РОДОПСКИ СИЛИВРЯК
(Haberlea rhodopensis)

Сем. Геснериеви - Gesneriaceae

 

Консултант на рубриката "Земята на българите" е г-н Петър Берон, заемал поста директор на Националния природонаучен музей

 

Home

Copyright 1998-2019 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени