СТРАНАТА   НА   ЦВЕТЯТА

(едно посещение в Холандия през декември 2006)

 

Холандците с диги са изтръгнали земята си от Океана и са я превърнали в Страна на цветята, ние с диги трябва да изтръгнем България от заливащата я ганьовизация (или османизация, което е все същото).

 

Ето стигнахме до вечерния принцип на Омда (ВПО):

Оцеляването и прогресът на един народ пряко зависят от народното единение в издигането на диги срещу природни и социални стихии.

 

Да се поучим от холандците с техните диги. Няма лошо.

В хвалбите си за Холандия не бива да забравяме, че в ново време държавата ни е правена по европейски образец с преведената белгийска конституция, с помощта на чехи, швейцарци, италианци, австрийци, немци...

В битката си срещу ганьото и днес няма да бъдем сами.

 

Амин!

 

корица

назад

Към началото