да се правят други, несъществени неща, а сега  казваме няма пари. Пари има. Това може да се направи, ако действително в държавните масмедии беше извършено това преструктуриране на редакциите и тези редакции получеха своя облик и тези редакции  дадеха възможност за изява и на други хора, да се получи едно ротативно движение както в телевизията, така и в радиото.  Сменихме си столовете, дойдоха уж нови лица. Напротив, не са както в киното, така и в телевизия и радио, нямаме нови личности, нови журналисти, това са стари познати имена, защото считаме, че те са професионалистите. Ние самите, които искаме те да ни отразяват и да ни показват! Как става това нещо! Редно е да се вземе отношение и то на правителствено ниво.

Друго нещо. Тук виждам отекчени хора,  виждам как си разговаряме помежду си. И аз го правя това нещо когато другият си изказва своето становище или становището на своята организация или партия. Ние още тука не се стараеме да създадеме нашият образ такъв какъвто трябва да бъде. Ние нямаме нужното чувство един към друг.

Аз ви умолявам да помислим над тези неща и да видиме какво може да направи всеки за да изгради себе си. Защото той показва цялата идея и всичко за което става дума днеска.

 

 ИВАН СТАНЧЕВ (СР):

Обликът на СДС, както и на всяка друга коалиция и организация безспорно, че се създава от масмедиите.  Вярно е, че образът се изгражда от хората, които са в организацията, но този изграден образ достига до обществото чрез масмедиите. Единственият истински наш орган е в. "Демокрация". Радостта от излизането на вестника преди две години горе-долу някак си отмина. В момента на всяка сергия, на всяка будка се вижда едно море от вестници, в което "Демокрапия" буквално е удавена. Защо казвам "удавен"?  Ами, вижте, моделът на партията, който използваше тези 45 години, е запазен. Преди имаше, да ги наречеме, партийни от втора категория, които бяха в казионните организации. Може би и сега ги има, макар че тези казионни организации понамаляват. Но за сметка на  това те хвърлиха една лавина, разбира се имат мощни финансови средства, с която заляха вестникарския пазар. И колкото да е известно, че тези вестници са с техни пари, на практика установяваме, че те оказват влияние върху нашето общество. Вярно е, че за  това се  искат средства, огромни средства. Вярно е, че за да се прави политика, не трябват пари,  а трябват много пари. Те имат и много парите, те имат и съществуващите неразградени структури във всички области.

Масмедиите  - радиото,  телевизията.  Ами вижте, за нашия съюз телевизията е непробиваема. И тя не може да бъде пробиваема, както и в радиото, защото вътре работят същите хора.  А това бяха идеологическите хора на партията, специално подбирани и проучвани, които трябваше да оформят непогрешимия и непобедим образ на партията. И тези, същите хора създават образа на СДС. Струва  ми  се, че това е един парадокс, който дава вече своите плодове. Какво пречи отново, да се изградят конкурси за незаангажирани редактори и способни хора, които да поемат полека-лека тая щафета и да има друг състав  в  тези средства. Относно професионализма, който само партийни другари притежавали, случаите с Чернобил, Кремиковци, Радомир и всички друга такива показват техния професионализъм.

Ние смятаме, че освен в. "Демокрация" е необходим и един по-лек вестник от рода на  "24 часа", който по-лесно да стига до масовия читател. Останалите вестници, които са на различните партии  в СДС, като черния "Ден", "Либерален конгрес", "Знаме" почти не стигат до читателя, те се взимат от едно много малко множество хора.

Това е горе-долу нашият образ в страната, за който ние имаме идея как е, но заети с ежедневните проблеми, подценяваме. Би могло да се направи нещо за разпространението на вестника. Обаче проблемът с разпространението на вестника е цяла отделна тема и трябва да се разглежда специално. Но предлагаме защо да не се сформира един екип и да се направят условия за един конкурс, да стане наистина едно подменяне на съществуващите журналисти в телевизията, особено в радиото.

Обликът на СДС не е само в страната, а и извън страната. Извън страната кой създава облика? Създава го съществуващият дипломатически корпус. Кой е този корпус? Струва ми се,  че той е съвсем същият, който си беше. Това са бих казал, вече поколения професионални дипломати на партията, които си седят в чужбина, продължават си работата  и ни представят така, както е удобно за тях. Самият факт, че тук идват хора, които казват, че тук имало лов на вещицц и се стига до там, че им се показват само три процеса, много ясно и красноречиво потвърждава какво става зад граница. В момента, г-н Неделчев, има един силен репортаж от Михайловградско, има разкриване на масов гроб, хората обещаха за в четвъртък, но не е излъчено, доколкото знам и снощи не е излъчено. Питам, ако това беше на партията, и то при положението, в което е сега, щеше ли да остане този репортаж неизлъчен. Останките на 10 души избити са събрани, извикани са от тука, за да няма приказки професионални експерти, направено е всичко каквото трябва пред прокуратурата.

 

МИНИСТЪР ЕЛКА КОНСТАНТИНОВА:  Михаил Неделчев не е директор на телевизията.

 

ИВАН СТАНЧЕВ: Аз отправям запитване: ако може - може, ако не може, това показва, че те си правят каквото искат.

Във всичко, което става в парламента, и онзи ден също, не ви ли се струва малко странно тази незабележима дейност на г-н Лилов. Той като че ли изчезна от нашия политически живот.

И едно друго изследване: действията на партията от 10 ноември до тука. Нито 10 ноември е техен, вижте, главната вина е тяхна. Главната вина е тяхна, а не да си въобразяваме друго. И всичко следва: тяхно е масовото пускане на криминалните рецидивисти, които заляха страната с криминални престъпления. Сега, когато духът е излязъл от бутилката, рядко се връща сам в нея.

 

СТЕФАН ВЛАХОВ - МИЦОВ:  (ССД):

Дами и господа, поради краткото време ще ви запозная само с резюме от становището на  Съюза на свободните демократи.

Според нас липсва достатъчно гъвкава стратегия у управляващата коалиция по въпроса за масмедиите. Това е отражение именно на  невъзможността на СДС досега  да  избистри печеливша политическа концепция както по отношение на извънпарламентарната опозиция, така  и спрямо организации и съюзи, които имат стабилен и постоянен електорат. Доверието към един политически лидер, партия или коалиция се определя и от това какво говори, какво върши, когато е в опозиция и когато дойде на  власт. Двойният аршин, преди и сега, по въпроса за нуждата от закон за  печата, у  някои наши лидери бие по авторитета на цялата коалиция.

Борбата с комунистическия печат трябва да се води професионално, а не емоционално с митингови изблици. Говорим  за  ефективност на пропагандата. Но за да има  ефективност на нашата пропаганда, трябва да има достатъчно стабилни резултати, които да  пропагандираме,  и то в направленията, които интересуват хората. А това са въпросите  на икономиката, по въпросите за престъпността, какво е направено, и социалния просперитет на всеки избирател. Ето защо, когато говорим за образа на Съюза на демократичните сили пред електронните масмедии и от необходимостта представители на правителството, както и ръководители на парламентарни комисии да се явяват периодично пред електронните масмедии и да защитават становищата на Съюза на демократичните сили, те трябва конкретно да казват какво е свършено, да дават отчет за своята работа.

През последните две години характерно е това, че вестниците на нашата коалиция губят битката с комунистическия печат. Даже нещата в някои отношения са се влошили повече, дори от времето на възникването на опозиционния печат. За близо три години БСП успя да организира и преорганизира почти цялото политическо пространство и до голяма степен да запази завоеванията си, които имаше през времето на еднопартийното си господство. "Дума" си остана политическият орган, но останалото пространство се запълни с видимо независими вестници, които професионално, тънко прокарват червената нишка.

Най-голяма грешка на нашия печат, на печата на СДС, е, че той остана теснопартиен, затворен в ограничените рамки на отделните партии в коалицията.  Знанителна част от партиите на СДС нямат разработени мощни партийни структури и затова техните излизащи вестници са малотиражни. А срещу комунистите трябва да противопоставим не само в. "Демокрация", а още няколко независими, но скрито наши вестници, които да имат по-широк спектър. И други колеги тук предложиха такова нещо. Тези вестници да обхващат едно по-голямо духовно пространство от информацията, да влияят на обществеността, така както правят днес вестниците на пресгрупа "168 часа". По страниците си тези вестници трябва да дават място на различни мнения, но на практика да изразяват интересите на всички български демократи. Не може да се оправдаваме от липса на пари. Тук се говори за липса на пари. Знам, че още през 1990 година в. "Демокрация" носеше добри пари. Тук е Йордан Василев и може да потвърди. Тогава в. "Демокрация" излизаше в 400-хиляден тираж, от времето на първите избори. В колко хиляди тираж излиза сега? Нека да говорим с факти конкретно, а не наизуст и с общи приказки. Сега борбата за отвоюване на загубените територии ще бъде изключително трудна.

На първо време е  необходимо в. "Демокрация" да престане с прибързани и  спорадични удари без някакъв съществен ефект, които още повече ни изолират и затягат примката около врата ни. Да си възвърнем влиянието сред наши бивши съюзници, докато не сме се конфронтирали докрай. Оттук ще настъпи промяна и в техния печат. Не бива да раздаваме евтини квалификации като "мафия", "предатели", "жълта преса" и т.н. , да настройваме срещу себе си едни или други групировки, да ги правим някои от тях насила наши врагове, а много тактично да ги неутрализираме.

Трябват ни няколко вестника  с достатъчни екипи, които да не бъдат казионни по своята същност, които да не повтарят вестник "Демокрация", а да се стремят постепенно чрез конкуренция с тъй наречения независим печат да ограничат завоюваното от тях пространство.

 

 ЯНКО ЯНКОВ (Съюз за Търновска конституция)[2]:

За мен е вече по-лесно да говоря за публичния образ на СДС.

Публичният образ на СДС се изгражда несъмнено и от медиите, но преди всичко от дейността на лидерите в София и особено от дейността на лидерите в провинцията и от служителите назначавани в отделните властнически структури от СДС. Аз не бих искал да коментирам дейността на лидерите в София, но бих искал да констатирам, че почти всички са  заети със своите междуличностни отношения и не обръщат внимание на онова, което  става в провинцията.  А там, в провинцията се изгражда образът на Съюза на демократичните сили. В провинцията образът на Съюза на демократичните сили несъмнено [се гради]  преди всичко  от образа  на лидерите, които са в Съюза  на демократичните сили,  т.е. от местните.

Имам наблюдения, може би ще ви се стори малко тенденциозно, но така или иначе  много добре познавам Михайловградския край, където съм израснал, където съм имал  възможността да работя нелегално, където са ме арестували, където познавам и хората, които са помагали на властта по-рано. И трябва да ви кажа, че в Съюза  на демократичните  сили в Михайловград в момента работят хора, които по-рано работеха в услуга на властта. Миналата година СДС беше прикритие за онези, които искаха да влязат в структурите на властта,  включително и в София. Но днес, слава Богу, в София те са по-слаби, могат да  ползват СДС като прикритие. Но в провинцията  стана едно преструктуриране. Онези, които  бяха привърженици на Петко Симеонов, на Дертлиев и т.н. сега са в СДС и ръководят СДС.  Те изграждат образа на СДС в провинцията. Но те изграждат такъв образ, който е програмиран от службите на Държавна сигурност и от службите на комунистическите партийни организации. Такъв е образът на хората ви провинцията, които изграждат и образа  на Съюза на демократичните сили. Аз познавам например областния управител в Михайловград, който е син на активни борци против фашизма. Как той може да представя образа на СДС в Михайловград! Сам той е бивш голям комунист. Сега хората не ни вярват и само ни натякват. Йордан Соколов, който е също от Михайловград, казва, че ще премахне всичко онова, което пречи на СДС да решава проблемите там. Ами как ще ги реши, когато местното СДС е от същите тези хора, които по-рано държаха властта и сега обслужват на старите структури да останат непокътнати. Всички бивши служители от Шесто управление стоят непокътнати по разните служби и сега казват  така: ние сме СДС, ти не си. Ами ако аз не съм СДС, а те са СДС в Михайловград, браво на едно такова СДС. Мога само да се възхищавам от ума на комунистите, които са разработили една такава стратегия. Ние пускаме синя бюлетина за тях, а те си  правят после каквото си искат. Конкретни случаи има много.

Ами какви са кметовете в провинцията? Ами те са също  хората, които изграждат публичния образ на СДС. На много места това са хората, които миналата година се възхищаваха от Дертлиев и които днес казват: в България има опасност от дясна вълна и ние, истинските демократи трябва да се обединим за да не допуснем  фашистите да вземат властта и да ни понесат. Аз познавам един такъв, който е син на активен борец против фашизма, както се наричат.

Също е положението със съдиите в Михайловград. Има места, но не са заети, защото нямало кого да назначат. Че как да няма? В Съюза на юристите - демократи разполагаме не с малко хора.  Така че в провинцията от БКП са се преструктурирали в СДС.

Така че ако искате да намерите истинския образ на СДС, трябва да обърнете внимание на това - как в провинцията работят за образа на СДС.

 

КИРИЛ КАРАИВАНОВ (кмет на Ихтиман): Една реплика. Нека г-н Янков да не говори, че кметовете в провинцията са същите.

 

ЯНКО ЯНКОВ:  Исках да кажа, че някои кметове.

 

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ (ФКД):

Аз ще кажа само едно изречение и ще предам микрофона на г-н Атанас Георгиев.

Ако съдя по днешния ден тук, образът на СДС е многослоев, неконкретен, не практичен и не прагматичен. Нека да се вгледаме какво вършим тука.

Сега  ще говори Атанас Георгиев.

 

АТАНАС ГЕОРГИЕВ (ФКД):

Говорейки за  образа  на СДС,  при  всички случаи според мен и според колегите ми  трябва да го разделим в стратегически план най-малкото на  две. Първо имам предвид оня образ,  който  бе програмиран преди 10  ноември 1989  година и който,  за съжаление,  продължава да се възпроизвежда непрекъснато и сега. Този образ на СДС наложи брадати  бунтари, които искат само мъст и възмездие, разравят гробове, разлепят карти с черепи,  не подписват споразумението за ненасилие, напускат парламента,  предизвикват улични безредици, подпалват партийния дом, сеят раздори, партиите се карат помежду си за  власт, след това  вдигат цените и т.н.,  и т.н.  За съжаление това е тоя образ, който продължава да  се насажда в съзнанието на цялото българско население. Този образ се изграждаше от всички наши  медии и от всякакви други средства. Този образ донякъде извършваше работа за спечелването на изборите на 13 октомври. Тогава митинговата еуфория и младежите, особено на първите избори за Велико народно събрание, бяха изцяло с нас. На вторите  избори, на  13 октомври, младежите малко се отдръпнаха от нас. Сега  вероятността младежите напълно или поне  колкото  на 13 октомври с нас  е много, много малка.

   Следователно, ние трябва да се опитаме да противопоставим на тоя образ, който е програмиран в нечии лаборатории и да представим оня образ, който е истинското СДС. Ние  не искахме избори, за да дойде СДС на власт и да седнем на стола, както  ни обвиняваха:  стани ти, да седна аз[3]. Ние искахме избори,  за да спрем превръщането на политическата власт на Комунистическата партия в икономическа. Искахме избори, защото знаехме, че комунистическото Велико народно събрание не може да направи икономически  закони, които да направят България нова държава. Искахме избори, защото знаехме, че Конституцията, заради която народното събрание се нарича Велико, няма да бъде истинска демократична конституция.

В този смисъл ясно е, че онова което сега трябва да правим, трябва при всички случаи да отговаря на стратегията, която СДС трябва да защитава. Това е, че СДС чрез своята парламентарна група, чрез неговото правителство се опитват да правят живота на хората по-добър в близките години. Това, разбира се, е една много трудна задача, но в никакъв случай не мога аз, а и моите колеги да приемем, че позицията на сила, която можехме да демонстрираме с многохилядните митинги, може да бъде вярна като стратегия сега. Това съвсем не означава, че сега не трябва да има митинги. Но какъвто и митинг сега да направим, той във всички случаи ще бъде по-малоброен от огромните митинги, които се правеха в близкото минало.

Следователно, ние трябва да видим коя е силата на СДС в конкретната ситуация. И конкретната  ни тактика трябва да бъде съобразена и насочена към разбиране стратегията на Комунистическата партия. А каква е тя? Лично аз не мога да приема, че с 34 процента, които имаме, а и с толкова електорат навярно, ще можем да налагаме от позицията на силата  какво да правим в момента. Аз мисля, че ние трябва да използваме онова, за което говори г-н министър Соколов сутринта, защото онова, за съжаление, за което се борехме да не стане, стана в крайна сметка. Комунистическата власт, всички членове на политбюро с малки изключения, всички първи секретари на окръжни комитети на партията, завеждащ-отдели надолу, секретари на ЦК на Комсомола и т.н. станаха в крайна сметка богатите хора в тая страна.

Сутринта министър Солоков каза нещо много важно, което ние сега недостатъчно осмислихме. Сега, когато правителството и Министерството на вътрешните работи, на правосъдието и главният прокурор Татарчев тръгнаха да съдят виновниците за националната катастрофа и срещу тези, които незаконно са забогатели в този тригодишен период - ето тази стратегия ва Комунистическата партия трябва да бъде разбита. А няма съмнение, че това е стратегия.

Трябва точно и ясно да бъде заявено, не само в тази зала, а трябва да бъде заявено на целия български народ чрез единствените масмедии, които ние притежаваме, и най-силната - телевизията.  Деветдесет и шест процента от вестниците обслужват интересите на Комунистическата партия. Следователно, всякакви приказки за вестници могат да имат значение само за в. "Демокрация" и още някои други вестници. Но телевизията е национална, и довечера има "Па норама", когато вече ситуацията е толкова тежка и тревожна, всичко това трябва да бъде ясно казано, че СДС има образ, в който хората вярват. И когато миналата година тръгнахме да правим митинги в подкрепа на Пиринска Македония, или в подкрепа на хората, които искаха да има избори и нов парламент,  и действията на 39-те, ние не ги правехме 39-те да вземат властта, както внушаваха  всички вестници и най-вече тези, които са около "Дума" и пресгрупата на "168 часа".  Всичко това правехме, за да поставим правителство на СДС, което ще направи живота на хората по-добър и ще осъди виновниците за националната катастрофа.

Президентът е този, който създава истинския образ на една управляваща политическа сила, на коалицията Съюз на демократичните сили. Той говори спокойно и загрижено и казва, че не трябва да има избори. Ние, Съюзът на демократичните сили, всички трябва да заявим,  че тогава, когато реформата е започнала, всички партии и организации в СДС не искат избори, защото само по този начин могат да бъдат осъдени виновниците за  националната катастрофа и тези, които забогатяха.

За спорта.  Нека да ми отговори г-н президенът: как да се справя примерно с Анжел, който има 18 хотела  в "Слънчев бряг" и спонсорира българската олимпийска делегация в  Барцелона. Отидоха на така наречени негови средства, а  не на държавни. Проблемът е изключително сериозен. Не можем да правим реформа в спорта или в българската държава така. Хубаво е да се запомни и да се каже ясно: това правителство, което трябва да изкупва греховете на всички онези, които съсипаха България, сега искат това правителство да бъде свалено. И нека конкретно да ми се каже как в спорта ще стане тази реформа, след като те се опитват всячески  да ни дикредитират. И онзи ден на пресконференцията, когато  говорех те се бяха наговорили да ме смажат. Очакваха, че ще викам, ще избухвам, но аз спокойно им отговарях. Те бяха организирани от г-н Иван Славков чрез своите протежета като Григор Кръстев.

И накрая пак ще се опра на това, което каза  министър Йордан Соколов. Най-важното нещо, което трябва да извлечем от тази конференция е: СДС не иска избори, защото реформата е започнала! Второ - СДС не се страхува от избори, ако те бъдат предизвикани, защото ние няма да направим предсрочни избори, както някои предлагат. Смятам, че трябва да има преговори. Трябва да има преговори с ДПС. Трябва да има преговори и с президента.

Президентът трябва да обясни на тоя народ коя е тази негова печеливша стратегия, за да му повярваме, че той е  президент на България.

 

 СВИЛЯНА ЗАХАРИЕВА  (нар. предст. от Михайловград): Името на града ни се споменава от вчера сутринта, а днес става илюстрация на всичко негативно, което  се случва в СДС. В града ни 58 процента са сини, три на три са депутатите за разлика от Видин - един син и 5 червени, за разлика от Враца  - трима сини и 4 червени. Това го казвам, за да си  направите сами извода колко е работил координационният съвет и как е работил. Човекът, който може да илюстрира тази работа, е г-н Пушкаров, с когото се завръщаме  късно през нощта, 2-3 ч., той за да заеме министерския си пост, а аз да се готвя отново за работа на другия ден.

Аз не искам да отрека всичко, което каза г-н Янков за това, че в СДС в провинцията има страшни търкания. Но това принизяване също дава облика на Националния координационен съвет на СДС. Обаче бих искала да поставя въпроса: каква е ролята на онези партии и движения, които са извън СДС, но работят за облика на СДС. Никаква корист няма. И те направиха много за това, което СДС има в парламента. И нека не говорим така, че това, което искаме да постигнем, е наша висша користна цел. Това няма да ни доведе до никъде.

Нека да отговори г-н Янков. Когото се борехме там за Великото народно събрание, къде бяхте вие, г-н Янков?  При ДПС. Недейте така. Ако можете, помогнете ни. Недейте да разделяте нашето СДС там. Тук в Националния координационен съвет знаят какви мъки изкарахме веднаж в Михайловград, когато спешно заминахме и спасихме нещата. Недейте сега отново да тръгнеме да изграждаме облика на местното СДС. Помогнете ни, ако можете. Ако не можете, недейте така поставя въпроса.

 

 ЯНКО ЯНКОВ: Имам ли право на отговор? Съвсем накратко. Може би знаете, но може би и не знаете, че аз съм един от шестимата създатели на СДС[4] тук в София. От СДС бях изгонен, а от друга страна и аз напуснах поради случая с Петър Дертлиев. Бях срещу СДС, когато то имаше този комунистически образ. Но в момента съм тук, затова защото СДС има възможност да изгради истинския си образ, да придобие истинския си образ. Само една малка част са хората, които пречат на истинския обрез на СДС, според мен. Това е действително една малка част. Когато вие бяхте с Петър Дертлиев, аз водех война и срещу Петър Дертлиев и срещу онова СДС, което беше на Петър Дертлиев, на Петко Симеонов и на всичките. Аз водех война срещу всякакви забежки.

Искам да добавя и още нещо. Сега съм тук, за да помогна да се движат нещата напред и на дясно, а не наляво  и да ви помогна да се противопоставите на критиките, които имате от ляво. Това е моята цел: да помогна. Ако мога, ще помогна. Във всеки случай считам и ви препоръчвам да прочетете един от предишните броеве на "Либерален конгрес"[5], където съм описал, че лично вашият съпруг идва в моя дом, преди да бъда арестуван, за да ми играе разни номера, защото аз съм абсолютно категоричен, че играе такива номера.

Аз съм тук не да търся лична изгода, а за да помогна да се придвижим надясно. Ако това някому не се харесва.

 

 


 


[1] "Телекс" - нещо като принтер. Имаше го в централните вестници и беше свързан с БТА. От там непрекъсното течаха новини. 

[2] Янко Янков е вкаран в затвора по скалъпено обвинение. Излиза от там през октомври 1989 г. и бързо става зам.-председател на Българската социалдемократическа партия. Влезе в конфликт с председателя Дертлиев, отцепи се и създаде Социалдемократическа партия - немарксисти, малко по-късно създаде партия Либерален конгрес, на тази конференция вече говори като представител на Съюза за Търновска конституция. Той е непримирим антикомунист, чийто стил на изразяване е богато документиран. Само ще цитирам част от изречение от неговия блог на жалба до прокуратурата: "Дълбокоуважаема изпълняваща прокурорска длъжност ченгеджийско-мафиотска хетера и наложница, именуема ХХХХХХ , С чувство на най-дълбок респект и уважение към Вашата беззаветна преданност към сутеньорите Ви от българския клон на Червената Мафия и Червената Ченгеджийница, след като вече само в продължение на четири месеци Апелативната прокуратура два пъти отменя Вашите Постановления за отказ да се образува досъдебно производство ..." и т.н (Виж. http://iankov.blogspot.com/)

[3] Визира една статия на професор Драгомир Драганов под заглавие "СДС - Стани Да Седна" излязла през пролетта на 1990 г.

[4] Не е вярно.

[5] Вестник, издаван от Янко Янковата партия.

 


Copyright 1998-2012  OMDA Ltd. Всички права запазени

Обратно към електронни книги