Божидар Ивков

СОЦИАЛЕН КОНТЕКСТ НА ВИДИМАТА ИНВАЛИДНОСТ

 

3. АНАЛИТИЧНИ РЕФЛЕКСИИ

 

Личностно-социални последствия от уврежданията

Това са последствия от физическите увреждания на тялото, породени от мускулната дистрофия, имат характера на косвени въздействия, които са резултат и от условията. Тези последствия и резултати са добре описани и изследвани в множество публикации, посветени на тези въпроси (Burns et al. 1990; Barnes 1990; Davidoff et al. 1990; DeJong, Brannon 1998; DeJong, Palsbo et al. 2002; Lutz, Bowers 2005; Oliver 1996c и др.). Към тях могат да се причислят:

по-уязвим здравен статус Значи защото тя се развива не само в краката, но и в ръцете, и в гръбнака, и въобще изцяло (Лора). Промяната в механиката и функционалността на тялото води и до отслабване на съпротивителните сили на организма. Отслабването на мускулите и с напредване на възрастта започва да създава проблеми с дишането и т.н.

...за да се поддържам... всяка пролет и есен ходех в Кокаляне... има една болница за долекуване и рехабилитация. Ходех там, правех рехабилитация, упражнения, физиотерапия... започнах рехабилитацията да си я правя в Стара Загора, в дома за инвалиди. Всяка зима, някъде януари, февруари или февруари, март месец , аз по два месеца ходех, всяка зима ходех там (Пламен);

пораждане на вторични увреждания мускулната дистрофия често води до различни вторични увреждания. Например Лора изпитва болки в едната си тазобедрена става имам луксация на десния крак горе иии... започва да ме боли от годинките, от времето, кат при промяна на времето.... Отслабването мускулите при Пламен води до счупване на крака След това... си счупих крака... Счупих си крака, не можах да се изправа, щото вече имах отслабнали мускули на ръцете, не можах да се изправа на патерици....

ефекти от провеждано лечение това са състояния, породени например от странични ефекти от лекарства или умора и загуба на устойчивост, свързана с лечението и медицинската рехабилитация.

зависимост от други хора ...като се разболяха... и двамата ми братя единия на 17 влезе в Пирогов, другия на 19. Значи тия три, четири дни, пет дни докато ги изкарах имах чувството накрая, че шъ умра. Но добре че имах една така жена... тя не ме изостави. И оцелях, оживях. Аз мислех, шъ умра за тия пет дена... Ето един колега по съдба с мойта диагноза, но е по-младичък... да му шофират колата, да го сваля по стълбите заради асансьорите (Лора).

...защото аз с гипс бях шест месеца и ми беше много трудно вкъщи... има едно състояние, на което аз му казвам болнична психоза. Просто се досаждаш и на другите, почваш да се глезиш... досаждаш и на другите, пък и на себе си тормозиш. Бях на кревата четири месеца аз изобщо не ставах, бях с гипс, гипсов ботуш... иии затова след като ми отрязаха до коляното гипса и можех вече да сгъвам крака и да сядам в количката, въпреки че бях с гипс, аз отидох в Стара Загора... (Пламен)

допълнително финансово натоварване ...аз наистина давам, за 15 минути давам три лева... И така по десет, по дванайсет лева зависи колко часа е била при мене... Значи той дава и три лева на час... (Лора).

Проблемите бяха просто... донякъде и от финансово естество, защото те бяха малко по-добре финансово нейното семейство. Пък тука аз пенсионер и наште пенсионери нямахме такива големи възможности (Пламен).

Тези личностно-социални последствия от уврежданията при хората с мускулна дистрофия оказват силно влияние върху живота им, като предизвикват по-честа хоспитализация (Пламен), необходимост от по-голяма бдителност в близките (Ваня), натоварване на личния и семейния бюджет (Лора, Пламен) и т.н. Всички те могат да имат много разрушително влияние и последствия за живота на човека с мускулна дистрофия.  


 

Copyright 1998-2012  OMDA Ltd. Всички права запазени