ОТП "БАЛКАНТУРИСТ" - КЛОН СОФИЯ

СОФИЯ - ОБИКОЛКА НА ГРАДА

1968 г.

 

 

МЕТОДИЧЕСКИ ПЛАН ЗА ОБИКОЛКАТА НА СОФИЯ

(обикновен маршрут - 2 часа)

 

Запознаването на туристите със столицата започва с разказ за историческото минало и сегашния облик на града като най-голям политически, културен и промишлен център на страната - 20 мин. (провежда се в хола на хотела или в ресторанта, непосредствено преди обиколката на града).

Обикновено обиколката започва от центъра на града при хотел Балкан". В двора на хотела пред Ротандата - сведения за Ротондата и развалините източно от: нея - 5 мин. Излиза се на площад Ленин". Дават се пояснения за следните обекти: джамията Баня баши", Софийските минерални бани, църквите Св. Петка Самарджийска" и Св. Неделя", Духовната академия и Църковния историко-археологически музей, Партийния дом, ЦУМ и хотел Балкан" (кога и от кого са строени, стилови особености, предназначение). Запознаване накратко туристите с проектите за изграждане новия център на София - 10 мин.

Екскурзията продължава с автобус по следния план:

Автобусът се отправя бавно през Ларгото към площад Девети септември". Показват се Министерският съвет, Държавният комитет за планиране, говори се накратко за Археологическия музей, Народната банка и Мавзолея Георги Димитров. Накратко за живота и дейността на Г. Димитров и за събитията, свързани с площад Девети септември".

Завива се по ул. Левски". Посочват се концертната зала България", Министерството на народната отбрана, Градската градина. Пред Народния театър Иван Вазов" се разказва накратко за сградата (кога и в какъв стил е построена, архитекти, за събитието при откриването на театъра). Споменават се чуждестранните театрални колективи, играли на сцената на Народния театър.

Продължава се по ул. Иван Вазов". Посочват се Домът на музиканите дейци и къщата-музей на Иван Вазов. Завива се вляво по ул. Раковски". Кратки сведения за Г. С. Раковски. Посочват се сградата на Комитета по машиностроене и Комитета за наука и технически прогрес. Завива се вляво по ул. Славянска". Показват се Министерството на  финансите, магазина за фини кожени изделия, Министерството на външните работи. Завива се вдясно по ул. Левски", където се показва Министерството на народната отбрана и се разказва накратко за завземането на властта от Отечествения фронт на 9. IX. 1944 г. Показва се зданието на бившия царски дворец (сега Национална художествена галерия и Етнографски музей).

Завивайки по бул. Руски", екскурзоводът посочва магазина за сувенири, хотел-ресторант България", Природонаучния музей. Накратко за руската църква Св. Николай". По-нататък се посочват Централният дом на народната армия, Полският културен център, Италианското и Австрийско посолства и Музеят на революционното движение и Българската академия на науките. Данни за научните институти и научните работници към БАН, АССН, министерствата и ведомствата. Завива се бавно около паметника на Освободителите, като се говори за него от автобуса, без да се слиза (съветските групи задължително слизат). Еднодневните групи от Варна и Слънчев бряг и туристите с леки коли също могат да слизат). Разказ за паметника на Освободителите, по чия инициатива, по какъв повод и кога е построен, международният конкурс и участниците в него, сведения за архитекта, размери на паметника, обяснения за отделните склуптурни фигури и композиции. Особенно силно да се подчертае великият подвиг на руския народ, дал скъпи жертви за свободата на българския народ. Посочват се също така Народното събрание, ТАБСО, Студентският културен дом и новият хотел на Комитета по  туризма с кратки сведения за всеки обект.

Продължава се към площад Александър Невски". На площада пред катедралата се дават общи сведения за нея по какъв повод, кога и в какъв стил е построена, по чий проект, технически данни за външността на храма-паметник. След това се разглежда интериора на храма беседа за обекта като паметник на изкуството 15 минути. Показват се трите престола централния, южния и северния и се дават кратки сведения за тях с обяснение за иконите и художниците. При показване на южния престол накратко за покръстването на българите, а при разглеждането на северния престол за делото на Кирил и Методи и значението на славянската азбука, за разцвета на българската култура през време на първата българска държава. Да се подчертае, че откриването на славянската азбука нанася удар на триезичната теория. Да се цитират по този повод думите на Г. Димитров в речта му при Лайпцигския процес. Ако при централния престол в момента има група, налага се редът за разглеждането на престолите да се наруши. Ако има служба, екскурзоводът не бива в никакъв случай да показва интериора на храма и да провежда беседа. Съветските групи посещават гроба на Иван Вазов кратко сведение за живота и творчеството му. На площада се разказва накратко за църквата Св. София" и Синодалната палата.

Обиколката продължава по ул. Раковски". Посочват се паметниците на Отец Паисий и Иван Вазов, Съветското посолство, Домът-паметник Александър Стамболийски" (Софийска народна опера) сведения накратко за Ал. Стамболийски като основоположник, вожд и идеолог на БЗНС и за зверското му убийство по време на Деветоюнския военно-фашистки преврат (1923 г.), за двупартийната система у нас. Участие на БЗНС в управлението на страната висши държавни постове, заемани от членове на БЗНС. От бул. Дондуков" се продължава по бул. Сергей С. Бюрозов" и се завива по ул. Димитър Полянов". Кратки сведения за парка и жилищния комплекс Вл. Заимов". Обръща се внимание на туристите, че паркът и комплексът са изградени на мястото на бивши казарми. Отдясно се посочва новата красива сграда на Електронно-изчислителния център и на пресечката с бул. Вл. Заимов" Чехословашкото посолство. Завива се по бул. Вл. Заимов" по посока на паметника на Васил Левски, обикаля се около него, като се дават кратки сведения за неговия живот и дейност и данни за паметника. Посочват се Музикалният театър Стефан Македонски", Химико-фармацевтичният факултет, Машинно-електротехническият институт, хотел Сердика" на СГНС. Завива се на ляво, по ул. Оборище" (обяснява се наименованието на улицата). Сведение за Народната библиотека Кирил и Методи" и Докторския паметник. На ъгъла на Оборище" и Сан-Стефано" се посочва по протежение на улицата френското посолство и се споменава още за югославското и северо-виетнамското посолства и аржентинската легация. Продължава се вдясно по ул. Сан-Стефано" и пак вдясно  по ул. Шипка" (дава се разяснение за наименованието на тези улици).

Продължава се по бул. Толбухин". Посочват се Висшият институт за изобразителни изкуства Н. Павлович", Софийският университет данни за университета и за висшите учебни заведения в София, посочва се и бюстът на маршал Толбухин.

Завива се вляво по бул. Руски" по дясната алея. За съветските групи задължително спиране и разглеждане паметника на Съветската армия. За други чужди групи по желание, с оглед интереса на туристите и времето, с което разполагат. При паметника накратко за мястото на България във Втората световна война. Заслугите на съветската армия за победата на Деветосептемврийското въоръжено възстание. Данни за паметника, размери, архитект и скулптори, година на откриването му. Продължава се през Орлов мост", по бул. Ленин". Данни за Парка на свободата, Полиграфическия комбинат Д. Благоев", жилищния комплекс Ленин", през който се минава. Разказ за новото строителство в столицата. Посочва се спортната зала Универсиада", новата сграда на Главпроект, Търговско-политическият отдел при посолството на ГДР, посолството на КНДР, жилищната сграда на дипломатическия корпус и се излиза отново на бул. Ленин". Посочва се началото на жилищния комплекс Изток". Връщане по бул. Ленин". Посочва се и се дават кратки данни за Ветеринарния институт. Завива се вляво по алея Яворов". Слиза се от автобуса и се отива пеш първо до Алпинеума и оттам до Братската могила. При паметника кратка беседа за въоръжената борба на българския народ против капитализма и фашизма кога БКП взема курс към въоръжено въстание, форми на съпротива, колко партизани са действували у нас, жертви в борбата против фашизма. Данни за паметника. По алеята, която минава покрай Обсерваторията, се излиза отново на алея Яворов", където чака автобусът. Продължава се по алея Яворов". Данни за телевизията у нас при телевизионната кула. Пресича се бул. Драган Цанков" и се продължава по алея Яворов". Данни за Двореца на пионерите". Завива се вдясно по бул. Ст. Михайловски" обяснение на названието; посочва се Физико-математическият факултет. От пл. Велчова завера" се завива вдясно и покрай главния вход на Двореца на пионерите" се слиза по ул. Кирил Видински". Данни за Летния театър. Излиза се отново на бул. Драган Цанков". Посочват се Висшият селскостопански институт, Радио София, Инженерно-строителният институт отляво, статуята на Г. Димитров вдясно.

Завива се по бул. Евлоги Георгиев" посочва се стадионът Дружба" и националният стадион В. Левски" кратки сведения за него и за другите стадиони в София. Пресича се новият мост на перловската река и по ул. Гурко" се минава покрай Зоологическата градина. Завива се наляво по бул. Толбухин", показва се Физкултурната палата и се стига до бул. Патриарх Евтими". Показва се паметникът на патриарх Евтими и се разказва с няколко думи за дейността на големия книжовник и родолюбец. Показва се Първа градска болница и се говори накратко за здравеопазването и медицинското обслужване у нас. Посочва се градината, която е направена на мястото на старите казарми. Пресича се бул. Витоша" и се продължава по бул. Скобелев" (обяснение на названието) до Руски паметник" кратки данни за паметника. Съобщава се, че близко до Руски паметник" ще бъде построен голям хотел на Комитета по туризма. При обиколка на гръцки групи се посочва отдясно на бул. Благоев" гръцката църква. Завива се по бул. Димитър Благоев" - накратко за живота и дейността на Благоев като основоположник на социализма у нас и основател на Партията. На пресечката с бул. Христо Ботев" се посочва новата сграда на Хранителна промишленост", и се завива вляво по бул. Χρ. Ботев" (обяснение на наименованието). Посочват се Министерството на земеделието и срещу него циркът (данни за сградата). Завива се вдясно по бул. Ал. Стамболийски". Обиколката завършва на пл. Ленин".


 
Допълнителни методически указания

1.  Групите, които имат по програма екскурзия до Витоша, правят следното изменение в последната част от обиколката: на ъгъла на бул. П. Евтими" и бул. Витоша", автобусът зазива надясно по бул. Витоша" и обиколката завършва на пл. Ленин".

2.  Ако се прави обиколка на транзитна група, може да се развият редица общи теми: услугите, които предоставят на чуждестранните гости бюрата в хотелите на Комитета по туризма, развитието на България като обект на международния туризъм с данни за броя на чуждестранните туристи, посетили нашата страна, условията за почивка в нашите черноморски и планински курорти и за лечение в балнеоложките курорти и др.

3. Във връзка с рекламирането на специализираните търговски магазини уместно е при обиколка с микроавтобуси и леки коли след разглеждането на Ротондата", от Ларгото да се завива по Леге", после на дясно по бул., Ал. Стамболийски", по Цар Калоян", покрай хотел Рила" до ул. Алабин", и от там по ул. Софийска комуна" се излиза на площад Девети септември". По този маршрут се разказва освен за сградите и магазините и по редица общи теми, отбелязани в т. 3 и за допълнителните услуги, които осигуряват бюрата в хотелите на Комитета по туризма.

4. При групи, отседнали в хотел Плиска", обиколката на София се провежда в обратен ред.

5. При групи, настанени в хотел Славия", обиколката започва от самия хотел. По бул. Тотлебен" се разказва накратко за заслугите на ген. Тотлебен през време на Освободителната война, посочва се Институтът за бърза медицинска помощ и се разказва накратко за дейноста на великия руски хирург Пирогов. Придвижването до центъра става по-нататък покрай Руския паметник, по бул. Д. Благоев", наляво бул. Хр. Ботев", после надясно по бул. Ал. Стамболийски" и се стига до площад Ленин", откъдето обиколката продължава по методическия план.

6. Ако обиколката на София се свързва с екскурзия на Витоша, от Руския паметник се продължава наляво по бул. Тотлебен" и бул. Девети септември". При отделно посещение на Витоша се тръгва от центъра по бул. Ал. Стамболийски", завива се по бул. Хр. Ботев" и по бул. Димитър Благоев" се излиза на Руски паметник". По-нататък пътуването продължава по бул. Тотлебен" и бул. Девети септември".

Посочват се Институтът за бърза медицинска помощ Пирогов", жилищните комплекси Хиподрума", Лагера". Бъкстон", Борово", говори се за държавното и кооперативно жилищно строителство в София, условията за частното жилищно строителство и за другите жилищни комплекси в столицата. Когато се минава през с.  Бояна - сведения за селото и разказ за Боянската църква (ако не се посещава по програма). По пътя за Витоша - географска справка за планината с данни за Копитото и Златните мостове. Сведения за туристичеките обекти около столицата, за културния отдих на трудещите се от София.

На връщане от Копитото, когато се открият пред погледа гр. Перник и ДМЗ Ленин" - справка за металургията в България и промишлеността в София. Под с. Бояна се завива вдясно по околовръстната магистрала покрай киноцентъра (данни за него). След това вляво - по Драгалевското шосе, бул. Черни връх", бул. Фритьоф Нансен" и бул. Витоша" (за групите настанени в хотел Плиска" - отклонение по булевард Антон Иванов", Двореца на пионерите, алея Яворов").
 


 

 


 
                                                                                                                                                                                                                                                                        

Copyright 1998-2014  OMDA Ltd. Всички права запазени