Собствено Търсене

 

 

 

9 СЕПТЕМВРИ 1944






 

Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, заключенный 23 августа 1939 г.

МЕСЕЦИТЕ СЛЕД ДЕВЕТИ

Сборник документи

ПУБЛИЧНО СЪБРАНИЕ на ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТЪ, състояло се въ София на 17.IХ.1944 г. въ тържественитѣ зали на Сѫдебната  палата

ПРОГРАМНАТА РЕЧЬ НА МИНИСТЪРЪ-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО ПРАВИТЕЛСТВО, Г-НЪ ПРОФ. АЛЕКСАНДЪРЪ ЦАНКОВЪ.(Излъчена по Радио Донау на 27 септември 1944 г.)

 

НАРЕДБА-ЗАКОН
ЗА СЪДЕНЕ ОТ НАРОДЕН СЪД ВИНОВНИЦИТЕ ЗА ВЪВЛИЧАНЕ БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНАТА ВОЙНА СРЕЩУ СЪЮЗЕНИТЕ НАРОДИ И ЗА ЗЛОДЕЯНИЯТА, СВЪРЗАНИ С НЕЯ

 

 

СЪГЛАШЕНИЕ ЗА ПРИМИРИЕ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ, СЪЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО И АМЕРИКАНСКИТЕ ЩАТИ, октомври 1944 г.

ДОКЛАД на Софийската Градска организация на Работническата Партия /к/ за първото тримесечие на 1945 г. /1.I - 31.III.1945г./

 

 

ДОКЛАД на Софийската Градска организация на Работническата Партия /к/ за първото тримесечие на 1945 г. /1.I - 31.III.1945г./

 

 

ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ЧАСТНИ ИНДУСТРИАЛНИ И МИННИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

(Обн., ДВ, бр. 302 от 27.12.1947 г.; изм. и доп., бр. 176 от 2.08.1949 г., с еднократно действие)

 

 

 



стихове проза изследвания спомени   

документигласове

Back Големите промени


 

BackСоциалистическата революция

Партии Back

Copyright 1998-2018  OMDA Ltd. Всички права запазени

BackОбратно към Библиотека "Омда"