ДЕМОКРАТИЧНА ЛИГА ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ

                                        ПРОГРАМА

 

Демократичната лига за защита на правата на човека е основана на 13 ноември 1988 г. като неформална правозащитна организация за защита на малцинствените права в България.

 

Нейни ръководители от учредяването й са Мустафа Юмер председател, Сабри Искендер и Али Орманлъ и тримата интернирани във Врачанско от властите. В началото на 1989 г. те привличат като съветник по правните въпроси Назъм СалиевБашаран, който участва активно при окончателното изготвяне на документите на лигата.

 

Копие на текста на програмата е предоставено на Михаил Иванов от Зейнеп Ибрахимова-Зафер активист на Независимото дружество за защита правата на човека екстрадирана от властите в началото на 1989 г.

 

 

Мустафа Юмер в момента живее в Крумовград.

Проект

Програма

на Демократичната лига за защита правата на човека в България

Ние група български граждани от турски произход се събрахме на 13-11-1988 год. и на основание чл.52, ал. 1 от Конституцията на НРБ създадохме Демократичната лига за защита правата на човека в България.

І Причини за създаване на лигата са:

1. Започналата след 60-те и особено 70-те години асимилаторска политика спрямо националните малцинства в България, изразяваща се  в ограничаване на техните права и свободи в следните направления:

а) народностната принадлежност, традиции и обичаи;

б) развитието и разпространението на родната народностна култура;

в) масовите информационни средства и обучението в училищата на своя роден език;

г) религиозните обреди и обичаи;

д) носенето на истинските рождени имена  и др.

2. Обезличаване  на турското население със започналия през 1984-1985 г. процес на побългаряване, наречен от властите "Възродителен процес", когато рождените имена бяха насилствено сменени със славянски, както и забрана и заличаване на всичко турско, свързано с етническия произход.

 

Обратно в "Документи и данни"

НАПРЕД

 


Copyright 1998-2012  OMDA Ltd. Всички права запазени