Божидар Ивков

СОЦИАЛЕН КОНТЕКСТ НА ВИДИМАТА ИНВАЛИДНОСТ

 

3. АНАЛИТИЧНИ РЕФЛЕКСИИ

 

3.1. ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО НА ИЗСЛЕДВАНИТЕ ЛИЦА

Различното влияние на социалната среда и контекст започват още в процеса на първичната социализация (Бъргър, Лукман 1996: 155-164) на респондентите, когато се конструира първият свят на индивида. Тази конструкция се изгражда не само от доверието към личностите на значимите други, но и към техните дефиниции на дадена ситуация (к.м. Б.И.) (пак там: 162). Тези разлики се виждат в различните значения, които са запазили респондентите от детството си за началото или същността на тяхното заболяване.

При Лора значение се придава на уплахата от куче, при Ваня причината за възникването и развитието на дистрофията се припознава в некачествената ваксина срещу полиомиелит. При Пламен почти не се различава осмисляне на началото на заболяването веднъж защото е оставен на грижите на баба си и на съседите, втори път защото при него развитието на болестта протича по-бавно. При Иво първоначалните значения на болестта, продуцирани от социалния контекст, изграждан от значимите други, са погълнати и размити от и във времето.

При Лора, Ваня и Пламен диагнозите са поставени сравнително късно, години след началото на хроничното заболяване, когато то вече е предизвикало появата и развитието на множество тежки, видими увреждания. Първоначално Лора се придвижва с бастунче, но все още ходи, когато тръгва на училище. На 4 години съм спряла да се движа, не съм... можела да ходя, казва Ваня. Пламен се движи на пръсти, но има възможност да се потопи в широката социална среда, обкръжаваща непосредствено семейството му той расте с връстниците си. Иво не предоставя информация за първите си години с мускулна дистрофия, но най-вероятно е бил в състоянието на Ваня, защото не е могъл да тръгне на училище.

Биографичните наративи за възникването и развитието на хроничното заболяване на респондентите поставят няколко важни, относително самостоятелни, но и взаимосвързани въпроса.

 


 

Copyright 1998-2012  OMDA Ltd. Всички права запазени