СТРАНАТА   НА   ЦВЕТЯТА

(едно посещение в Холандия

през декември 2006), есе

Петко Симеонов, автор

Кузман Цеков, оформление

Издателство "Омда"

ISBN 978-954-9719-08-6           

 

2008 г.

      

 

 

 

предишна

начало