Кратки новини
   8 май 1999 г.
 
Извънредно издание