ОМДА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монографичното социологическо изследване "Новото социално разслояване в българското село" е проведено през 1996-98 година. Негови автори са научни работници от Института по социология при БАН. Ръководител на екипа е проф. Николай Тилкиджиев.

Изследването е планова задача, която е приета от научния съвет на Института   с препоръка за отпечатване.

Огласяваненето в Интернет на труда от издателство "Омда" е негово първо издание.

 

 

 

 

 

 

 

СИНИТЕВО '96. Новото социално разслояване в българското село /монография/

Авторски колектив -  Станка Добрева, Галина Колева, Мариана Драганова, Красимира Трендафилова, Веска Кожухарова-Живкова,  ръководител - професор Николай Тилкиджиев

Издателство "Омда"

 

Март, 2008

 

ISBN 978-954-9719-06-2

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              

Обратно към електронните книги