БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

 

ИНСТИТУТ ПО СОЦИОЛОГИЯ

СЕКЦИЯ СОЦИОЛОГИЯ НА ИКОНОМИКАТА И ПОЛИТИКАТА

 

 

  

 

 

 

СОЦИАЛЕН КОНТЕКСТ НА ВИДИМАТА ИНВАЛИДНОСТ

 

 

 

 

доц. д-р Божидар Ивков

 

 

 

омда

 

 


 

Copyright 1998-2012  OMDA Ltd. Всички права запазени