Глинена плочка отпреди 7 хиляди години

 

На 3 август 2006 г. проф. Николай Овчаров представи пред журналисти глинена плочка, датираща според него от 5-хилядната година преди Христа - ранната каменно-медна епоха,  и представляваща една от най-големите находки за годината.   Плочката е била предадена на проф. Овчаров от „български родолюбец", който я притежавал от години.

Лицевата страна на плочката е плътно покрита с пиктографии.

Плочката е намерена преди около 20 години, но точното местонахождение не е ясно,  най-вероятно - в някоя от могилите на тракийската низина.

Размерите й са 7 на 8 см,  дебелината - 1.5 см., като лицевата й страна е разделена на 5 части, а във всяка от тях има по два графични елемента - ромбове, триъгълници, окръжности.  Идеограмите са дълбокоиздълбани и запълнени с бяла паста, добита най-вероятно от птичи изпражнения.

Най-важното и уникалното, както е отбелязал проф. Овчаров, е изобразената върху плочката човешка фигура с протегната напред ръка. Засега не е ясно дали фигурата е изправена - ако плочката се завърти, фигурата ще се окаже легнала, а това може и да означава символ на човешко жертвоприношение. Ученият обаче е бил категоричен , че знаците са натоварени с някакъв смисъл.

Той е припомнил също така споровете, възникнали още през 1969 година по повод двете други подобни плочки, открити по нашите земи - тази в Караново и тази в Градещница - относно това дали надписите върху тях представляват писменост, или не.

Според редица учени това е протописменост - знаци с точно определено, познато на населението значение, представляващи началните етапи на една идеографична система.
Както е подчертал Овчаров, става въпрос за 2000 години преди откриването на каквато и да е друга писменост.

Проф. Овчаров смята, че едва ли ще може да се разчете с точност посланието на плочката, но някои от знаците-символи могат да бъдат тълкувани -  предположенията на учените сочат означения за собственост, цифрови стойности, жертвоприношения и др.

Подобни предмети по всяка вероятност са свързани с култови действия, създавани са от определен човек и са били предназначени за ограничен кръг от хора - най-вероятно жреци, които знаят тяхното значение.

Тълкуванието на самия Овчаров за някои от изобразените знаци: кръгът е свързан с култа към слънцето, триъгълникът с точка в средата изобразява женския полов орган и символизира плодородието, чийто символ е и ромбът с точка.

Може да се предполага, че находката съдържа прототип на бъдещото сричково писмо от Средиземноморието, известно като Линеар А и Линеар Б, но датиращо няколко хилядолетия след времето, към което се отнася представяната плочка.  Без съмнение обаче тя говори,  че хората от каменната епоха са имали много развита култова система и отлични познания за заобикалящата ги природа.

Археологът е информирал журналистите, че предстоят изследвания, които със сигурност да докажат произхода на находката.
Самата плочка ще бъде предадена за съхранение в Националния археологичен музей в София.

Проф. Николай Овчаров показва древната плочка

 

 

Източник:

http://news.ibox.bg/news/id_1614450928

 


 

Древната глинена плочка

(Сн. Антон Станков)


 

 


Copyright 1997-2012 ® “OMDA” Ltd. Всички права запазени

Home