Божидар Ивков

СОЦИАЛЕН КОНТЕКСТ НА ВИДИМАТА ИНВАЛИДНОСТ

 

3. АНАЛИТИЧНИ РЕФЛЕКСИИ

 

Болестта като „биографично разрушаване”

М. Bury (1982; 1997) разглежда появата и развитието на хронично заболяване като разрушаване на биографията. Според него съществуват три проблемни, приемащи формата на различни социални бариери ситуации, които възникват пред хората при появата на „хронична болест и инвалидност”:

– „биографично разрушаване”, което е началният стадий на неувереността и се свързва с появата и първоначалния етап на увреждане на здравето;

– появата и съществуването на „негативното отношение” в ежедневния живот;

– „дългосрочна адаптация и управление на болестта и инвалидността”, доколкото хората се стремят „да възстановят нормалния си живот”(Bury 1982; 1997: 123).

Разглеждането на хроничното заболяване – Bury (1982: 167-170) анализира биографичните траектории на лица с ревматоиден артрит – като „разрушително събитие” е друг подход и начин да се разкрие генезисът и развитието на траектория на страданието (Reiman, Schütze 1992; Schütze 1997) и „насилствено” наложената от болестта фундаментална преоценка и промяна на биографичните планове. И четирите наратива на лицата с увреждане ясно показват как болестта се „изявява” като разрушително събитие не само в живота и личната траектория на респондентите, но и в живота на семействата им и семейните траектории. Мускулната дистрофия е онази външна, аномизираща условията на живот сила, която поражда траекторията на страданието, а всички социални условия, придаваните от микро- и макросоциалния контекст значения и смисли на хроничното заболяване и на възможностите за живот с него – на засегнатия и неговото семейство, пораждат инвалидността и затвърдяват, както съществуването на траекторията на страданието, така и необходимостта от цялостна промяна в биографичните планове на лицата и семействата. Тази, описана фрагментарно ситуация, „преобръща” живота и на Лора, и на Ваня, и на техните родители и близки. Същото се наблюдава при Иво. При Пламен тези процеси са по-забавени, но така или иначе стават факт.

 


 

Copyright 1998-2012 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени