Балканските проблеми
Македония

    Очерталата се промяна в отношенията между Р България и Р Македония е свързано с действията преди всичко на правителствата на двете държави. Тази промяна за сега е маркирана главно от подписването от премиерите на двете страни на декларацията за взаимоотношенията между тях. Запитани дали одобряват този акт, обхванатите от настоящото изследване респонденти отговарят така:
 

Одобрявате ли подготвената съвместна декларация между 
България и Република Македония ?
 
 
Одобрявате ли подготвената съвместна декларация между България и Република Македония? 
По-скоро да
По-скоро не
Не зная какво съдържа декларацията
Нямам мнение 
На коя политическа формация симпатизирате?
СДС
52
4
23
20
Народен съюз
50
7
20
23
БСП
32
15
29
24
Евролевица
40
14
27
19
БББ
45
13
27
15
ДПС 
18
4
47
31
БКП 
20
20
60
0
Друга 
33
25
20
22
Не симпатизирам на никого
30
7
33
30
Възраст
до 29 години
30
7
33
31
от 30 до 39 години
39
6
30
25
от 40 до 49 години 
46
8
23 
24
от 50 до 59 години
45
11
27
17
60 и повече години 
34 
31 
26 
Образование
Висше
58 
14 
17 
10 
Полувисше
54
11
26
10
Средно
40
9
29
21
Основно
27
4
35
35
По-ниско от основното
8
1
34
57
Местоживеене
София
47
10
29
14
Град - бивш окръжен център
45
8
27
21
Град
33
10
31
26
Село
32
5
30
33
Вие сте:
Българин
40
9
28
22
Българомохамеданин
51
5
14
30
Турчин
21
1
46
32
Циганин
20
1
30
49
Друго
57
0
17
27
Общо
38
8
29
25
 
    Въпреки не особено масово заявеното одобрение, очевидно е, че ходът на българското правителство в случая не предизвиква отрицание в обществото. Значи ли това обаче, че приемайки го, българите са възприели някаква нова интерпретация на историята по отношение на Македония? Общият отговор е отрицателен. Два показателя са мерилото в случая - съществуването на македонска нация и съществуването на македонски език. Отговорите на въпросите, свързани с тези показатели, сочат, че за преобладаващата част от българите Македония си е “втора българска държава”.
 
Според вас правилно ли е да се говори за македонска нация, 
която е различна от българската?
 
 
Според вас правилно ли е да се говори за македонска нация, 
която е различна от българската? 
 
Да
Не
Не мога да преценя
На коя политическа формация симпатизирате?
СДС
19 
55 
25 
Народен съюз
12 
56 
32 
БСП
65 
28 
Евролевица
19 
62 
20 
БББ
15 
55
30 
ДПС
14 
13 
73
БКП
0
84
16
Друга
11
67 
22
Не симпатизирам на никого
14
51
34 
Възраст
до 29 години
13
52
35
от 30 до 39 години
18
50 
32
от 40 до 49 години
19 
57
24 
от 50 до 59 години 
18 
58
24
60 и повече години 
10 
55
35
Образование
Висше
16
71
13
Полувисше
26 
56
18
Средно
16 
58 
25 
Основно
11
45
44 
По-ниско от основното
27
67 
Местоживеене
София 
17
64
19
Град - бивш окръжен център 
16
63
21
Град 
13
52
35
Село 
15
45
40
Вие сте: 
Българин
16
60
25
Българомохамеданин 
16 
52 
31 
Турчин 
17 
12 
71 
Циганин
30 
65 
Друго 
13 
55 
32 
Общо
15
54
31
 
 
 
Какво мислите за езика, който е официален в Република Македония?
 
 
 
Какво мислите за езика, който е официален в Република Македония ?
 
Той е диалект на българския език
Той е самостоятелен език, различен от българския
Нямам мнение
На коя политическа формация симпатизирате?
СДС
62
14
24
Народен съюз
58
16
26
БСП
 62
10
28 
Евролевица
 67
17
16
БББ
 85
0
15
ДПС
 31
16
53
БКП
 62
0
38
Друга
 60
14
25 
Не симпатизирам на никого
 61
13
26 
Възраст
до 29 години
 66
9
25 
от 30 до 39 години
 55
15
30 
от 40 до 49 години
 60
20
20 
от 50 до 59 години
 63
17
20 
60 и повече години
 62
7
31
Образование
Висше
81
14
Полувисше
 66
16
18 
Средно
64
17
20 
Основно
53
8
39
По-ниско от основното
30
1
69
Местоживеене
София
 66
18
16
Град - бивш окръжен център
70
13
17
Град
 57
14
29
Село
56
9
35
Вие сте:
Българин
67
13
20
Българомохамеданин
36
30
34
Турчин
38
10
52 
Циганин
29
5
66
Друго
82
0
18
Общо
61
13
26
 
    Приведените в горните таблици данни показват обаче, че една част от българите, която като процент не може да бъде пренебрегната, мислят, че македонска нация и македонски език съществуват и са различни от българската нация и българския език. Това обаче не се дължи на съществуването на някакво македонско национално малцинство, както биха го обяснили македонистите , а на факта, че доста българи са склонни да приемат формирането на македонска нация и език през този век като историческа реалност. Доказателство за това е съпоставката между данните за благоевградска област, където според македонистите живее “македонско малцинство” и тези за цялата страна. На въпроса за съществуването на македонска нация от живеещите в този регион изследвани лица 19% отговарят положително, а 52% отрицателно при 29% без мнение срещу съответно 15%, 54% и 31% за цялата страна. На въпроса за съществуването на македонския език от живеещите в благоевградско 62% отговарят отрицателно 18% положително при 20% без мнение срещу съответно 61%, 13% и 26% за цялата страна. Несоциологическите интерпретации на тези данни и изводи оставяме на политиците.
 

Бюлетин на Националния център за изучаване на общественото мнение
при Народното събрание и Българската академия на науките
МАРТ 1999
 

Copyright 1998-2012 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени