БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

 

ИНСТИТУТ ПО СОЦИОЛОГИЯ

СЕКЦИЯ СОЦИОЛОГИЯ НА ИКОНОМИКАТА И ПОЛИТИКАТА

 

 

доц. д-р Божидар Ивков - автор

 

 

 

 

СОЦИАЛЕН КОНТЕКСТ НА ВИДИМАТА ИНВАЛИДНОСТ - монография

(Трудът е приет на заседание на НС на Института по социология с протокол № 8 от 30.06.2010)

 

 

 

 

Рецензенти:        доц. д-р Здравка Тонева

                             гл.ас. д-р Мария Желязкова

 

 

 

издателство "омда"

 

 

 

ISBN 978-954-9719-23-9

 

 

 


 

Copyright 1998-2012  OMDA Ltd. Всички права запазени