ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА
  18 април 1999
(извънредно издание)