СЪЮЗ  НА  ДЕМОКРАТИЧНИТЕ  СИЛИ

 

ПОЛИТИЧЕСКО СЪВЕЩАНИЕ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

18-20 септември 1992 година  

 

ВТОРО  ЗАСЕДАНИЕ

София,  събота,  19  септември 1992 година

/09.30 ч./

 

ДНЕВЕН РЕД: Становища по политическата стратегия на СДС. 

 

 

/продължение/

                        

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ: Думата има Движение гражданска инициатива. Заповядайте!

 

ЛЮБОМИР СОБАДЖИЕВ/ДГИ/:

Благодаря г-н Анев.

Уважаеми госпожи и господа... /Шум в залата./

Г-н Анев, моля да ми зачетете времето, през което се шуми в залата...

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ: Много моля да се пази тишина!

 

ЛЮБОМИР СОБАДЖИЕВ: Благодаря, г-н Анев.

Уважаеми госпожи и господа, скъпи съюзници!

От вчера до днес, до този момент ние се държим като плъхове на потъващ кораб. /Шум в залата./

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ: Моля ви се, господа!

 

ЛЮБОМИР СОБАДЖИЕВ: Така... /Продължава да се шуми./

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ: Моля ви се, господа, моля ви се, дайте възможност на г-н Собаджиев да говори, много ви моля!

 

 ЛЮБОМИР СОБАДЖИЕВ:  Квалификацията е моя, и аз бих искал да помоля почитаемите колеги да не превръщат настоящето съвещание в тлака, в седянка. Всеки има време и възможност да се изкаже. Има процедурни възможности и за реплики. Благодаря ви за вниманието.

 Държим се като плъхове на потъващ кораб. Нас изключително силната акция на Движението за права и свободи ни завари неподготвени.

Неподготвени ни завари и позицията на президента Желев по отношение на тъй наречения национален консенсус или обществено споразумение, или каквото щете.

Всичко това, взето заедно с нашата неподготвеност, говори само за липса на чувство за гъвкава политика, говори за липса на чувство за национален дълг, за дълг към интересите на нацията и обществото.

Цялата проблематика, която набъбна и избухна в последния месец, избухна в последните три дни, се персонализира тук по един, меко казано, наивен начин. Движение гражданска инициатива изказва своите съчувствие и своята подкрепа на г-н председателя на Народното събрание Стефан Савов...

 

ЗЛАТКА РУСЕВА: Не е умрял...

 

ЛЮБОМИР СОБАДЖИЕВ: Не е съболезнование, а съчувствие, Златке, престани да се обаждаш като на седянка... /Шум в залата./

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ: Моля Ви се, г-н Собаджиев, говорете си без да влизате...

 

ЛЮБОМИР СОБАДЖИЕВ: Благодаря, надявам се, че ще ми зачетете времето.

Ние изказваме своята подкрепа, а съчувствието е първото чувство, което идва в такива случаи. И ние ще държим и ще настояваме щото парламентарната група да отстоява достойнството на председателя на Народното събрание, но ние не желаем да се персонализират националните проблеми днес тук на това съвещание и излизайки в защита, извинете ме, в интересите на отделни личности. Доколкото тия личности съумеят добре да представят политиката на Съюза на демократичните сили в парламента и в правителството, пред обществеността, в дейността по приватизиране на народното стопанство, в дейността по преустройване на целия обществено-политически живот по пътя към възникване на свободни пазарни отношения, дотолкова това правителство ще бъде достойно, уважавано и подкрепяно от един многоброен електорат от цялата страна.

Нашите конкретни предложения са следните.

Преди всичко, след като обсъждаме вариантите за нови избори, след като градим дори предизборни щабове, ние преди всичко трябва да имаме нашето политическо споразумение. Липсата на политическо споразумение от изборите, от деня на изборите до днес предизвика твърде много недоразумения, суматоха и даде много възможности за прикрити ходове вътре в демократичните сили и на други места, даде възможност да се заговори, да изникне проблемът за организации, които може би биха искали да обсебят ръководенето на Съюза и организации, които може би се чувстват, меко казано, в неудобно положение.

Аз бих искал да попитам г-н Неделчев и го моля да не скача веднага да ми отговаря, това може да стане в кулоарите, коя именно партия визира той, като казва, че има партии с претенции да овладеят ръководството на Съюза на демократичните сили.

