* * *

Настоящото изследване на НЦИОМ показва две основни неща, свързани с косовската криза. Първото е, че в българското общество не съществува открояващо се, доминиращо мнение по важни проблеми, свързани с Косово. Второто е, че българите се оказват изненадващо лошо информирани по тези проблеми. Ето как отговарят изследваните лица на въпроса добре ли са запознати с позицията и аргументите на основните “актьори” в косовската драма и на България:
 
 

Добре ли сте запознат с позицията и аргументите  
по косовския конфликт на:

 Да
Не 
Югославската държава
31%
69%
Косовските албанци
32%
68%
Албания 
26%
74%
НАТО
36%
64%
Русия
34%
66%
САЩ
33%
67%
България
39%
61%
 

Това че две трети (а за Албания дори три четвърти) от интервюираните не знаят кой какво прави и какво иска в Косово очевидно е причината над половината от тях - 52% - да отговорят, че не могат да преценят на въпроса кой носи най-голямата вина за задълбочаването на кризата. Останалите  48% дават следните отговори:

 

 
Както се вижда, българското обществено мнение не дава ясен отговор на въпроса кой е най-виновен. На пръв поглед това като че ли са сърбите, но другата страна в конфликта, включвана практически всички останали играчи без Русия, събира по-голям процент от отговорите. Все пак макар и неголямата, но компактна група, обвиняваща сърбите, публично ги изтласква на преден план - факт, който може да бъде обяснен почти единствено с начина, по-който медиите представят нещата.
 По подобен начин стоят и нещата с отношението към позицията на българското правителство по косовския проблем. Ето как отговарят изследваните лица на въпроса “Одобрявате ли позицията на българското правителство по кризата в Косово?”:

Тези данни едва ли се нуждаят от коментар. Остава само да се надяваме, че събитията след провеждането на изследването са направили правителствената позиция за Косово по -ясна и по-приемлива за българите.
 А ето как отговарят на въпроса за позицията на българското правителство представителите на различните социално- демографски групи и категории:

 
Одобрявате ли позицията на българското правителство по кризата с Косово?
 

По-скоро 
да
 По-скоро 
не
Правителството няма 
ясна позиция
Не познавам позицията 
на правителството
Не мога да преценя
На коя политическа формация симпатизирате?
СДС
44
12
4
19
20
Народен съюз
35
15
10
3
38
БСП 
16
29
12
20
23
Евролевица
20
29
14
14
22
БББ
14
23
23
8
33
ДПС
28
4
11
14
43
БКП
20
20
22
0
38
Друга
26
33
13
8
20
Не симпатизирам на никого
16
21
8
24
31
Пол
мъж
32
21
10
16
22
жена
21
17
7
24
31
Възраст
до 29 години
19
16
9
26
31
от 30 до 39 години
26
17
7
23
27
от 40 до 49 години
35 
23
7
14
21
от 50 до 59 години
33
24
11
11
21
60 и повече години
22 
18
7
23
30
Образование
Висше 
47
26
7
10
10
Полувисше
35
24
17
17
7
Средно
29
18
9
19
25
Основно
14
19
7
28
32
По-ниско от основното
3
7
0
25
65
Местоживеене
София 
45
18
11
12
14
Град - бивш окръжен център
27
25
7
17
24
Град
26 
17
10
19
28
Село
17
17
5
28
32
Къде работите?
В държавния сектор
33
23
9
18
18
В частния сектор
34
16
10
16
24
Безработен
16
19
6
26
33
Учащ
24
11
12
26
27
Неработещ пенсионер
22
19
8
21
30
Вие сте:
Българин
28
20
9
19
24
Българомохамеданин
21
18
11
31
20
Турчин
18
12
5
17
47
Циганин
7
15
3
35
40
Друго
0
52
0
21
27
Общо 
26
19
8
20
26
 
 
 Това изследване е проведено от Националния център за изследване на общественото мнение,
приключило в края на февруари, 1999 година.
 

 * * *


Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Обратно