"Отношението към НАТО и войната в Югославия"

    Огласяваме данните от изследването на НЦИОМ, приключило на 23 април 1999, петък. Изследването предизвика широки коментари в медиите и противоречиви коментари в обществото.
    Според нас съмненията в манипулативност на резултатите и тяхната интерпретация не са лишени от основание, но читателят ще може сам да прецени основателността на  съмненията.
 
 
 

Коя би могла да бъде най-добрата гаранция за националната сигурност на Република България?
Пълноправно членство на страната в НАТО 42%
Пълноправно членство на страната в Западноевропейския съюз 33%
Сключване на двустранни споразумения със съседните държави 35%
Сключване на отбранителен съюз със САЩ 7%
Сключване на отбранителен съюз с Русия 10%
България да се обяви за неутрална държава 41%
Няма такава гаранция 12%


 
Кога очаквате България да бъде приета в НАТО?
До 3 г. 22%
До 5 г. 16%
До 10 г. 11%
След повече от 10 г. 13%
България няма да бъде приета в НАТО 15%
Не мога да преценя 24%


 
Според вас трябва ли България да членува в НАТО?
Да 53%
Не 34%
Не мога да преценя 13%


 
Какви са предимствата от членство на България в НАТО?

Да
Не
Не мога да преценя
Гаранции за национална сигурност 
57%
28%
15%
Модернизация на армията
61%
20%
20%
Професионализация на армията
58%
19%
24%
Сигурност за чуждите инвестиции в България
52%
23%
25%
Укрепване на мира на Балканите
48%
34%
18%
Засилване на геополитическите позиции на България
44%
25%
31%
Постигане на равнопоставеност в отношенията с Русия
25%
51%
25%
Постигане на национално съгласие
30%
50% 
20%
Няма никакви предимства 
24%
60%
16%


 
Считате ли, че споразумението, което НАТО изискваше от Югославия в Рамбуйе, е справедливо?
Да 30%
Не 25%
Не познавам съдържанието на това споразумение 36%
Не мога да преценя  9%


 
Трябва ли според вас България да приема повече бежанци от Косово?
Да, безусловно 11%
Да, ако други страни осигурят средствата за това  38%
Не, при никакви обстоятелства  43%
Не мога да преценя  8%


 
Според вас трябва ли България да влезе в Европейския съюз?
Да 84 %
Не 4%
Нямам мнение 12%


 
Кога очаквате България да бъде приета в ЕС?
До 3 г.  25%
До 5 г.  17%
До 10 г.  16%
След повече от 10 г. 13%
България няма да бъде приета в ЕС  5%
Не мога да преценя 23%


 
Съгласни ли сте със следните твърдения:

По-скоро да По-скоро не Нямам мнение
В случай на агресия срещу нашата страна НАТО ще ни защити
50%
36%
14%
Събитията в Косово ще ускорят приемането на България в НАТО
45%
34%
20%
България ще получи компенсации за загубите , които търпи заради войната в Югославия
36%
51%
13%
Войната в Югославия ще отложи приемането ни в Европейския съюз
37%
35%
28%


 
Преценка за позицията на следните политици по косовския проблем?

Положителна Отрицателна Не познавам неговите позиции
Бил Клинтън
33%
51%
15%
Тони Блеър
28%
38%
34%
Герхард Шрьодер
30%
27%
43%
Жак Ширак
30%
25%
45%
Масимо Д’Алема
18%
18%
64%
Хавиер Солана
31%
38%
31%
Сюлейман Демирел
26%
31%
43%
Костас Симитис
39%
17%
44%
Петър Стоянов
51%
39%
9%


 
Одобрявате ли позицията на следните политически сили:

Да 
Не 
Без мнение
СДС
43% 
44%
13%
Народен съюз
34%
38%
28%
БСП
35%
48%
17%
Евролевица
31%
39%
30%
ДПС
28%
45%
27%


 
Вие лично чия кауза намирате за справедлива във 
    войната в Югославия?
На НАТО 32%
На сърбите 35%
Не мога да преценя  33%


