Биографична справка за Румяна

Интервюирани лица

Щафетните гладни стачки

Демонстрации и жертви

Горещото лято на 1989 година

Конференцията в Париж

Голямата екскурзия

Следствено дело № 66 от 1989 г.

Екофорумът

Събранията в кино "Петър Берон"

Първите митинги

Независимите  сдружения след падането на Живков

"Демократично всекидневие"

Марлена Ливиу

Коментарът на Л. Александриева

 

 

НЕЗАВИСИМИТЕ СДРУЖЕНИЯ СЛЕД ПАДАНЕТО НА ЖИВКОВ

Обръщение на СДС към българския народ „За промени!”, прочетено на митинга на 10.12.89 г. пред „Ал. Невски”. Чете Георги Спасов, говорител на СДС

 

Р. Узунова: Включвам, говори…

Георги Спасов: „Обръщение към българския народ: Скъпи съотечественици, синове и дъщери на България, братя и сестри, Дълбоката политическа, икономическа, социална и духовна криза, в която се намира страната изисква радикални промени, които трябва да ускорят, разширят и задълбочат процесите на демократизация. Тяхното осъществяване е в пряка зависимост от едновременното извършване на кадрови промени на всички равнища на партийното и държавното ръководство и отменянето на онези положения  в Конституцията и в другите законови и подзаконови актове, които гарантират привилегированото положение на БКП и на всички контролирани от нея и от държавата организации, защото те са крепителите на тоталитарната система. От особено важно значение за демократизацията на страната е демократизирането на самата БКП. Като оценяваме положително направените кадрови промени на двата Ноемврийски и особено на Декемврийския пленум на ЦК на партията, ние сме изпълнени с дълбока тревога от изпратеното на 7и декември писмо от секретариата на ЦК до комунистите от първичните партийни организации и до всички партийни комитети. Писмото е открит призив за конфронтация със Съюза на демократичните сили в България и опит да се вбие клин между съставящите го организации. То представя в неверна светлина както целите и задачите, така и средствата за тяхното постигане. Ние смятаме, че писмото не е насочено само срещу независимите демократични организации и движения, но и срещу реформаторските сили в самата БКП. В него се казва, цитирам: "Налице е стремеж към дестабилизиране на обстановката, към краен авантюристически екстремизъм. Издигат се лозунги за денонощен натиск и за унищожаване на комунистите". Ние заявяваме, че всяка дума в писмото, която носи такъв смисъл, е груба лъжа. Лъжа е също твърдението, че независимият професионален съюз "Подкрепа" и НДЗПЧ и други групи, цитирам: "си поставят за цел използването на всяка проява и форма на недоволството сред която и да е категория български граждани за насочване на събитията към нарушаване на нормалния ход на преустройството" - край на цитата. Ако под нормален ход на преустройството се разбира само нови козметични промени, които няма да засегнат тоталитарния характер на управлението, системата на номенклатурата и запазването на нейната абсолютна власт върху целия политически, икономически, социален и културен живот на страната, ние действително сме против него. Ако под нормален ход на преустройството се разбира лишаването на гражданите от техните исконни права и свободи, от правото им да се сдружават и съюзяват политически, професионално и в други организации, от свобода на словото и печата, на събрания, митинги и демонстрации, от религиозни свободи и от правото на самоопределение както бе досега, ние сме против такъв нормален ход. Ако под нормален ход на преустройството не се разбира изравняването на всички пред закона и равни възможности за всеки да живее в съгласие със себе си, като условие за обединяване и съюз на всички, ние сме против него. Ако под нормален ход на преустройството не се разбира превръщането на държавата от единствен владетел на обществото и отделния човек в средство на обществото за постигане на неговите цели и защитник на правата на човека, ние сме против него. Ние сме и ще бъдем против него, ако преустройството не е за превръщането на държавата от едноличен собственик, работодател, законодател и разпоредител в изпълнител на народната воля и защитник на социално слабите, че е налице опит да се осъществят такива промени, които не променят нищо. Освен това писмо са налице и други факти. Както стана известно, Шести отдел на Държавна сигурност не е разтурен, а служителите му са пуснати само в отпуск. Известно е също така, че преди няколко месеца голям брой партийни, комсомолски и други активисти бяха организирани в бойни групи за защита на социалистическата революция. Със същата цел бяха сформирани и групи  към формированията на Гражданската отбрана. До колкото ни е известно тези групи също още не са разпуснати. Ние заявяваме, че СДС е организация, която изключва напълно насилието като средство за разрешаването на обществените противоречия и конфликти. Тя е за диалог и за съвместни действия на всички демократични сили, независимо от тяхната политическа, социална, етническа, религиозна и каквато и да е друга принадлежност, които са за истинско обновление и градеж. Ето защо ние настояваме за незабавно публично осъждане на писмото като груба лъжа и коварен опит да се торпилира процесът на демократизация. Ние се обявяваме за незабавно разпускане на Шести отдел на ДС. Ние искаме да бъдат незабавно разформировани бойните групи за защита на социалистическата революция и групите към формированията на Гражданската отбрана като носители на непосредствена опасност за демократизацията. Скъпи съотечественици, братя и сестри, ние сме дълбоко убедени, че пред България няма алтернатива освен демокрацията и всички ние, нейните синове и дъщери, ще вървим рамо до рамо докато излезем на нейния широк друм, който води към политическа стабилност, икономически напредък, социална справедливост и културен прогрес. Съюз на Демократичните Сили в България. Координационен съвет.” Обръщението към българския народ е прочетено на митинга, който се състоя на 10.12. тази година на площад "Александър Невски".

(11.12.1989 г., ролка № 196)

 

 

 

Назад


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Обратно към електронните книги

 

към авторите