Във фирмата, контролираща имота, участват самият земеделски министър и бившият шеф на отдел "Лов" в МЗ. Човекът си пои конете във водите на язовир "Йовковци", пазачите му секат горите

Ловец загради 30 кв. км от държавата и ги обяви за свои

Три седмици парламентът пита за Гео Дундаров, институциите безпомощни от три години

ДИЛЯНА ДИНЧЕВА

Как 2230 кв. м стават 10 декара застроена площ

Според протокол на ДНСК Гео Дундаров е построил незаконната си къща от 90 кв. м. и гараж с 4 клетки за селскостопанска техника на площ 220 кв. м. от в залесена територия на МЗГ - ДЛ Елена и в "друга селищна територия по плана за земеразделяне на с. Яковци. Там се е разпростряла и фитнес-залата, 78 кв. м., и изкопът на бъдещ 30-метров басейн. Конюшнята му с 5 броя боксове със застроена площ 126 кв. м. попада в имот, собственост на Станьо Коларов. Сеновалът от 80 квадрата пък е в земя на Мария Димитрова. Сметките на община Елена показват, че при документи за собственост на 2230 кв. м., Гео Дундаров за 2 години изгражда обекти на територия от около 10 декара. Градежът ловецът извършва въз основата на разрешение от 28 декември 2000 г. за ремонт на стара къща, купил малко по-рано. Самата къща се намира в общински имот от 2230 кв. м., отчужден при строежа на язовир Йовковци. При това съществува документални несъответствия за собствеността на земята.

В община Елена не са одобрявани и издавани никакви книжа за строежите. Становището на главния архитект на община Елена от септември 2002 г. е, че постройките са неузаконяеми по действащите български закони и трябва да се премахнат. Два месеца след становището на архитекта обаче, излиза становището на Регионалното управление по горите, че всъщност овощната гора, собственост на МЗ не е гора, тъй като дръвчетата са засети на рядко и че даже изобщо не е от горския фонд. Ако обаче тя бъде призната за горски фонд, можело да се изключи със заповед на министъра на земеделието.

На 9 януари м. г. Министър Мехмед Дикме подписва заповед, с която дава тези 3,6 декара дървопроизводителна площ от горския фонд на министерството в землището на с. Яковци на Гео Дундаров. В тях попадат освен земя на МЗ и на местното лесничейство, и гори и ниви на няколко частни стопани и полски пътища на община Елена. Тази земя е оценена на 7 348 лева, но тъй като в нея попада и първоначалния имот на Гео Дундаров, оценен на 3 453 лева, той трябва да доплати на държавата 3 895 лева. Дикме задължава всичките си подчинени да приведат заповедта в изпълнение. на 27 януари 2004 г., е сключен договор за замяна на недвижим имот между Гео Дундаров и Началникът на НУГ Илия Боянов Симеонов. С него НУГ дава на Гео Дундаров обещаната площ, а пък Гео Дундаров от своя страна прехвърля на НУГ своята земя, която попада в същата тази площ.

 
 

Снимка за спомен на Гео Дундаров (вляво) и бившия шеф на отдел "Ловно и рибно стопанство" към Национално управление на горите (НУГ) на Министерството на земеделието инж. Бисер Дачев.

Днес за трети път този месец парламентът се занимава с безпомощността на държавата да се справи със самонастанил се на нейни и частни земи ловец. Казва се Гео Дундаров. Той е заградил 30 квадратни километра държавна земя в Еленския балкан с намерението да развъжда там дивеч. Хоби му е. Построил си е дори незаконна къща, хотел с басейни, конюшни, селскостопански постройки и фитнес зала. В имението му се влиза през две бариери с въоръжена охрана. Има табели с предупреждение, че обектът е частна собственост, каквото и да означава това. Тъй като става дума за блокирани заради чифлика второстепенни общински пътища. Стопани на частни земи и имоти в този район не са допускани до собствеността им. Не могат и да се преборят с него да си ги върнат. Къщите на осмелилите се да си търсят правата "случайно се запалват". Кучетата, включително и домашни, са изтровени с примамки от месо, защото плашат дивеча. Служители на лесничейство "Елена" пък са установили "незаконно разпореждане с иглолистни строителни материали" и "бракониерски лов от неизвестен извършител". Сигнали за произволните му действия от граждани и общини има в РПУ-Елена, РДВР - Велико Търново. С него в продължение на години се занимават еко- и строителни инспектори, прокуратура и местна власт. Доколкото са могли спокойно да извършат някакви проверки, органите на държавата и реда са установили само маловажни нарушения.

Гео Дундаров (вторият отляво надясно) и други ловци с конете си във водите на язовир "Йовковци" - вододайна зона.


В същото време експертите на Министерството на земеделието и горите правят закон "Гео Дундаров", който да регламентира неговата дейност и тази на други като него. Защото Гео Дундаров не е единственият, когото държавата търпи с покровителството на ДПС. Фирмата на Гео Дундаров, с която е сключил договор с министерството на земеделието за настаняване в държавната земя е "Гимел". В нейна производна - "Оранжерии - Гимел" съсобственик с близо 20 % дори е самото Министерство на земеделието в лицето на министър Нихат Кабил, показва информационната система "Дакси". Другите малко над 80 % са на Дундаров. При Гео Дундаров в момента работел и бившият шеф на отдел "Ловно и рибно стопанство" към Национално управление на горите (НУГ) на МЗ инж. Бисер Дачев. Той е заемал поста от 2001 до 2004 г., когато пък Нихат Кабил беше зам.-министър на земеделието. Наместването на Гео Дундаров на територията на държавните лесничейства "Буйновци" и "Елена" започва през 2001 г.

Гаражите в имението, построено на държавната земя.


Наши депутати са запознати със самоуправството на Гео Дундаров още от 2002 г. Допреди две седмици никой не се е осмелил да пита за  този човек. На 2 декември тази година въпрос към МВР отправиха от парламентарната трибуна депутатите от ОДС Филип Димитров и Димитър Йорданов. Те попитаха Румен Петков извършвало ли е РДВР - Велико Търново проверки във връзка със сигналите за неправомерни действия на държавната територия, намерени ли са насаждения с канабис на тези площи, както сочат сигнали на граждани, и какво е направила полицията, за да си върне общината окупираните заради чифлика в Йовковци пътища. Миналата седмица - на 9 декември, двамата депутати получиха отговор и от министъра на екологията Джевдет Чакъров.

Отговорът на министър Румен Петков на 2 декември беше, че Регионалното управление на горите е позволила площта, на която се е настанил Дундаров, да бъде изключена от държавния горски фонд срещу заплащане на съответна такса (не е споманато на кого какво е платено). Следва заповед на министъра на земеделието от януари 2004 г., с която имотът, собственост на Гео Дундаров, се заменя с имот от държавния горски фонд в землището на село Яковци.

През 2003 г. Дундаров обсебва 2 от ловните полета на ловно-рибарската дружинка на селата Тюдовци, Драгийци и Заманов дол и обособява свое ловно поле, съобщава министърът на вътрешните работи на депутатите. Той признава, че ловецът забранява влизането на хора в тази територия, тъй като за ползването на ловното поле Дундаров има договор направо с Националното управление по горите и заради това си е обявил територията за частна собственост. Преписката, образувана в РПУ-Елена през декември 2002 г. по сигнал на жител на с. Дебелец, чиято къща внезапно изгоряла, е спряна. След проверка на имението, също по сигнал на група граждани през 2004 г., местните полицаи не са установили насаждения от канабис.
Дундаров си отглежда конете в санитарната зона на язовир "Йовковци" и създава предпоставки за замърсяване на питейната вода, която ползват над 300 хил. човека в област Велико Търново и околните области, сигнализират граждани. По този повод министърът обяснява, че ХЕИ-Велико Търново отказва да извърши проверка с мотива, че единични проби не могат да дадат реална оценка за степента на замърсяване на водата.

Министър Румен Петков още съобщава, че след като РПУ-Елена е констатирало, че пътищата към имота за запречени и предало папките на районната прокуратура, тя от своя страна е наредила на общината и лесничействата да премахнат ограниченията. Обвинение към Дундаров тогава не е отправено, тъй като нито едно от призованите лица не е дало свидетелски показания. Междувременно обаче постановлението е обжалвано от заинтересования Дундаров в Апелативна прокуратура във Велико Търново, която на 16 декември 2004 г. окончателно излиза с решение, че Дундаров е прав.Проверката на притежаваното от Дундаров и охранителите му оръжие установява, че арсеналът е законен.

В заключение, министър Румен Петков обеща на депутатите да възложи пълна проверка на случая чрез повереното му ведомство, тъй като не бива у хората да остава впечатлението, че, ако някой върти много пари остава безнаказан. Той уточни, че работата ще е трудна, тъй като отношение към проблема имат поне 5 институции и 2 правителства.

МВР-шефът сам констатацията, че когато се предлага на някого да узакони незаконното си имущество при определени условия - на това му се казва отказ от държавност.

На въпроса към министъра на екологията Джевдет Чакъров какво са установили проверките на инспекторите на РИОСВ в санитарната зона на язовир "Йовковци" и устието на р."Веселина", депутатите получиха отговор, че резултат от тях няма.

Фактите според министъра на екологията: Междуведомствена комисия, създадена в района да разгледа случая, на 28 септември 2001 г. е препотвърдила констатациите на предишната проверка от 5 септември 2001 г. за неправомерно оградена територия и незаконно извършено строителство. Заради това е издадена заповед от директора на РИОКОЗ от 2 октомври 2001 г. за спиране на строителството и експлоатацията на вече построените обекти. Година по-късно, през август 2002 г., РИОКОЗ с РИОСВ и ВиК установяват, тази заповед не се изпълнява и строителството продължава. То дори се разширява. Тази дейност е и в разрез със заповедта на областния управител от 27 август 1998 г. да не се извършват строително-ремонтни работи и ново строителство на територия не по-малко от 500 м от акваторията на язовир "Йовковци", до учредяване на санитарно-охранителна зона.

Проектът за санитарно-охранителна зона на язовира е разгледан чак на 5 май 2004 г. На това заседание е решено, че в пояс втори на зоната се забранява строителството и земите се определят като държавна собственост. На 21 ноември 2005 г. обаче проверка установява, че в северозападния край на територията, която следва да е част от акта за публична държавна собственост, се изгражда нова сграда с предназначение за хотел, за която от община Елена не е издавано разрешение за строеж.

Тази седмица на депутатски въпроси по случая "Гео" трябва да отговаря министърът на земеделието Нихат Кабил. Това се очаква да стане днес. Четвърта поредна седмица на подобно питане трябва да отговори и Министерството на регионалното развитие и благоустройството - кой и как е позволил и търпи незаконните постройки на земите публична държавна собственост.

Въпросите на депутатите са разпределени към отделните министри, тъй като председателят на парламента Георги Пирински е отказал да приеме всички питания да бъдат към министър-председателя Сергей Станишев, каквото е било искането. Според Пирински този въпрос не бил от държавническо ниво и сред приоритетите на правителството.

Молба да се спрат безчинствата Гео Дундаров във Великотърновския край няколко десетки жители на Елена и района са отправили и до президента Георги Първанов на 4 декември 2003 г. Отговор не са получавали.

Продължението в утрешния брой: Гео Дундаров се настанява на цялата територия срещу откупуване на правото на отстрел на 30 диви прасета.


Copyright 1998-2023 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Обратно към "ДПС - архив"