11 АПРИЛ - ДА СВЕДЕМ ГЛАВИ

(Ден на политическия затворник)