ОТП "БАЛКАНТУРИСТ" - КЛОН СОФИЯ

 

 

СОФИЯ - ОБИКОЛКА НА ГРАДА

1968 г.

 

 

Настоящият справочник е съставен въз основа на методическата разработка при обиколката на град София и има за цел да улесни екскурзовода в неговата работа, като проследи историята и забележителностите на нашата столица в строгата последователност на маршрутната обиколка. Задачата на справочника е да даде кратко, точно и елементарно описание на обектите, което в оновни линии е достатъчно за разказа пред туристите, но в никакъв случай не е изчерпващо.  За всички обекти, които случаят може да наложи да бъдат посетени, но не влизат в маршрута на настоящата обиколка, както и за едно по-подробно запознаване с историята на града, екскурзоводът може да почерпи данни от посочената в края на настоящето помагало литература и от други източници, издавани по отделни въпроси.

 

 

 

 


 
                                                                                                                                                                                                                                                                        

Copyright 1998-2014  OMDA Ltd. Всички права запазени