Древни знаци

Знаците на миналото са наши спътници. Те са по-стари от нашата памет.

Усмивката, ръкостискането, чертата, кръгът, буквата, шевицата... Пътуваме с този багаж.
За пример ще посочим чипровските килими. Неговите елементи са с древен произход. Те вероятно принадлежат на най-старите знакови системи. Така например елементът "каракачка", дал име на едноименния килим, представлява силно стилизирано изображение на летящия змей. Змеят е едно от лицата на демона на светлината в протоарийската космогония. Под "протоарийска" се разбира епохата, в която се допуска, че е съществувал единен индоевропейски свят. За космогонията на тази епоха е било характерно вечната борба между доброто и злото, между добрите и лошите, между светлината и тъмнината. От тук произлизат нейните главни символи. От тук иде и "каракачката".

В българското изкуство тези древни мотиви, които са всъщност многобройни, се срещат не само в килимите, но и в каменната пластика, дърворезбата, стенописта, в орнаментите на книгите, дори в графиката на буквите.

Знаците по килимите следват древна традиция която се предава от тъкачка на тъкачка векове наред. През 894 г. император Лъв Шести Философ наредил да се "премести българското тържище в Солун и да се облага с по-тежки мита". Това е причината за поредната война между България и Византия. Цар Симеон вдига войските. Сред българските стоки, засегнати от мярката на Лъв,  изрично са упоменати "черги и килими". Можем само да предполагаме, че елементите на тогавашните килими по някакъв начин оживяват и днес чрез пъргавите пръсти на жените.