ТЕКИРСКА МИШОРКА 
(Gypsophila tekirae)

Сем. Карамфилови (Caryophyllaceae)


 

Текирската мишорка е ендемитен вид многогодишно тревисто растение от семейство Карамфилови, разпространен само в България, на територията на област Пазарджик. Расте само на Бесапарските ридове в землищата на селата Огняново, Синитево и Хаджиево. Освен по тези места видът не се среща никъде другаде в света.

Растението е защитен вид. Текирската мишорка е описана и класифицирана през 1929 г. от българския ботаник академик Борис Стефанов. Името на вида текире (tekirae) е производно от старо име на с. Три водици, което се е казвало Текира. Всъщност текирската мишорка не се среща в землището на с. Три водици, но когато растението е било събрано за първи път от проф. Георгиев от околностите на с. Хаджиево, той е посочил името на по-известното тогава, съседно село Текира.

Опасност за вида е унищожаване на местообитанията му при разкриване на кариери, изкуствено залесяване, увеличаване на интензивността на обработване на земята и нахлуването на чуждия инвазивен вид Айлант (Ailanthus altissima).

Цъфти юни-август, най-често юли. Размножава се предимно със семена, но и вегетативно. Заселва се бързо и обхваща твърде масово вторичните местообитания.

Източник: Бизнес. Индустрия. Капитали, ежедневно електронно издание на Българската стопанска камара -

http://daily.bia-bg.com/index.php?lang=bg

 

 


Консултант на рубриката "Земята на българите" е г-н Петър Берон, заемал поста директор на Националния природонаучен музей

Home

Copyright 1998-2019 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени