ДЕМОКРАТИЧНА ЛИГА ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ

ПРОГРАМА

3. Прилагане на незаконни, сурови и нехуманни мерки и наказания срещу изразилите явно несъгласие с процеса на побългаряването, като събиране в специални лагери и военни поделения, организиране на мними процеси с лишаване от свобода, интерниране, задържане в поделенията н МВР, уволняване от работа, упражняване на насилия, тормоз, поголовно налагане на парични глоби и т. н.

4. Грубо погазване на Конституцията и другите нормативни документи, както и незачитане на двустранните и многостранните документи и договорености за правата на човека, включително и на националните малцинства, по които е страна и България.

ІІ Изхождайки от изложеното в раздел І и от факта, че

- всеки е в правото си свободно да определя националната си принадлежност;

- съществува убеденост и привързаност на всеки към своя роден корен;

- отрича се от властите съществуването на турско население и други малцинства в България;

- така наречения "Възродител. процес" е политика и действие на асимилиране на турското население в България;

- грубо се погазват основните човешки права и граждански свободи;

се принудихме да създадем Демократичната лига за защита правата на човека

 

 

НАЗАД Обратно в "Документи и данни"

НАПРЕД


Copyright 1998-2012  OMDA Ltd. Всички права запазени