Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

 

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИ

 

1. Програмна декларация на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България (3 ноември 1988)

2. Списък на членовете на Клуба

3. Поздравителна телеграма до Горбачов от членове на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България (8 ноември 1988)

4. Писмо до главния прокурор на НРБ от Ръководството на Клуба (16 ноември 1988)

5. До Председателя на Комисията за защита на обществените интереси и правата на гражданите при Народното събрание от Ръководството на Клуба (средата на ноември 1988)

6. ПРОТОКОЛ "А" № 180 от заседанието на ПОЛИТБЮРО на ЦК на БКП НА 11, 15 и 16 ноември 1988 г.

7. До Главния прокурор на НРБ - от Желю Желев, 15 ноември 1988

8. До Главния прокурор на НРБ - от Евгения Иванова, 16 ноември 1988

9. До Централния комитет на Българската комунистическа партия, отдел Идеологическа политика - от Иван Марев (декември 1988)

10. До отдел Идеологическа политика, ЦК на БКП, копие: Председателя на Комитет за култура, Председателя на СБЖ - от граждани в защита на Стефан Продев (ноември 1988)

11. До членовете на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България - информация от ръководството (10 декември 1988)

12. Жалба до Станко Тодоров, Председател на Народното събрание (21 декември 1988)

13. ТВОИТЕ ПРАВА, ГРАЖДАНИНО (декември 1988)

14. Над 90 екземпляра от Бюлетин №1 на Клуба бяха иззети при обиск в дома на Евгения Иванова и Георги Величков на 16.12.1988 г. Поради това Бюлетин № 2 ще трябва да даде, макар и сбито, представа за събитията и състоянието на Клуба от учредяването му на 3.11.88 г. досега.

15. До Централния комитет на БКП от Христо Ганев, 20 декември 1988

16. До председателя на Съюза на българските писатели Любомир Левчев от Иван Радоев, декември 1988

17. До Председателя на СБП Любомир Левчев - от група писатели, 20 декември 1988

18. До Председателя на Комисията за защита на обществените интереси и правата на гражданите към Народното събрание - от Евгения Иванова, 22 декември 1988

19. До началника на Главно следствено управление - от Евгения Иванова, 21 декември 1988

20. До Председателя на Комисията за защита на обществените интереси и правата на гражданите при Народното събрание - жалба от Деян Кюранов, 23 декември 1988

21. ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ, ПРЕСЛЕДВАНИ ОТ ПОЛИЦИЯТА - в-к Монд, 25-28 декември 1988 г.

22. До Главния прокурор на НРБ, до Председателя на Асоциация "Съобщения" - от Евгения Иванова, 3.01.1989

23. До Контролно-ревизионната комисия на Общински комитет на БКП Средец - от Христо Радевски, 7 януари 1989 г.

24. ИЗЯВЛЕНИЕ на ръководството на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България във връзка с предстоящото посещение на президента на Република Франция господин Франсоа Митеран /началото на януари 1989/.

25. До Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България - писмо на Анри Кулев, 5 януари 1989 и коментарна бележка към писмото от ръководството на Клуба

26. До професор ЕНЧО ХАЛАЧЕВ ректор на ВИТИЗ Кр. Сарафов - писмо на Иван Джаджев, 24 януари 1989

27. ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА КЛУБА ЗА ПОДКРЕПА НА ГЛАСНОСТТА И ПРЕУСТРОЙСТВОТО В БЪЛГАРИЯ, 20 февруари 1989 - втора информация на ръководството относно дейността на Клуба

28. До Председателя на Държавния съвет и генерален секретар на ЦК на БКП Тодор Живков... - подписка в защита на Петър Манолов (25 януари - 3 февруари 1989)

29. До ПОЛИТБЮРО на ЦК на БКП - от Панайот Панайтов, 12 февруари 1989

30. Изказване на Петко Симеонов пред Радио Свободна Европа - 2 март 1989 г., от 13.30 ч.

31. ДЕКЛАРАЦИЯ на ръководството на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България за отношението му към останалите неформални сдружения в страната (15 март 1989)

32. ВЪПРОСНИК за члена на Дискусионния клуб (началото на 1989 г., непроведена анкета)

33. Драги Костадин Кюлюмов - писмо от Блага Димитрова (5-8 април 1989)

34. ПИСМО до Комитета Април Москва - от ръководството на Клуба, 17 април 1989

35. ДЕКЛАРАЦИЯ на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България - от 24 април 1989, протест срещу наказателните мерки спрямо членове на Клуба, НДЗПЧ и др., призив за диалог

36. ДЕКЛАРАЦИЯ до Деветата сесия на Народното събрание, свикана на 9 май 1989 г. в София - първи вариант.

37. ДЕКЛАРАЦИЯ до Деветата сесия на Народното събрание, свикана на 9 май 1989 г. в София - втори вариант.

38. ПРОТОКОЛ за претърсване, обиск и изземване - в дома на ГЕОРГИ ВЕЛИЧКОВ и ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА, 5 май 1989

39. ПРОТОКОЛ за претърсване, обиск и изземване - в дома на ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ, 5 май 1989

40. ПРОТОКОЛ за претърсване, обиск и изземване - в дома на ДЕЯН КЮРАНОВ, 5 май 1989

41. Обяснителна записка - от Борис Спасов, 5 май 1989

42. Изказване на партийно събрание, Петко Симеонов (края на декември 1988 или началото на януари 1989 г.

43. ДЕКЛАРАЦИЯ от Панайот Христов Панайотов, 8 май 1989

44. До Председателя на Народното събрание - писмо по повод арестите на 5 май, 9 май 1989 г.

45. ГЛАС ОТ ПЕРИФЕРИЯТА (слово на Петко Симеонов на конференцията "Свобода на духа" в Париж 1-2 юни 1989 година)

46. До генерал-полковник Христо Добрев - писмо от Николай Василев, 3 юни 1989

47. До генерал-полковник Христо Добрев - писмо от Борис Спасов, 5 юни 1989

48. До КОЛЕГИТЕ ОТ ИНСТИТУТА ПО БАЛКАНИСТИКА - открито писмо от Антонина Желязкова, 22 юни 1989

49. До Главния редактор на в. Работническо дело - писмо от Невена Стефанова, 27 юни 1989

50. ДЕКЛАРАЦИЯ от ръководството на Клуба до Председателя на Народното събрание на НРБ, 28 юни 1989 - във връзка с пропагандната кампания срещу Клуба

51. До Петър Младенов, министър на външните работи - писмо от Петко Симеонов, 10 юли 1989

52. До Комитета за правата на човека, Юлий Бахнев - писмо от Петко Симеонов, 13 юли 1989 г.

53. ИЗЯВЛЕНИЕ от ръководството на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България до Председателя на Народното събрание, юли 1989 г.

54. До Народното събрание на НРБ, ОБРЪЩЕНИЕ, връчено на 18 юли 1989 г.

55. Списък на членове на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството към юли 1989 г.

56. ПОСТРАДАЛИ ПИСАТЕЛИ /списък, обсъждан в УС през септември-октомври 1989 г./

57. ПО БЕЛИТЕ ПОЛЕТА НА БЕРЛИНСКАТА СТЕНА - есе от Марко Ганчев, излъчено по РСЕ на 30 септември 1989 г.

58. ДЕКЛАРАЦИЯ на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България до Министерския съвет на НРБ, 3 октомври 1989

59. ОТВОРЕНО ПИСМО до всички, които са за истинска гласност, за действително преустройство - писмо от Иван Марев, 5 октомври 1989

60. ДЕКЛАРАЦИЯ на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България с входящ № от 27.10.1989 до Председателя на Народното събрание (протест срещу акцията на МВР пред "Кристал" на 26 октомври 1989 г.)

61. ЧАСТНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЧЕРНОБИЛ - изказване на Петко Симеонов на събранието на Екогласност в кино "П.Берон" на 27 октомври 1989

62. ОБУВКАТА НА СОФИЙСКАТА ПЕПЕЛЯШКА, есе на Марко Ганчев, излъчено по РСЕ на 30.10.1989

63. До Председателя на Районния съд гр. София - ЖАЛБА от Деян Чавдаров Кюранов, 30.10.1989 Г.

64. ХАРТА 89, за опазване на българското природно наследство, приета като програмен документ на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството от Общото събрание, проведено в кино "П. Берон" на 2 ноември 1989 г.

65. ЕКОЛОГИЯ И ДЕМОКРАЦИЯ - слово на Петко Симеонов на първото публично събрание на Клуба, проведено в кино "П. Берон" на 2 ноември 1989 г.

66. ДОКЛАД на Желю Желев, изнесен на първото публично събрание на Клуба, проведено в кино "П. Берон" на 2 ноември 1989 г.

67. ИЗКАЗВАНЕ на Николай Василев на първото публично събрание на Клуба,проведено в кино "П. Берон" на 2 ноември 1989 г.

68. До Ръководството на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството - писмо на Петър Илиев, ноември 1989 г.

69. ДЕКЛАРАЦИЯ на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България във връзка с решението на ЦК на БКП за освобождаване на Тодор Живков от всички постове, 11 ноември 1989 г.

70. ПИСМО от Ръководството на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България до ПЕТЪР МЛАДЕНОВ, 11 ноември 1989 г.

71. ПРИЗИВ - за митинга на 18 ноември 1989

72. ПЪРВАТА РЕЧ НА МИТИНГА на 18 ноември 1989 г. - Петко Симеонов

73. ПРОГРАМЕН ДОКУМЕНТ на Движението за законност и демокрация - Варна, 20 ноември 1989 г.

74. УСТАВ на Движението за законност и демокрация - Варна, 20 ноември 1989 г.

75. ОБРЪЩЕНИЕ на Варненския клуб за гласност и демокрация, 8 декември 1989 г.

76. ВРЕМЕНЕН ПРАВИЛНИК за членуване във Варненския клуб за гласност и демокрация, 8 декември 1989 г.

77. ОТКРИТО ПИСМО до Народното събрание от Варненския клуб за гласност и демокрация, 20 декември 1989 г.

78. ПИСМО до Общинския комитет на БКП от Клуба за гласност и демокрация - Варна, 20 декември 1989 г.

79. ПИСМО до кмета на Варна Богдан Караденчев от Клуба за гласност и демокрация - Варна, 20 декември 1989 г.

80. ПРОГРАМА на Клуба за гласност и демокрация /Варна/ по защита на основните права и свободи на гражданите, януари 1990 г.

81. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГРАМА на Клуба за гласност и демокрация - Варна, 12 януари 1990 г.

82. ПРОТОКОЛ относно учредяване на ямболски Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България на 20 ноември 1989 г.

83. МОЛБА от Гражданския комитет за демокрация - Ямбол, за приемане в Съюза на демократичните сили в България

84. Бургас, писмо от Стефан Личев, края на декември 1989 г.

85. РЕЧ НА МИТИНГ В ПАЗАРДЖИК - на Мария Бойкикева, края на ноември 1989 г.

86. ПРОТОКОЛ № 1 от 26.12.1989 г. за учредяване на Демократичен клуб за гласност и социална справедливост Алтернатива Габрово

87. ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ на Демократичния клуб за гласност и социална справедливост АЛТЕРНАТИВА - Габрово, 27 ноември 1989 г.

88. УСТАВ НА Демократичен клуб за гласност и социална справедливост АЛТЕРНАТИВА - Габрово, 27 ноември 1989 г.

89. ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ-УСТАВ на Клуб за гласност и демокрация - Сливен, 8 декември 1989 г.

90. ПРОТОКОЛ № 2 от събрание на Независимото дружество за гласност и демокрация - Шумен, 4 декември 1989 г.

91. СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ на ОРГАНИЗАЦИОННОТО СЪБРАНИЕ на Клуба за гласност и демокрация в София, състояло се на 1 и 2 декември 1989 г.

92. СЛОВО на МИШО ПОЖАРЕВЕЦА, непроизнесено, но депозирано на събранието на Клуба за гласност и демокрация, състояло се на 1 и 2 декември 1989 г. 

93. РЕЗОЛЮЦИЯ на ОРГАНИЗАЦИОННОТО СЪБРАНИЕ от 1 И 2 декември 1989 Г. (първа резолюция) 

94РЕЗОЛЮЦИЯ на ОРГАНИЗАЦИОННОТО СЪБРАНИЕ от 1 И 2 декември 1989 Г. (втора резолюция)

95. ТЕЗИСИ за митинга на 10 декември 1989 г., посветен на 41-ата годишнина от приемането на Всеобщата декларация за правата на човека

96. ПРОТОКОЛ от заседанието на Управителния съвет на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството, състояло се на 8 декември 1989 г.

97. ПРОТОКОЛ от заседанието на Управителния съвет на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството, състояло се на 18 декември 1989 г.

98. УЧРЕДИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ на регионален "Клуб за гласност и демокрация" - Михайловград /Монтана/, 12 декември 1989 г.

99. ОБРЪЩЕНИЕ от Клуб "Демокрация" при Университетската библиотека, 28 ноември 1989 г.

100. УСТАВНИ ОСНОВИ и ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ на Клуб ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ - Кюстендил

101. ЯМБОЛ, ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ на ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ /декември 1989 Г./

102. ЯМБОЛ, УСТАВ НА ГРАЖДАНСКИЯ КОМИТЕТ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ, 17.12.1989 г.

103. СЛОВО на Димитър Гигов от името на Клуба за гласност и демокрация - Михайловград /Монтана/ от 19 декември 1989 г.

104. ПИСМО от Клуба за гласност и демокрация - Михайловград /Монтана/ до Областния комитет на БКП и средства за масова информация, 12.12.1989

105. До посолството на СР Румъния от Софийския клуб, 20.12.1989

106. УСТАВ на Клуб ДЕМОКРАТИЧНО ОБНОВЛЕНИЕ - Силистра, края на декември 1989 г.

107. РАБОТНА ПРОГРАМА /проект/ за дейността на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството ДЕМОКРАЦИЯ - Пловдив

108. ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството ДЕМОКРАЦИЯ - Пловдив /проект/, 1990

109. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Клуб "Демокрация" - Пловдив, 1991 г.

110. СТАТУТ НА Клуба за гласност и демокрация в гр. Станке Димитров /Дупница/

111. ВРАТА В СТЕНАТА НА ЗАБРАНАТА - материали за учредяването на Клуб за гласност и демокрация в Станке Димитров /Дупница/, 4 декември 1989 г.

112. УСТАВ на Клуб 27 - Тутракан

113. УСТАВ и ПРИЛОЖЕНИЕ към УСТАВА на Немско българско сдружение за подкрепа на преустройството в България - Берлин, 12 януари 1990

114. СЛОВО на ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС - Петко Симеонов, януари 1990 г.

115. ПРЕДЛОЖЕНИЕ на Обществено сдружение за защита на гласността и преустройството гр. Правец, 24 януари 1990 г.

116. ПОПОВО, УСТАВ на Клуба ГРАЖДАНИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ, 15 януари 1990 г.

117. ВРАЦА, РЕЗОЛЮЦИЯ за приемане на документите на Федерацията

118. ДОКЛАД пред събранието на Клуба, проведено на 19 януари 1990, написан от П. Симеонов, обсъждан и приет на заседание на УС/

119. Протоколни бележки от заседание на УС на първия Клуб за гласност и демокрация от 25 януари 1990 г.

120. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ на ПРОЕКТА ЗА УСТАВ на Федерацията на клубовете за гласност и демокрация, приет при учредяването на Федерацията на 20 януари 1990 г.

121. СПИСЪК на ОПЕРАТИВНОТО БЮРО при създаването на Федерацията, 3 март 1990 г.

122. СПИСЪЦИ на ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ на Клуба за гласност и демокрация и Федерацията на Клубовете за гласност и демокрация в КС на СДС, декември 1989 - 1990 г.

123. СПИСЪК на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на Клуба за гласност и демокрация, февруари 1990

124. ПИСМО по повод събранието от 19 януари 1990, от Валентин Димитров, 22.01.1990 г.

125. За СТАТУТА НА КЛУБА - писмо на Иван Евтимов, януари 1990 г.

126. До ръководството на Клуба за гласност и демокрация - писмо на Александър Миланов, януари 1990 г.

127. До Координационния съвет на Националната Федерация на клубовете за гласност и демокрация - протокол от Клуба при физическите институти на БАН, 2.02.1990 г.  

128. ПЕРНИК, ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ на КЛУБ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ, община Перник, 7.02.1990 г.

129. БАНСКО, Клуб за гласност и демокрация община Банско - учредителен протокол, 9.02.1990 г.

130. ШУМЕН, ПРОТОКОЛ № 2 за асоцииране към Федерацията на клубовете за гласност и демокрация, 9.02.1990 г.

131. ТЕТЕВЕН, Препис-извлечение от протокол, 12.02.1990 г.

132. ПРОТОКОЛ от общо събрание на Клуба за гласност и демокрация в Толбухин /Добрич/ с решение за присъединяване към ФКГД, 9 февруари 1990

133. ТРЯВНА, писмо за присъединяване към Федерацията на клубовете за гласност и демокрация, 14.02.1990 г.

134. Протоколни бележки за /последното/ заседание на УС на първия Клуб за гласност и демокрация от 17 февруари 1990 г.

135. Програмен документ на КЛУБ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ при Съюза на преводачите в България, 20.02.1990

136. УЧРЕДИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ на КЛУБ ДЕМОКРАЦИЯ - гр. Панагюрище, 28.02.1990 г.

137. КРАТКА ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА на СДС, март 1990

138. УСТАВ на ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ, 3 март 1990 г.

139. ПРОГРАМА на ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ, 3 март 1990 г.

140. ИЗЯВЛЕНИЕ за възстановяване на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България, 3 март 1990 г.

141. ПРОТОКОЛ № 1 за учредяване на Клуб за гласност и демокрация - Балчик, и присъединяване към Федерацията на клубовете за гласност и демокрация, 12 март 1990 г.

142. ДЕКЛАРАЦИЯ на КЛУБА ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ - Хасково, 26 март 1990

143. СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ за регистриране на Федерацията на клубовете за гласност и демокрация от 19 април 1990 г.

144. ЛАГОС (НИГЕРИЯ), уведомителни писма за учредяване на Клуб, май 1990 г.

145. СПИСЪК на КАНДИДАТИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ от СОФИЙСКИЯ КЛУБ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ

146. СПИСЪК на ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА на ФКГД

147. ДЕКЛАРАЦИЯ на АКАДЕМИЧЕН КЛУБ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ за поведението на Петър Младенов в предизборната борба

148. До КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ на ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ - за ръководството на вестник "Демократична седмица", 16 юли 1990 г.

149. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА, от Христо АЛЕКСИЕВ, гл. редактор на в. Демократична СЕДМИЦА"

150. ПРЕДИ И СЕГА - слово на Ангел Ахрянов, 25 юли 1990 г.

151. ДЕКЛАРАЦИЯ-ОБРЪЩЕНИЕ на ФКГД към Правителството на НРБ, август-септември 1990 г.

152. ПЛАТФОРМА на ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ "ДЕМОКРАЦИЯ", есен 1990 - зима 1991

 153. ПИСМО на Петко Чолаков относно събранието на Софийския клуб за гласност и демокрация, състояло се на 2 октомври 1990 г. в София, 10 октомври 1990 г.

154. Протокол от заседание на Оперативното бюро на Федерацията на клубовете за гласност и демокрация - по въпроса за откриване на банкови сметки на Федерацията /12.11.1990/

155. Политически разсъждения от 14.11.90 г. на групата за анализи.

156. ПРОТОКОЛ  №... от 19.11.90 г. на заседание на Оперативното бюро на Федерацията

157. ПРОТОКОЛ № ... ОТ 26.11.90 г. на заседание на Оперативното бюро на федерацията

158. Запознаване с проекта за политическо споразумение - Протокол от заседание на оперативното бюро на Федерацията на клубовете за гласност и демокрация, проведено на 03.12.90

159. ПРОТОКОЛ №... от 10.12.1990 г. на заседание на Оперативното бюро на Федерацията на клубовете за гласност и демокрация

160. Протокол от заседание на ОБ на ФКГД, 17.12.90 - разискване на въпроса за правителството

161. ЛУКОВИТ, ПРОГРАМА И ПРОЕКТО-УСТАВ на КЛУБА ДЕМОКРАЦИЯ гр. ЛУКОВИТ, 21.11.1990 г.

162. СПИСЪК на ОПЕРАТИВНОТО БЮРО на ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ, края на 1990 г.

163. ДЕКЛАРАЦИЯ на КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ /ФКД/ по повод Споразумението от 4 януари 1991 г.

164. ПРОТОКОЛ № от 07.01.91 г. на заседание на Оперативното бюро на Федерацията - решение да има клубове във всички общини; да се свика общо събрание на Федерацията

165. ПРОТОКОЛ № от 14.01.91 г. на заседание на Оперативното бюро на Федерацията - разглеждане на платформа на либерално-демократичен съюз

166. Писмо до всички клубове за гласност и демокрация - 21.01.91 /във връзка със затрудненията в предизборната кампания/

167. Писмо до всички клубове за гласност и демокрация - СДС /за създаване на местни комисии за получаване и разпределение на чуждестранната хуманитарна помощ, пристигаща в България/ - 21.01.91

168. Писмо от Ръководството на Клуба до Иван Костов, министър на финансите в правителството на Димитър Попов

169. Бюлетин от заседание на Координационния съвет на СДС 21.01.91

170. Протокол от заседание на Оперативното бюро на ФКГД, 23.01.1991 г.

171. Бюлетин от заседание на Оперативното бюро на ФКГД 28.01.91

172. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕКОГЛАСНОСТ ЗА КВОТНО ГЛАСУВАНЕ В КС НА СДС

173. Бюлетин от заседание на Кординационния съвет на СДС 28.01.91

174. Бюлетин от заседание на Оперативното бюро на ФКГД 04.02.91

175. Бюлетин от заседание на Кординационния съвет на СДС 04.02.91 /обсъждане на кандидатури за избор на секретар на СДС и говорител на КС на СДС/

176. Бюлетин от дискусия на ОБ и депутатите на ФКГД 06.02.91 /дискусия "за" или против" избори/

177. Бюлетин от заседание на Оперативното бюро на ФКГД 13.02.91

178. Бюлетин от заседание на Кординационния съвет на СДС 18.02.91

179. Бюлетин от заседание на Кординационния съвет на СДС 28.02.91

180. СЕЛО БОЙКА, ПРОТОКОЛ № 1 за учредяване на Клуб за демокрация и присъединяване към ФКГД, 6.03.1991 г.

181. Бюлетин от Оперативното бюро на фКД 27.03.91 - Въпросът за датата за провеждане на изборите

182. Бюлетин от заседание на Кординационння съвет на СДС, 28.03.1991 г. - досиетата, парламентарните избори

183. Писмо до клубовете - Общото събрание на ФКД ще се проведе на 13.04.91

184. Бюлетин от заседание на Оперативното бюро, 01.04.1991 - Съвет на неолибералните и неоконсервативни сили

185. Бюлетин от заседание на Кординационння съвет на СДС, 15.04.91 - изслушване на Легия "Раковски"; актуална политическа обстановка

186. СТАТИСТИЧЕСКИ ЛИСТ (във връзка с конференция на ФКГД)

187. ПРОТОКОЛ от заседание иа Федеративния съвет на ФКГД, проведено на 13.04.1991 г.

188. РЕШЕНИЕ на СЪВЕТА НА ФЕДЕРАЦИЯТА от 13.04.91 г. /за единство на СДС/

189. РЕШЕНИЕ на СЪВЕТА НА ФЕДЕРАЦИЯТА от 13.04.91, за свикване на НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

190. ИНФОРМАЦИЯ за СОЦИОЛОГИЧЕСКА АНКЕТА, проведена сред участниците в Общото събрание на ФКД 13 април 1991 г.

191. ПРОГРАМА за ПОЛИТИЧЕСКОТО И ОРГАНИЗАЦИОННОТО САМООПРЕДЕЛЕНИЕ на ФКД /проект, приет като платформа, 3 август 1991 г./

192. ПЛАТФОРМА НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ, приета на 3 август 1991 г.

193. СПИСЪК на експерти по работни комисии към Федерацията на клубовете за демокрация, есен 1991 г.

194. Бюлетин от заседание на Кординационния съвет на СДС 15 април 1991

195. ПИСМО от пловдивския клуб "Демокрация" за некоректно поведение на Христо Иванов, 28 април 1991 г.

196. ВЪЗРАЖЕНИЕ от КС на Съюза на демократичните сили - Ловеч, в отговор на писмо № РД-3947/16.05.1991 г. на Общински народен съвет

197. ИЗЛОЖЕНИЕ от общинските ръководства на БЗНС, ДПС и СДС Ловеч, 23 май 1991 г.

198. ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ на ОБЕДИНЕНАТА ОПОЗИЦИЯ ЛОВЕЧ, 17 май 1991 г.

199. ТЪЖБА от Тошо Пейков, председател на КС на СДС - Ловеч, до Районния прокурор срещу журналисти, 18 май 1991 г.

200. МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО на Тошо Пейков, 16 май 1991 г.

201. ПРИЗОВКА на Тошо Пейков, Председател на КС на СДС - Ловеч, 1991 г.

202. СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ДЕМОКРАЦИЯ с. ТИЧА обл. БУРГАСКА

203. СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КЛУБА ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ с. ВОДИЦА, ПОПОВСКО (да се види в хронологичен разказ евентуално за датата?)

204. РЕШЕНИЕ на НАЦИОНАЛНОТО СЪВЕЩАНИЕ на ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ /София, 18 май 1991/

205. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА, във връзка с Националното съвещание на СДС, състояло се на 19 май 1991 г. и готовност за подписване на ново вътресъюзно споразумение.

206. СТАНОВИЩЕ на ФКД, ФКД потвърждава становището си от 18 май 1991 г.

207. ДЕКЛАРАЦИЯ на парламентарната група на ФКД в подкрепа на председателя на ФКД Петко Симеонов, май 1991 г.

208. БЮЛЕТИН на Федерацията на клубовете за демокрация от 23.05.1991 г., съдържащ информация за дискусиите на заседанията на Оперативното бюро на ФКД на 20.05 (присъстват Президентът на Републиката и членове на МС) и на 22.05 (участват и народни представители)

209. ПРОТОКОЛ от заседание на Оперативното бюро на ФКГД, 23.05.1991 г. /за бъдещи преговори със Зелената партия и ПК "Екогласност"/

210. ПРОТОКОЛ от заседанието на Оперативното бюро на ФКД от 27.05.1991 г. /относно разговорите със Зелената партия/

211. ПРОТОКОЛ от заседанието на Оперативното бюро на ФКД съвместно с парламентарната група от 29.05.1991 г.

212. БЮЛЕТИН от заседание на Оперативното бюро на ФКГД 29.05.91 /аргументи за провеждане на разговори със Зелената партия и ПК "Екогласност"/

213. ДЕКЛАРАЦИЯ на НКС на СДС от 29.05.1991 /за саморазпускане на парламента и насрочване на нови избори/

214. РЕШЕНИЕ на Националния координационен съвет на СДС от 31.05.1991 /потвърждаване на позицията на саморазпускане на Народното събрание/

215. МОЛБА от Председателя на Об. КС на СДС гр. Харманли Стоян Митков от същия град, 3.06.1991

216. ПРОТОКОЛ от заседанието на Оперативното бюро на ФКД от 3.06.1991 г. /за политическата ситуация и състоянието на ФКД/

217. ПРОТОКОЛ  № 2 от заседание на изпълнителното ръководство на ФКД на 5 юни 1991 /извънредно/ - относно проекта за политическо споразумение

218. ПИСМО за ОПОВЕСТЯВАНЕ на РЕШЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНОТО БЮРО за ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ на 20 И 21 юни 1991, 10.06.1991

219. ДЕКЛАРАЦИЯ на КЛУБА ЗА ДЕМОКРАЦИЯ гр. ЕЛИН ПЕЛИН от 18 юни 1991 г. за несъгласие с провеждането на национална конференция на ФКД на 20-21 юни 1991 г.

220. ПРОТОКОЛ на заседанията на НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ на ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА  ДЕМОКРАЦИЯ, проведена на 20 и 21 юни 1991 г. в гр. Банкя

221. РЕШЕНИЕ на Първата национална конференция на Федерацията на клубовете за демокрация, проведена на 20-21 юни 1991 г. - за единство на СДС

222. НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ на ФКД, ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНО ПОЛИТИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПАРТИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ В СДС ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ

223. ПРОТОКОЛ от заседание на Федеративния съвет на Федерацията на клубовете за демокрация от 30.06.1991 г. 

224. РЕШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ФЕДЕРАТИВЕН СЪВЕТ НА ФКД на заседанието си, проведено на 30.06.1991 г.

225. ПРОТОКОЛ от заседание на изпълнителното ръководство на ФКД от 30.06.91 г.

226. БЮЛЕТИН от заседанието на КС на СДС - 01.07.91 г.

227. ПРОТОКОЛ № 3 от заседание на ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО РЪКОВОДСТВО на ФКД - за издаване на вестник

228. О, НЕРАЗУМНИЙ, ОПОМНИ СЕ - обръщение на Блага Димитрова по повод подписването на Конституцията, 12 юли 1991 г.

229. СПИСЪК НА ДЕПУТАТИ ОТ СДС ПРИ ПОДПИСВАНЕТО НА КОНСТИТУЦИЯТА - подписали/неподписали

230. Национален федеративен съвет на Федерацията на клубовете за демокрация - СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА, 9.07.91 г.

231. БЮЛЕТИН от заседание на КС на СДС, 14.07.91 г.

232. РЕЗОЛЮЦИЯ на събрание на клубовете за демокрация от Софиия и други градове - гласуване на политическо недоверие на П. Симеонов, 16 юли 1991 г.

233. СЪОБЩЕНИЕ ЗА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ, на група основатели на първия Клуб за демокрация

234. ОБРЪЩЕНИЕ на Изпълнителното ръководство на ФКД към Председателя на КС на СДС, 16 юли 1991 г. относно налагане на тоталитаризъм и болшевизация на коалицията

235. Протокол № 4, Заседание на изпълнителното ръководство на ФКД, 17.07.1991

236. ПРОТОКОЛ № 5 от заседание на Изпълнителното ръководство иа ФКД с участието на представители на Зелената партия и ДП Консервативен сговор - Утрешното присъединяване към политическото споразумени

237. ПРОТОКОЛ № 6 от заседани на Изпълнителното ръководство на ФКД на 18.07.91 г. - СДС-либерали да се регистрира по закона за лицата и семействата

238. ОБРЪЩЕНИЕ на СДС-ЛИБЕРАЛИ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, 18 юли 1991 г.

239. Протокол № 7 от заседание на ИР на ФКД на 19.07.1991 г. - Обсъждане на информацията до клубовете

240. ПИСМО до клубовете във връзка с предстоящите избори, 19.07.1991 г. - Президентът определи датата на местните и парламентарните избори за 29.09.1991 г.

241. ДЕКЛАРАЦИЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО РЪКОВОДСТВО на ФКД от 19 юли 1991 г. - коментар на "Резолюцията"

242. Бюлетин - ИНФОРМАЦИЯ за заседание на НКС - 22 юли 1991 год.

243. Протокол № 8 от заседание на Изпълнителното ръководство на ФКД, 22.07.91 - за Политическото споразумение между партиите и движенията, членове на СДС

244. ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СЪЮЗА от ФИЛИП ДИМИТРОВ, разпространен на НКС на СДС /22.07.91/

245. РЕШЕНИЕ на НКС на СДС от 22 юли 1991 г. - за една синя бюлетина и една синя листа

246. СЪОБЩЕНИЕ на изпълнителното ръководство на ФКГД от 22 юли 1991 г. за продължение на Националната конференция, което да се състои в Шумен на 3 август 1991 г.

247. Заседание на Изпълнителното ръководство па ФКД с участието на представители на Зелената партия, ДП Консервативен сговор" и Политическия клуб Екогласност, 24 юли 1991 г.

248. ДОКЛАД ПРИ УЧРЕДЯВАНЕТО на СОФИЙСКИЯ КЛУБ ЗА ЛИБЕРАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ на Иван Евтимов /непроизнесен/, 26 юли 1991 г.

249. СПИСЪК на членовете на Софийския клуб за либерална демокрация, 9 юли 1991 г.

250. ДОКЛАД ЗА ПРОВЕДЕНА СОЦИОЛОГИЧЕСКА АНКЕТА СРЕД УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ФКД /20-21 юни 1991 г., Банкя/

251. ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ФКД от 29 юли 1991 г. /във връзка с изключването на ФКД от СДС/

252. КАСПИЧАН, КЛУБ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ, ПРОТОКОЛ от 02.08.1991 г.

253. ПРОТОКОЛ от заседанията на продължението на Първата национална конференция на ФКД, проведени на 03.08.1991 г. в Шумен

254. РЕЗОЛЮЦИЯ на конференцията на ФКД в Шумен, 3 август 1991 г.

255. До ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА АНТИКОМУНИСТИЧЕСКИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, Първа конференция на ФКД, Щумен, 3 август 1991 г.

256. До членовете и симпатизантите на клубовете "Демокрация", членували във ФКД и сформирали нова организация на 27.7.1991 г.

257. СТАНОВИЩЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ за 88 години от Илинден

258. Протокол № 10 от заседание на Изпълнителното ръководство на ФКД, проведено на 12.08.91 г. - Регистрацията на СДС-либерали и синия цвят е големият въпрос.

259. ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ НА СДС от 12 август 1991 г.

260. Протокол № 12 от заседание на Изпълнителното ръководство на Федерацията на клубовете за демокрация, проведено на 22.08.91 г. - Организационна структура на Федерацията. Становище за общото заседание на СДС-либерали от 20 часа.

261. Протокол № 13 от заседание на Изпълнителното ръководство на Федерацията на клубовете за демокрация с участието на представители на Зелената партия и на Демократическата партия /Консервативен сговор/, проведено на 22.08.1991 г. от 20 часа

262. Протокол от заседание на Изпълнителното ръководство на ФКД, проведено на 26.08.1991 г. - Пред нас сега стои въпросът единни или разединени да вървим към изборите

263. Протокол от заседание на Изпълнителното ръководство на ФКД, проведено на 28.08.1991 г. - Основен документ в предизборната кампания е листата, в която трябва да има сериозни хора

264. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Федерацията на клубовете за демокрация, май 1991 г.

265. СТАНОВИЩЕ на Федерацията на клубовете за демокрация от 12 август 1991 г. по повод на ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ВС НА БСП, огласена на 12.08.1991 г.

266. ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ НА СДС от името на партиите и организациите, влизащи в състава на СДС-център и СДС.либерали, 12 август 1991 г.

267. Съдебно РЕШЕНИЕ гр. София, 16.08.1991 г. за промяна в наименованието на Федерацията на клубовете за гласност и демокрация - ФЕДЕРАЦИЯ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ

268. СПРАВКА за клубовете, 22 юни 1991 г.

269. Списък на членовете на ФК "Демокрация" с. Бойка общ. Бяла Русенски регион

270. Списък на членовете от ФК Демокрация с. Бистренци община Бяла - Русенски регион

271. Списък на членовете на клуб "Демокрация" в град Елин Пелин

272. Списък на членовете на Клуб "Демокрация" в с. Медвен, обл. Бургаска

273. Списък на членовете на Клуб "Демокрация" - Плевен

274. Списък на членовете на Клуб "Демокрация" към СДС - Несебър

275. Списък на членовете на Клуб "Демокрация" - гр. Кубрат, Бургаска област

276. Списък на членовете на Клуб за демокрация - Перник

277. Списък на членовете на Клуба за гласност и демокрация - с. Водица

278. Списък на членовете от ФК "Демокрация" - гр. Бяла, област Разградска

279. Списък на членовете на секцията за гласност и демокрация в с. Орлово

280. ДЕКЛАРАЦИЯ на СДСлиберали по повод пуча в СССР, 19.08.1991 г.

281. БЯЛА ВРАНА НА СИН ХОРИЗОНТ, Георги Ганев, 20 август 1991 г. /факс до Оперативното бюро на ФКД, позиция по отстраняването му като председател на клуб "Алтернатива" - Габрово/

282. СПРАВКА за движението на броя на клубовете, действуващи във Федерацията на клубовете за демокрация през периода юни-ноември 1991 година

283. Съдебно РЕШЕНИЕ от 26.03.1992 г.

284. ДЕКЛАРАЦИЯ за съдбата на Паметника на Съветската армия, 1992 г., подписана от членове на първия клуб.

 


Copyright 1998-2012  OMDA Ltd. Всички права запазени