1.

ХРАМЪТ НА КИБЕЛА
   

Fireworks Photo Caption

 


 

Това са останки от храм на Кибела. Той се намира на север от тайнствените гробници.
Неговата възраст е около две хиляди и петстотин години. Това не е сериозна възраст, защото до него е  каменно селище на комай осем хиляди години. 

То се намира в Добруджа и е най-старото в континентална Европа.

Автентичното име на древното селище (съществувало от  5 400  до  4 100 години преди Христа) не е известно. Затова си позволявам да го нарека Езерния  град.
Ще тръгнем из него с нашия гид -   Тодор Димов - ръководител на археологическите изследвания на обекта. 
Всички съобщени тук находки са негов научен приоритет, но отговорността за текста е моя.

 

 

 

 

 

 

Стрелката на картата показва къде се намира 
Езерният град, а с кръгчето е отбелязан
районът на гробниците.
 

 

 

 

 

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25

 


Дата на публикуване на български език: 10 юни 2000 г.

Дата на публикуване на английски: 2 януари 2002 г.

 

Езерният град - Храмът на Кибела

 


Copyright 1997-2018 ® “OMDA” Ltd. Всички права запазени