БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ ПРЕЗ 1998 ГОДИНА


Наименование на изданието
Вид на пощенските материали
Срок за валидиране
История и бит
   
1. Коледа '98 1 марка  XII
2. 120 г. от освобождението на България от турска власт Сцепка от 2 марки, илюстрован плик и специален печат III - валидирана
3. Великден 1 марка, илюстрован плик и специален печат  III - валидирана
Култура и изкуство
   
1. 150 г. от смъртта на българския възрожденски деец и книжовник Неофит Бозвели 1 марка  VI
2. Илюстрации за деца от българския художник Ал. Божинов (1878-1968 г.) 4 марки в малък лист, илюстрован плик и специален печат II - валидиран
3. 100 г. от рождението на немския драматург Бертолд Брехт 1 марка, илюстрован плик и специален печат II - валидирана
4. 100 г. от рождението на българския поет Христо Смирненски  1 марка IX
5. 200 г. от рождението на френския художник Йожен Дьолакроа 1 марка, илюстрован плик и специален печат IV-валидирана
6. 150 г. от рождението на френския художник Пол Гоген.  1 марка VI
7. 150 г. от рождението на българския национален герой и поет Христо Ботев 1 марка, илюстрован плик и специалеин печат I - валидирана
8. 100 г. от рождението на българския писател Димитър Талев 1 марка IX
Наука и техника
   
1. Транспорт - хеликоптери  4 марки VII
2. Световно изложение "ЕКСПО 98" в Лисабон, честване 500 г. от откриването на пътя за Индия от Васко да Гама  2 марки с 2 винетки в малък лист  V
3. 450 г. от рождението на Джордано Бруно, италиански учен.  1 марка X
Фауна и екология
   
1. Пеперуди и полски цветя  4 марки IX
2. Котки 4 марки, илюстрован плик и специален печат V - валидирани
3. 1998 - Международна година на Океана 1 блок VI
Спорт
   
1. Световно първенство по футбол Франция '98 4 марки и 1 блок VI
2. 75 г. Български олимпийски комитет 1 марка, илюстрован плик и специален печат III - валидирана
3. 50 г. Централен спортен клуб на армията (ЦСКА) 1 марка, илюстрован плик и специален печат V - валидирана
Пощи и филателия
   
1. Поздравителни марки 4 марки XI
2. "ЕВРОПА '98" - национални фестивали и дни 2 марки, илюстрован плик и специален печат IV - валидирана
3. Редовни - исторически забележителности 6 марки
4. Многонационална програма ФАР за телекомуникации и пощи 1 марка, илюстрован плик и специален печат X - валидирана
Общественозначими събития
2 марки и 1 блок
1. 100 години БТА 1 марка, илюстрован плик и специален печат II - валидирана
Извънпланови


1. Надпечатка "Първи златен медал за България - Е. Дафовска" 1 марка IV - валидирана
Други пощенски материали


1. 50 години пощенска станция в село Професор Иширково илюстрован плик и специален печат IV - в употреба
2.150 години от рождението на Георги Я. Кирков, първи директор на Държавната печатница илюстрован плик и специален печат IV - в употреба
3. XXIV световно първенство по вдигане на тежести за юноши и IV световно първенство за девойки илюстрован плик и специален печат V - в употреба
4. VI международен куклен фестивал "Ян Бибиян" - град Силистра илюстрован плик и специален печат V - в употреба
5. 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост илюстрован плик и специален печат V - в употреба

 


Обратно към "Маркоиздаване"