 
Промени ли се отношението ви към НАТО  след военните удари на пакта срещу Югославия ?
Да, в положителна посока  13%
Да, в отрицателна посока 45%
Отношението ми не се промени 31%
Без мнение 11%


 
Кое от следните твърдения е по-близко до вашето мнение?
По-добри гаранции ако се присъединим към ЕС и НАТО 71%
По-добри гаранции ако се присъединим към съюз Русия - Беларус 29%


 
Одобрявате ли насилственото прогонване на косовските албанци от армията на Милошевич?
Да  9%
 Не 91%


 
Одобрявате ли акцията на НАТО за преустановяването на етническото прочистване?
Да  44%
Не 56%


 
Коя от двете възможности съдържа повече опасности за националната сигурност и икономиката на България?
Дестабилизация на балканите и широк приток на бежанци 60%
Подкрепа на НАТО, предоставяне на възд.пространство 40%


 
Отразяват ли обективно събитията, свързани с Югославия:

Общо взето, да
Общо взето, не
Не следя медиите
Не мога да преценя
БНТ
56%
34%
4%
7%
БНР
49%
28%
13%
10%
Нова ТВ
29%
11%
34%
26%
ТВ "7 дни"
16%
9%
42%
33%
Дарик радио
20%
8%
43%
29%
Радио Експрес
12%
7%
48%
33%
Радио "7 дни"
8%
6%
51%
35%
Радио "Свободна Европа"
14%
7%
47%
31%


 
Какъв мислите, че ще бъде резултатът от войната в Югославия?
Ще се появят сепаратистки движения и в други балкански страни 19%
Ще се  сложи край на етническите конфликти на Балканите 17%
Сърбия ще стане по-малка, а Албания  по-голяма 14%
Авторитетът на НАТО в света ще се понижи 19%
Авторитетът на НАТО в света ще се повиши 8%
Друго  3%
Не мога да отговоря 21%


 
Вие лично бихте ли одобрили промяна на сега съществуващите граници между балканските държави?
Да 6%
Да, но само ако става дума за връщане на българските земи 20%
Не 65%
Не мога да отговоря 9%


 
Според вас военните удари на НАТО  срещу Югославия спомагат ли за:

Да
Не
Без мнение
Решаването на етническия конфликт в Косово
30%
59%
11%
Предотвратяване на хуманитарната катастрофа
29%
56%
16%
Стабилизиране на мира на Балканите
29%
59%
12%
Демократизиране на режима в Югославия
26%
52%
21%


 
С кое твърдение,свързано с югославския президент Милошевич сте съгласни:

Съгласен Не съгласен Без мнение
Той е брутален диктатор, който подтиска своя народ?
49%
32%
19%
Той лично е виновен за етническия конфликт в Косово
51%
34%
14%
Той лично е виновен НАТО да удари Югославия
52%
35%
13%
Той е патриот, който защитава интересите на своя народ
32%
52%
16%


 
Одобрявате ли позицията на българското правителство по повод войната в Югославия?
По-скоро да 40%
По-скоро не 35%
Правителството няма  ясна позиция 16%
Не познавам позицията на правителството 4%
Не мога да преценя 6%На коя политическа формация симпатизирате?
СДС 30%
Народен съюз 2%
БСП 14%
Евролевица 5%
БББ 1%
ДПС 1%
БКП 1%
Друга 2%
Не симпатизирам на никого 44%


 
Пол
мъж 48 %
жена 52 %


 
Възраст
до 29 години 22%
от 30 до 39 години 17%
от 40 до 49 години 18%
от 50 до 59 години 15%
60 и повече години 27%


 
Образование
Висше 21%
Полувисше 9%
Средно 54%
Основно 14%
По-ниско от основното 2%


 
Местоживеене
София 19%
Град - бивш окръжен център 42%
Град 23%
Село 16%


 
Вие сте:
Българин 94%
Българомохамеданин 1%
Турчин  2%
Циганин  1%
Друго 1%
Обратно

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени