България заедно с нейните съседи -
Румъния на север, Сърбия и Македония на запад, Гърция и Турция на юг. На изток е Черно море.

Картата взехме от  Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of  the English Language.  А там тя е препечатана от  Atlas of the World, 1993, by John Bartholomew & Son Limited.


Защо "приказка"? | Земята на българите | Народът на България | История|
Етнография и фолклор | Българска кухня | Поглед към деня
Home