"ШАЛОМ"

 
Така се казва най-голямата и най-влиятелна организация на евреите в съвременна България.

Тя е правоприемник както на някогашната Консистория, така и на т.нар. Обществена културно-просветна организация на евреите в България.

Проблемът изисква някои предварителни обяснения.

До освобождението на България от турска власт (1878 г.) различните верски и етнически общности в българските селища живеят в повече или по-малко обособени квартали. Всяка подобна общност има свое вътрешно самоуправление, което изпълнява множество социални, културни, култови, стопански и дори правни функции.

През XIX в. еврейските общности в отделните селища се обединяват в нещо като конфедерация, наречена Консистория. След установяването на комунистическия режим в страната консисторията е сведена до културно-просветна организация. Такова е и официалното й название - Обществена културно-просветна организация на евреите в България (ОКПОЕ).

През 1990 г. ОКПОЕ е преобразувана в Организация на евреите в България "Шалом". Целта на "Шалом" е да поеме, доколкото е възможно, ролята на някогашната Консистория. Въпросът обаче е там, че ако някога в страната е имало около 50 хиляди евреи, днес те, заедно с хората от смесени бракове, са само към 6 хиляди. Дори в най-големите градове като София или Пловдив еврейски общини в традиционния смисъл на думата са вече невъзможни.

Въпреки всичко "Шалом" отдава предимство на общинските си функции. В такъв смисъл тя не е нито политическа, нито младежка, нито женска и т.н. организация, макар че в нея съществуват или гравитират различни клубове и формации - женски, младежки, на ветераните, на художниците, за изучаване на иврит, за еврейски танци, неделни училища за децата и т.н. В сградата на Еврейския културен дом в София, където е и седалището на организацията, функционират информационен център, библиотека, стол, кухня за бедни, рехабилитационен център за възрастни, лекарски кабинети, служба за разнасяне на храни и медицинска помощ по домовете.

Уредена е взаимоспомагателна каса за заеми и кредити, строи се старчески дом.

В софийската синагога се поддържа музей.

Издават се двуседмичният вестник "Еврейски вести" и годишник.

"Шалом" се самофинансира благодарение на еврейските имоти в страната. Еврейски фондации от САЩ и Израел също подпомагат различни проекти на организацията, защитени на конкурсен принцип.
 

В София за еврейската общност е отделено държавното 134 основно училище, което е на път да се превърне в гимназия. То се наложи твърде бързо като елитно училище благодарение на солидната си материална база, високо подготвени преподаватели и солидна учебна програма. Макар и софиянци да го наричат "еврейското училище", названието не е съвсем точно, тъй като по-голямата част от 300-та деца, които го посещават, са етнически българчета. Причината за този "наплив" са учебните резултати, които отварят широко вратите към по-нататъшшните степени в образованието. 
 
 

Български и еврейски деца от 134 училище в София 
отбелязват заедно еврейските празници
 

 


Защо "приказка"? | Земята на българите | Народът на България | История | Етнография и фолклор | Българска кухня | Хайд парк

 

Карта на сайта

Христоматия "Омда" 

Библиотека "Омда"

Големите промени

Студентски форум

Гише "Справки"


Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени