МНЕНИЕ
 
Иван Костов: ПГ на ДСБ няма да подкрепи проекта за НПК

 
25 август 2005
 ДСБ

http://www.focus-news.net/

 


Изказване на председателя на ДСБ Иван Костов пред НС по повод приемането на първо четене на НПК


Иван Костов: Уважаеми г-н председател, уважаеми народни представители, когато Народното събрание (НС) приема Наказателно-процесуален кодекс (НПК), то не може да го разглежда за нуждите на определена гилдия или на определени професии, въпреки че това са хората, които най-често ще работят с него. Когато сядаме да работим върху такива задачи, основната ни грижа трябва да е дали създаваме порядък, ред и правила за институции, които да бъдат ефективни в противодействието на престъпността. За съжаление от тази гледна точка, този НПК не изпълнява функцията си.
ПГ ДСБ няма да подкрепи този проект за НПК.
Първо, защото този проект на НПК не създава такъв административен и институционален потенциал за противодействие на престъпността, защото не отстранява нито един от дълбоките пороци на системата за противодействие на престъпността, която сега функционира в страната.Тези пороци многократно са изтъквани и много добре се познават в тази зала от политиците и се наблюдават в продължение на 15 години.
Тези пороци не могат да бъдат отстранени с НПК и вече започва да става ясно на всички, че те се коренят в Конституцията и там трябва да се направят промени, които да направят възможно наистина едно балансиране на правата и възможностите на цялата система, която противодейства на престъпността.
Този НПК не прави това, той оставя институциите във вида, в който те са в момента. Променя съвсем слабо отношенията помежду им и затова не е в състояние да създаде ефективна система за противодействие на престъпността.
Не е въпросът дали удовлетворява нечии интереси, дали ощетява следствието и прокуратурата, или съда и т.нат. и народните представители трябва много добре да разбират това. Няма никакво значение дали ще станат обидени дознатели и следователи, ако ние успеем да създадем ефективна система за противодействие на престъпността.
Ние можем да закрием една професия или да й отнемем всички привилегии, да ги превърнем в административни служители, можем да направим много неща и аз искам да ги повторя.
Следователите да минат към МВР и там заедно с полицейското дознание да създадат единна система, която да провежда разследването, да събира фактите и доказателствата. Прокуратурата трябва да мине към изпълнителната власт, за да има отговорност на прокурорите пред избирателите, пред обществото, пред НС. Този НПК не прави това.
Второ, ДСБ не приемат като сериозен мотива за необходимост този НПК да бъде приет, за да бъдат удовлетворени изисквания или задължения, поети в договора за членство в ЕС.
Както първото съображение показва законопроекта като палеатив, така второто съображение го погазва като димна завеса, зад която се опитваме да представим пред ЕС, че вършим някаква работа, качили сме се на педали и до септември, както обещаваме ще приемем всички закони и ще удовлетворим изискванията. Само че ЕС както обясни новият министър на външните работи и вицепремиер, радвам се отговорно го направи, не търсят само законопроекти, а реално противодействие на престъпността, да видят как този законопроект, който създаваме ще противодейства на престъпността.
Ние не приемаме мотива да се върши дейност заради самата дейност и да се създаде впечатление, че вършим нещо, защото сме абсолютно убедени в липсата на резултат. И тъй като виждам вече лицата на много хора, с които години наред дебатираме тези проблеми, знам какво мислят вътрешно в себе си даже, аз се удивлявам как може да се залага авторитета на хора, които осем години са били в опозиция и достатъчно добре разбират нещата, а сега тръгват по пътя на палеативите и димните завеси.Няма да има ефект от този НПК.
Третата причина, поради която ДСБ няма да подкрепят този НПК е, че този законопроект е направен от хора, които шумно се провалиха в борбата си с престъпността. Това е проектът на НДСВ и на бившия министър Станков. Това не е проектът на новото управляващо мнозинство, не е проектът на социалистическото правителство. Вярно е, че е взаимствал някои идеи, които ДСБ са развивали , но те далеч не са достатъчни, за да го направят ефективен.
Осемдесет и няколко народни представители от БСП ще подкрепят нещо, което са критикували и чиито слабости познават много добре.
И четвърто, няма да подкрепим НПК, защото е неуместен във връзка с контекста, в който е поставено НС. Отговора на КС очакваме да даде възможност за истинска промяна. Ако отговорът е положителен, зная, че и президентът очаква да е такъв, тогава защо бързаме с този НПК, преди да сме наясно какво може да направи обикновено НС? Защо се прави това? За да се направи димна завеса и да се приеме един палеативан проект. В това упражнение ДСБ няма да участват. Неуместен по време, абсолютно безполезен като усилие, направен от хора, които са се провалили в противодействието на престъпността и несъздаващ административен и институционален потенциал с престъпността. Това е законопроектът, който вие ни карате да подкрепим.
ДСБ ще гласуват против.
Благодаря.
 


Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени