ХЪЛМЪТ В НАЧАЛОТО НА РАЗКОПКИТЕ

Този хълм е древна тракийска могила край село Старосел, Пловдивско. Нейното разкриване стана  през 2000 година. Днес, 2009 година, видът на разкопките е съвсем различен. Както и достъпът до тях.

Могилата е най-голямата от известните до сега. Вероятно е от 5-4 в. преди н.е. В България тракийските могили (обикновено с по-скромни размери) са около 60 000. Преброявани са в края на 60-те години. От тях са изучавани около хиляда. В двайсетина от тях са открити гробници. 
Тракийските могили са свързани с тракийските държавни формирования, чието начало се стопява от погледа ни далеч в хилядолетията на праисторията.

THE MOUNT SEEN AT CLOSE QUARTERS

The elevation presented in the picture is an ancient Thracian mound situated near the village of Starosel, Plovdiv region. It was unearthed in 2000.

Today, year 2009, the excavations and the public access to the site have considerably changed.

The Starosel  tumulus is the largest known so far. Presumably, it dates from the 4-5 centuries B.C.
The Thracian mounds in Bulgaria (commonly of modest size) number some 60 000. Although not all of them have been studied, the archaeological finds provide ample evidence of Bulgaria's Thracian heritage.
Thracian tumuli are linked with Thracian state formations the origins of which dwindle away into the remotest millennia of  prehistory.  
1

2

 

3

4

5

6

7

 

Старосел от древността до днес - на адрес: http://omdabg.com/nova_joomla/index.php?option=com_k2&view=item&id=729:старосел-от-древността-до-днес&Itemid=152

 


Home

Copyright 1997-2018 ® “OMDA” Ltd. Всички права запазени