Политическото споразумение трябва да бъде решено по принцип днес тук и да влезе в политическия документ на съвещанието. Не искаме нищо друго. То тепърва ще се обсъжда и ще се сключва. Но ние трябва по принцип да решим, че е необходимо политическо споразумение.

Ние сме категорично против предизвикването на нови избори категорично. Ако някой предизвика парламентарна криза и назреят условия за нови избори, нека това да не бъде Съюзът на демократичните сили. Съюзът на демократичните сили може да излезе с редица ефектни, но реализуеми и реализирани инициативи в областта на приватизацията, в областта на даването свобода, протекции, преференции на дребната и средна частна инициатива както в производството и бизнеса, така и в селското стопанство.

Съюзът на демократичните сили би могъл в своето политическо решение днес да отдаде внимание на националната интелигенция, на работничеството, на социалните проблеми на страната и от понеделник да започне да провежда такава политика. Разбира се, естествено е, аз знам какво би ми отговорил г-н Димитров, това е може би трудно, това е може би невъзможно почти, но поне решение и усилия в тази насока трябва да има. Ако се стигне... контактни групи със синдикатите, с ДПС, а президента да се направи опит да бъде поканен да се отсърди и да заповяда днес тук. /Възклицания: "Е-е-е"./ Така е. Президентството е една институция, дадена ни от Конституцията и ние нямаме право да я лишаваме от уважение. Който не уважава една държавна институция, не уважава Конституцията, той не уважава самата своя партия, не уважава своята коалиция, не уважава своето парламентарно участие.

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ: Г-н Собаджиев, времето Ви изтече!

 

ЛЮБОМИР СОБАДЖИЕВ: Крайно време е, господа, да престанем да се държим като малки сърдити деца в парламента, правителството и пред обществеността.

Благодаря за вниманието.

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ: Преди да дам думата на Българския демократичен форум... да, заповядайте една малка реплика.

 

СВ. СТЕФАНОВА: Бих искала да обърна внимание, че понякога желанието за провеждане на гъвкава политика се превръща в липса на политически морал.

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ: Благодаря. Извинявам се, че пропуснах БЗНС. Думата има БЗНС, но преди това ми позволете да прочета една телеграма, която се получи... /Говорят няколко души едновременио./ А, г-н Чанев, заповядайте, извинявайте, не Ви видях.

 

СТЕФАН ЧАНЕВ /Директор на Агенцията за чуждестранна помощ, БДФ/: Имам много да кажа и съзнателно мълча, защото знам, че тук не му е времето и мястото. Но когато тук мен ме поставят като плъх в един потъващ кораб на моя народ, аз изригвам в протест: Не може! Нашият кораб не потъва! Ние не сме плъховете! /Ръкопляскания. Викове: "Браво!"/ Има хора, които потъват, но нашият кораб не потъва. Хан Аспарух когато дойде тук, направи кораб, който да не потъва. Преди него идваха тука завоеватели... /Говорят няколко души едновременно и нищо не се разбира/...и нашият параход ще пътува през хилядолетията, той няма да потъне.

 

ЛЮБОМИР СОБАДЖИЕВ: Моля за кратък отговор.

 

СТЕФАН ЧАНЕВ: Искам да кажа: Ние сме родени лъвове, но не плъхове, не плъхове, не плъхове! /Ръкопляскания./

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ: Г-н Собаджиев, дължите отговор!

 

ЛЮБОМИР СОБАДЖИЕВ: Благодаря Ви, г-н Анев, имам какво да отговоря.

Формално погледнато, уважаеми госпожи и господа, аз не нарекох никого тук плъх или плъхове. /Оживление./ Моля. И смислово, и формално. Аз казах: държим се всички като плъхове на потъващ кораб. Това е нещо съвсем различно.

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ: Благодаря Ви,,,

 

ЛЮБОМИР СОБАДЖИЕВ: Не, още не съм завършил.

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ: Е, това е достатъчно!

 

ЛЮБОМИР СОБАДЖИЕВ: Не, мисля, че не е достатъчно.

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ: Моля Ви се, г-н Собаджиев!

 

ЛЮБОМИР СОБАДЖИЕВ: Извиненията си поднасям само на ония, които не могат да направят обикновена семантична разлика в човешкия говор.

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ: Да.

 

ЛЮБОМИР СОБАДЖИЕВ: Това, първо. Второ, колкото повече...

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ: Г-н Собаджиев, отнемам Ви думата!

 

ЛЮБОМИР СОБАДЖИЕВ: ...люшкане кораба на Съюза на демократичните сили...

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ: Моля Ви се, съобразявайте се с това, което Ви казах!

 

ЛЮБОМИР СОБАДЖИЕВ: Извинете, аз съм единственият човек, на който отнехте думата!

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ: Ами Вие си го заслужихте.

 

РУМЕН ХРИСТОВ /зам.-председател на "БЗНС-Н.Петков в СДС"/:[1]

...момент, продиктуван главно от това, че бе поискана оставката на г-н Стефан Савов и правителството от Парламентарната група на БСП и ДПС.

Нашата организация, след като се събра и обсъди снощи този въпрос, е категорична за това г-н Савов да не си подава оставката и да видим как тези парламентарни групи ще реагират в Народното събрание. Ние сме против това, защото даваме висока оценка на Дейността на Народното събрание, на неговото председателство и лично на председателя на Народното събрание г-н Стефан Савов.

Подкремяме и първото демократично избрано правителство на България и заявяваме, че сме против участието на СДС в коалиционно правителство, служебно или каквото и да е друго правителсво.

Разбира се, ние не сме против преговори с ДПС, те са един партньор реално съществуващ, но желаеме в тези преговори те да кажат своите претенции спрямо правителство, спрямо председателство, да ги изясниме тези техни искания, да ги обсъдиме и ако те заслужават внимание - тогава да бъдат удовлетворени, а не така да бъдем поставени пред свършен факт.

Ние държим още в сряда, преди да бъде гласувана исканата оставка на г-н председателя на Народното събрание и на правителството, да се разкрият досиетата, за които вече беше взето решение още на IV национална конференция на СДС.

По отношение на новите избори - дали са нужни те.

Ние сме категорично против нови избори. Г-да, ние имаме един четиригодишен мандат, едва една година сме изпълнили от програмата на СДС, така че не виждам никакъв смисъл да го обсъждаме този въпрос. Още повече, че едни нови избори ще струват скъпо за държавата, а тези, които ги искат, едва ли ще влязат в парламента.

По отношение преговорите, водени с извънпарламентарни сили, и по-точно преговори, водени със земеделците.

Разбира се, всички партии и членки на СДС са в правото си да решат дали ще се водят такива преговори, но аз искам да ви напомня, че за да бъдем в тази ситуация, основна причина имат земеделците, които напуснаха Съюза на демократичните сили непосредствено преди изборите и по този начин 300 хиляди гласа бяха загубени. Ще ви дам един пример, а вие ще прецените дали е необходимо да се водят преговори с тях.

Само преди няколко седмици бях на първични избори в Галиче - Михайловградска[2] област, които загубихме с 4 гласа благодарение на това, че БЗНС "Н. Петков" издигна самостоятелна кандидатура и не подкрепи кандидата на СДС, който в крайна сметка събра повече гласове, не оттегли тяхната кандидатура.

С други думи, господа, преговори се водят преди избори, но дойдат ли избори, бъдете сигурни, че нашите съмишленици извън СДС пак ще държат на своята самостоятелна бюлетина. И, забележете, те в момента говорят не за партньорство в СДС, те говорят, че ще изпълняват ролята на СДС, т.е. ще управляват самостоятлено.

Накрая искам да кажа, че ние подкрепяме предложението за свикване на митинг. Би било добре да се обсъди дали е удобен той за понеделник, ако има заети лидери може би вторник е по-удобен ден, но ние сме за свикване на митинг, организиран от Националния координационен съвет на СДС и от Градския съвет на СДС.

 

ГЕОРГИ ПЕТРОВ /БЗНС-Н. Петков в СДС/: Понеже имаме време, само искам да допълня.

Уважаеми колеги, не трябва да се забравя, че първият, така да се каже, есенен залп срещу демокрацията, срещу правителството на СДС, срещу самото СДС беше даден от синия президент, от човека, който беше избран със синята бюлетина от неговата пресконференция. Всичко започна оттам. Затова сме против преговори с него. Нека си спомним, че той даде сигнала просто за атаката срещу СДС. Разбира се, не на "Аврора". Той даде сигнала на всички ретроградни сили в борбата си срещу СДС!

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ: Завършихте ли?

 

ГЕОРГИ ПЕТРОВ: Да.

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ: Благодаря Ви.

Преди да дам думата на Форума, позволете ми да прочета тази телеграма.

 

"ДО СЪВЕЩАНИЕТО НА СДС

ХОТЕЛ "ВИТОША" - СОФИЯ

Поздравявам решението да не участвате в коалиция с БКП. Нека БСП състави правителство и потушава стачките!

 

                                          Васел"

 

На мен това нищо не ми говори, но се получи.

Думата има Български демократичен форум.

 

ИВАН ЕВЛОГИЕВ /Организационен секретар на БДФ/:

Дами и господа,

С оглед на създалата се обстановка и изложените от нас принципи в декларацията ни, ние молиме г-н Савов да преоцени своето решение за подаване на оставката си. Ние оценяваме високо дейността му като председател на Народното събрание. Ако евентуално при гласуването в парламента се гласува недоверие на председателя на Народното събрание, то тогава ние считаме, че политическото съвещание трябва да излезе със становище, че от парламентарната група на СДС няма да бъде посочен друг кандидат за председател на Народното събрание.

Считаме, че аналогична трябва да бъде и позицията ни и при евентуално поставяне на въпроса за недоверие на г-н Филип Димитров, което значи фактически - на правителството.

Оценяваме, че ситуацията налага да се направят всички усилия, за да се овладеят проблемите между СДС и нашия парламентарен партньор ДПС. Демокрацията е управление чрез диалог, при което несъгласието е насочено към формиране на ново съгласие. Диалогът с ДПС трябва да продължи до границите на достойнството ни, а също така и с президента.

Не трябва да се подаваме на емоции, не трябва да се допусне парламентарна криза. Става въпрос за съдбата на България. И, в края на краищата, ако се наложи, не трябва да се персонифицират националните интереси на страната.

Благодаря за вниманието. /Ръкопляскания./

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ: Думата има Алтернативната социаллиберална партия.

 

ПРОФ. НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ /АСП/:

Започвам с реплика на изказването на г-н Венцеслав Димитров.

Аз съм против това - политическо съвещание да взема икономически решения и ние от 5-6 месеца предлагаме да се съберат на съвещание икономическите експерти на СДС и нека те да решат, а не ние политиците, каква да бъде икономическата политика на СДС. Според мен това е правилно, а не ние политиците да определяме, както беше и преди, икономиката.

Ние имаме критика към икономическата политика и аз моля г-н Димитров да попрелисти предизборната програма на СДС, в която пише и за данъците да бъдат по-малко и по-леки, за оживяването на българската икономика и т.н. Има неща, които не стават просто или би трябвало да стават с времето. Но това трябва да се обясни, че не може да стане за една година или за половин година и т.н. - работа на икономистите.

Аз мога от името на Политическия съвет на АСП да заявя, че ако в документа на политическото съвещание се впише изрично, че партиите в СДС нямат право да критикуват нищо в СДС, АСП няма да критикува повече абсолютно нищо и ще си мълчи. /Оживление, веселост./ Това го гарантирам, ако вие запишете в документа това нещо. Но ние смятаме, че не би трябвало да се записва такова нещо. Дайте ни правото да критикуваме и вижте нашите документи. АСП категорично стои зад всичко стратегическо в политиката на СДС - категорично за прехода към пазарна икономика, категорично за привличане към наказателна отговорност, което реално започна, на преките виновници за националната катастрофа, категорично зад всички стратегически линии на СДС.

Така че обявяването на нашата критика за нещо друго, освен това, което тя реално е, е инсинуация на некоректни политически партньори. Откровено го казвам.

Първо, ние сме против капсулирането на СДС и произтичащото от това примиренчество, от една страна, и бодрячество - от друга. Примиренчество - тук се чуха думи, че едва ли не от сряда ние сме в опозиция, че изпускаме властта и т.н., няма такива работи. СДС е взело властта и то ще управлява. Никога не трябва да мислим за СДС като за опозиция. И, освен това, ние сме против предсрочни парламентарни избори, ако ситуацията не наложи, разбира се, това.

Второ, във всички наши документи, във всички наши изказвания критичната АСП нямаше нито една критика срещу работата на парламента. Моля, това да се отбележи. Ние оценяваме положително работата на парламента и това очевидно е свързано и с работата на неговия председател. Така че има една област, в която критиките наши липсват. И това означава и морална, пълна морална подкрепа на г-н Стефан Савов като председател на Народното събрание.

Ние подкрепяме всяко правителство на СДС, включително и правителството на г-н Филип Димитров. /Оживление./ Категорично е против всякакви коалиционни правителства... не, искаме да кажем, че правителство оттук нататък може да бъде само правителство на СДС. Никакви други коалиционни правителства ние не признаваме. /Ръкопляскания./ /Допълвам: критиките към правителството си остават. Това си е наше право.

Четвърто, ние сме за разсекретяване на досиетата. Споделяме мнението, че съмнението, че много от тях са разчистени, че много от тях са манипулирани, но ние сме категорично за това още от сряда всички досиета налични да бъдат разкрити, а ако може -да се потърсят и неналични. /Веселост./

И, пето, подкрепяме напълно, даже текстуално подкрепяме предложението на Федерацията на клубовете за демокрация, направено от г-н Йордан Василев, като предлагаме просто да се включи, че тези преговори, този диалог с президента, с ДПС и нещо много важно, много важно, което напомни тук г-н Йорданов - с всички некомунистически, доказано некомунистически и демократични формации извън СДС, това е също много важно. Трябва да се запише, че тези преговори ще се водят без отстъпление от стратегията и програмата на СДС.

И аз предлагам да се гласува още тук за групите, които да водят този диалог.

Благодаря за вниманието. /Ръкопляскания./

 

ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Може ли една реплика?

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ:  Да, заповядай!

 

ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Колеги, аз категорично не съм съгласен с изявлението на г-н Николай Василев, че ние не трябва да говорим за икономика, че политиците не трябва да говорят за икономика. Напротив, политиците трябва да говорят поне 50 процента за икономика и ще ви дам пример с вчерашната реч на нашия президент Филип Димитров.

Отидете във всяка една страна и ще видите, че политиците говорят за икономика, г-н Василев. Бих се съгласил ние да не говорим за икономика само ако бяхме представители на една партия и казваме: ние имаме еднакви възгледи, нека по подробностите да се съгласят експертите.

 

ГЛАС ОТ ЗАЛАТА: ... определящо специалистите!

 

ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Абе специалистите! Политиците! Специалистът трябва да ви научи вие какво да казвате. Вие като не може какво да казвате, ставате специалист по политология, а не политик. Щото аз какъв съм?

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ: Добре.

 

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Една кратка реплика.

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ: И Александър Йорданов също иска да направи една кратка реплика.

 

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Аз не разбрах от изказването на проф. Василев дали тази идея за диалога с извънпарламентарните сили той я вижда и като едно конкретно сядане на една обща или четвъртита маса с тях.

 

ПРОФ. НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Ние сме казали, че сме против кръглата маса.

 

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Така, това е само за уточнение.

Второ, писал съм го неведнаж: всеки е за критиката, самокритиката и т.н. Напротив, напротив, Радикалдемократическата партия има много забележки към работата на правителството и сериозни критики. И затова ние вчера казахме, че трябва да се изпълнят решенията на Националната конференция на СДС. Тези решения бяха всъщност критики към правителсвото.

Обаче в този момент, когато се води критика към правителството се търси просто извличане политически дивиденти от едни партии за сметка на други партии. И аз Ви питам: как да ни повярват в тези трудни, тежки условия на прехода хората, когато ние сами всеки ден не си вярваме? Нещо повече, сами всеки ден ние си казваме, че непрестанно допускаме грешки! И се критикуваме именно така: грешно е това, неправилно е онова! Е, добре, тоз народ с комунистите не ще, защото те допуснаха тотална огромна грешка! Ние идваме, казваме: ние управляваме, но ние непрестанно грешки правим и непрестанно едни срещу други се караме! Как тогава тези хора да повярват, че ние сме силата, която върви по правилния път?

Сега, критика - да, но на това съвещание. Тука да се изрази позицията, а не утре да търчим по вестник, по всеки жълт вестник като "Врабец" и други. Не може да е един сериозен вестник със заглавие "Врабец"! /Оживление./ И там да си изразяваш политиката на управляваща политическа сила. Просто ти ставаш абсолютен "врабец" тогава, ако там ще си пишеш политиката! /Ръкопляскания./ А някои от нашите критици на правителството по такива вестници търчат! Много хубаво хората един ден това ще го разберат.

Мисълта ми е следната: нека да не объркваме хората, нека ние да си останем объркани, ако щем, но да не объркваме още хората, защото ние по този начин си губим електората или просто правим глупави елементарни политически опити да го преразпределим - едните да отидат при тези, които имат смелостта, откритостта да критикуват, другите едва ли не - нещо друго.

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ:  Г-н Йорданов има вече...

 

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Затова всъщност завършвам. Критика, но между нас, а не на мегдана, където да загубим доверието на всички.

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ: Г-н Сугарев искаше да направи реплика.

 

ЕДВИН СУГАРЕВ: Една съвсем кратка реплика.

Първо, искам да приветствам това изказване на Николай Василев и напълно съм съгласен, че трябва да се направи съвещание на икономическите експерти на СДС.

Второ, разбира се, всеки има право на критика. Въпросът е как осъществява тази критика - дали хвърля обвинения срещу правителството и иска оставки на правителството, без изобщо да ги е предявил във форумите на СДС или не.

И, трето, г-н Николай Василев заяви, че АСП подкрепя всяко правителство на СДС, включително и това на Филип Димитров.

Може ли да се счита, че това е официално становище на АСП и ако е така - аз моля то да бъде оповестено.

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ: Г-н Василев, ще отговорите ли?

 

ПРОФ. НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Аз бих помолил Едвин Сугарев да погледне нашите документи и да види, че никъде в тях, никъде в тях не искаме оставка на правителството на Филип Димитров. Така че то е огласено и може да се огласи още веднаж за пореден път.

 

ЕДВИН СУГАРЕВ: Членове на ръководството на вашата партия го искат!

 

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА АСП: Вижте, политиката на една партия се определя от нейните политически органи, а политическите органи на АСП са политическият съвет. И политическият съвет е взел такова становище - никога не сме искали никаква оставка на г-н Филип Димитров и сега подкрепяме г-н Филип Димитров.

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ: Благодаря Ви.

Г-да, искам да ви задам един въпрос. Има тука някои неща, които подлежат на гласуване. Сега или след почивката ще решите да ги гласуваме? /Обаждат се: След почивката!/

След почивката. Сега ще ви ги прочета: първо, за контактна група... прочети ги...

 

ВЯРА НИКОЛОВА: Имаше няколко варианта: контактна група за диалог, контактна група за преговори и за изясняване на позициите съответно с Желю Желев, ДПС и извънпарламентарните сили.

Другото е за митинга - трябва да решим кога ще бъде и да се избере организационен екип да го подготви.

 

ЕДИН ОТ ПРИСЪСТВАЩИТЕ: Може ли едно предложение?

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ:  Един момент, г-н Димитров искаше думата.

 

ВТОРИ ОТ ПРИСЪСТВАЩИТЕ: Абе оставете тая дума контактни, защото за Стефан Гайтанджиев ми напомня. /Оживление./

 

М-Р.- ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Исках думата само за да предложа да се гласува сега деня на митинга, за да може да се оповестява след това.

 

ТРЕТИ ОТ ПРИСЪСТВАЩИТЕ: Предложението ми е партиите да дадад предложения за участници в тези групи за преговори, за диалог...

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ: Първо, трябва да се реши дали да има?

 

СЪЩИЯТ ОТ ПРИСЪСТВАЩИТЕ: Трябва да има. Поне така ни се струва на нас?

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ: Г-н Лазаров иска реплика.

 

ВАНЬО ЛАЗАРОВ: Уважаеми колеги, контактните групи ще бъдат създадени, ако политическото съвещание вкара в документите си такава теза и одобри, че ще има въобще такива контакти. Следователно, ние малко поставяме коня след каруцата. Нека да си приемем документите и от тях ще проличи какво ще правим по-нататък, предлагам аз.

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ: Сега, много ви моля да гласуваме за митинга. Предложението беше от отец Бараков вчера изказано и то беше гласувано. Сега какво трябва отново да... Г-н Димитров, какво искате - за часа и деня ли или какво?

 

М-Р.- ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Тъй като бяха направени възражения от страна на депутати за това, че трябва в понеделника да ходят по местата, да вдигнат там хора и да направят евентуално срещи и пр., след което да бъде митингът, просто моля това да се уточни - ще се поддържа ли това възражение, остава ли за понеделник, за да може да се оповестява.

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ: Добре, кой би застанал... Г-н Савов иска думата.

 

СТЕФАН САВОВ /ДП/: Вижте сега, моето предложение е да бъде във вторник. Защото в понеделник депутатите ще могат да отидат по места, по своите места и ще могат там да отговарят на въпросите на своите избиратели. Разберете, че интересът ще бъде огромен. Така че нека не пренебрегваме провинцията.

Второ, защо смятам, че трябва да бъде във вторник? Защото във вторник... сряда, когато ще започнат заседанията ще бъде с още по-голяма сила някак си нашият митинг. А дали ще бъде в понеделник или вторник - ще дойдат същото количество хора, в смисъл, че понеделник е работен ден и вторник е работен ден. На мен ми се струва обаче, че депутатите от провинцията действително този път, като отидат ще бъдат обсадени от своите избиратели, да отговарят на всичките тези въпроси. Това не бива да го пренебрегваме.

София е София, разбира се, обаче и провинцията заслужава внимание.

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ: Благодаря Ви, г-н Савов.

Г-н Марков искаше думата.

 

ГЕОРГИ МАРКОВ: Уважаеми колеги, опасявам се, че това - за вторник да се проведе митингът, може да доведе до изпускане на политическия момент. А иначе г-н Савов е напълно прав за посещението на депутатите в регионите, но ситуацията е такава, че в момента се провокира политическата обстановка и хората чакат отдушник на това и чакат да чуят новини за това. Затова да преценим трезво въпроса.

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ: Така. Не се разбра за кога е Вашето предложение, какво Ви е предложението?

 

ГЕОРГИ МАРКОВ: Предложението е, както го направихме в началото, да бъде в понеделник митингът и да се гласува.

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ: Да, благодаря Ви.

 

ГЕОРГИ ПЕТРОВ: Искам да предложа нещо.

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ: Заповядайте!

 

ГЕОРГИ ПЕТРОВ: Уважаеми колеги, няма никакви пречки да се направят митинги и в провинцията в понеделник, знаете, че това е важно все пак в някои големи градове като Русе, като Пловдив, като Варна. Това просто аз го предлагам. Мисля, че е целесъобразно, тъй като все пак България не е само София.

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ: Така. Други желаещи да предложат? Заловядайте г-н Василев.

 

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ: Благодаря Ви, г-н Председателю.

Смятам, че много дълго се проточи това обсъждане. Очевидно предложенията са две. Колкото до моето мнение, смятам, че и г-н Савов, и г-н Димитров съвсем логично обосноваха за вторник, ние смятаме, че вторник е удобният ден.

За провинцията предложението на Георги Петров е добро, но ми се струва, че е рано. В този момент сега в провинцията се опасявам от слаби митинги, които ще имат отрицателен ефект. Може би трябва, да се вдигне вълната оттук и тогава. Тъй че не бива сега да бързаме за понеделник.

 

ГЕОРГИ ПЕТРОВ: Да, за след този митинг да има митинги.

 

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ: Тогава възприемам.

Предлагам да гласуваме за понеделник или вторник, ние ще гласуваме да бъде във вторник.

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ: Благодаря Ви. Очертаха се две предложения: за понеделник или за вторник.

Моля ви, да гласуваме.

Който е митингът да бъде проведен в понеделник, моля да гласува.

Само една организация.

Които са за провеждане на митинга във вторник, моля да гласуват.

Благодаря ви.

Приема се да бъде във вторник.

За часа трябва ли да уговаряме. Той обикновено е 18 или 19...

 

ОБАЖДАТ СЕ: 18.00 часа!

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ: Вторник, 18.00 ч. Мястото - "Александър Невски". Организатори? Г-н Неделчев има едно предложение.

 

МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ: Предложението ми е да излезем с един призив към българското гражданство да се окачат навсякъде сини знамена в защита на демокрацията - навсякъде в София и в другите градове.

 

ГЛАС ОТ ЗАЛАТА:  Имаме ли ги?

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ: Страхувам се, че ги няма. Добре, организаторите? Моля Ви, заповядайте.

 

ИВАН ЕВЛОГИЕВ: Искаме да обърнем внимание, че на 22 е денят на обявяване независимостта на България и предлагаме да бъде свързано в митинга.

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ: Да, благодаря Ви.

Закривам предобедното заседание. Половин час почивка.

 

/12.00 ч./

 


 


[1] В стенограмата липсва началото на неговото изказване.

[2] Монтанска

 


Copyright 1998-2012  OMDA Ltd. Всички права запазени

Обратно към електронни книги