Тържествено честване на Димитър Пешев 
на 6 ноември 1998 г. в българския парламент
  
 
Откъси от писмото на господин Яшаров,
син на адвоката Йосиф Яшаров, защитавал пред Народния съд Димитър Пешев
 

Ние, спасените български евреи, никога няма да забравим любимия ни Димитър Пешев. Години наред се мъчихме от Израел да му окажем известна финансова помощ. Уви, пак благодарение на комунистите тези усилия се увенчаха с много малък успех. Понастоящем обаче, макар и с много голямо закъснение, макар и посмъртно, ние, българските евреи, заедно с евреи и неевреи в различни страни, включително в България, в Съединените щати, Италия и други, провеждаме енергична инициатива за създаването на една международна фондация в памет на Димитър Пешев, която да увековечи тъй героичния, тъй хуманитарен и тъй безпрецедентен за периода на Втората световна война подвиг на този велик българин.
 


 


Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Обратно към "Димитър Пешев"