http://www.dnevnik.bg/show/?storyid=262003

Министерството на Емел Етем се превръща в силово

Гражданска защита добива статут, подобен на полицията и военните, предлагат се и още два държавни резерва

Панайот Ангарев (2006)
 

При почти пълна секретност междуведомствен екип от специалисти, създаден по заповед на вицепремиера Емел Етем, е подготвил промени в Закона за управление при кризи и изцяло нов закон за защита при бедствия, които ще доведат до радикални промени в системата за национална сигурност изобщо. Ако те бъдат приети, предвидените правомощия и ресурси ще превърнат Министерството за бедствия и аварии, ръководено от Етем, в трето силово ведомство след МВР и военните. Бедствията се изваждат от действието на сегашния закон за кризите и отговорността за тях остава в министерството, а за кризите - в съвета по сигурност към министър-председателя.

Новоизготвеният закон дава в ръцете на ръководеното от Емел Етем ведомство контрола върху т.нар. единна спасителна система, която включва всички институции, неправителствени организации, фирми, еднолични търговци и армията. Неин гръбнак са спасителните екипи, съставени от Гражданска защита, пожарната и лечебните заведения. Държавната агенция "Гражданска защита", която до 2000 г. беше към военното министерство, ще бъде трансформирана в национална служба към Министерството за бедствията и авариите. Служителите й ще имат аналогични социални придобивки като тези на полицаите и военните. Предлага се пожарната да остане към МВР, но при бедствия да минава на подчинение на Гражданска защита, която ще ръководи екипите в 28-те области. Другите участници в системата ще бъдат задължени да предоставят сили и средства при поискване от министъра. Изключение ще прави само армията, за което ще е необходима заповед на военния министър. Системата ще разполага още и с доброволни формирования, които ще бъдат на заплата при участие в акции.

От текстовете става ясно, че спасителните екипи дублират много от функции на пожарната. Според сегашния Закон за МВР пожарникарите могат да влизат по всяка време в жилищни, производствени и други сгради, да разрушават сгради или части от тях, да използват собственост на физически и юридически лица, да регулират движението по пътищата. Същите правомощия вече се прехвърлят и на структурите, водени от Гражданска защита. В същото време на пожарната се отнема правото да координира и взаимодейства с държавните органи и организации във връзка с подготовката на населението за действия при пожари, бедствия, аварии и катастрофи.

"Пожарната остава към МВР. Отдавна искам да има такава координация и някой да поеме кръста. Няма нищо страшно. Все пак има министерство за държавната политика при бедствия, което ще координира, контролира и ръководи спасителните операции при бедствена ситуация", така в неделя шефът на пожарната ген. Кирил Войнов коментира промените. Той отказа да каже какви са забележките, които неговата служба е направила по новия закон, както и новите силови функции на министерството на Етем.

Според проектозакона то ще стане приемник на всички активи на Гражданска защита - около 90 имота в цялата страна. За възстановяване на щетите от бедствия ще продължи да се грижи комисията за възстановяване и подпомагане към правителството, която също се ръководи от Емел Етем. Комисията ще ползва администрацията на министерството и ще взима решенията за отпускане на средства, ще координира и финансира превантивни действия, както и  неотложните спасителни работи. Последните обикновено стават чрез пряко договаряне с фирми и именно изразходването на такива средства след наводненията предизвика лавина от критики, тъй като в немалко от случаите не бяха изпълнени ангажиментите по възстановяването.

Ведомството на вицепремиера ще координира предоставянето и разпределението на помощи и дарения. Ще разполага с пари и за обезщетения на физически и юридически лица за нанесени вреди. Предвижда се създаване и поддържане на резерв, подобен на държавния, от горива и други материали за осигуряване на защита на населението. Системата от спасителни екипи пък ще разполага с единна комуникационно-информационна система, за която вероятно ще се обявят поръчки.

Новият проект препраща правомощията на министъра за държавната политика при бедствия и към управлението при кризи. Той ще може да предлага въвеждането на кризисно положение, като за пръв път с паралелните поправки в закона за кризите се допуска и употреба на сила и оръжие от органите на властта. Друга интересна промяна в този закон е създаването на още един резерв - за покриване на щетите от кризи. Не е ясно какви са мотивите за това, тъй като тази функция изпълнява структурата на Държавния резерв и военновременните запаси.

Подготовката на проектите, с които "Дневник" разполага, е започнала през ноември и те вече са пуснати за съгласуване в отделните министерства. Още отсега обаче появата на трети играч в полето на сигурността, в какъвто би се превърнало ведомството на Етем, предизвиква негативни реакции, най-вече в МВР и при военните. Правителствени източници коментираха, че засега се пази мълчание по въпроса, за да не се създава допълнително напрежение около очаквания критичен доклад на Европейската комисия. Дори имало издадени устни заповеди в отделни структури да не се коментират промените, за да не се нажежава обстановката. Критики срещу промените биха били изтълкувани като атака към ДПС от коалиционните й партньори БСП и НДСВ, които държат съответно МВР и Министерството на отбраната.

Според председателя на сдружение "Джордж Маршал - България" и бивш зам. военен министър Велизар Шаламанов с предлагания закон за бедствията се изгражда т.нар. трети стълб на сигурността. Останалите два са МВР и армията. Такава била тенденцията и в ЕС, и в НАТО. "Сигурността не може да бъде само на два крака в съвременния свят. Тя има нужда от три стълба. Това са военната сигурност, борбата с престъпността и гарантирането на обществения ред и сигурността на гражданите срещу рискове с природен и технологичен характер", обясни той.

 

Бедствие и криза

 
Бедствие е събитие или поредица от събития, предизвикани в резултат на природни сили и явления, инциденти или аварии, които се отразяват върху или представляват опасност за живота или здравето на хора, причиняват щети на културни и материални ценности и околната среда в такъв мащаб, че изискват предприемането на мерки и участието на специални сили и ресурси за провеждането на спасителни и неотложни аварийни и възстановителни работи.

 

Криза е такава промяна в установеното състояние на живот и обхванала територии, обекти, сектор и сфери на икономиката и обществения живот или околната среда, в резултат на която дейността и условията за съществуване в променената среда са силно нарушени.

 


Copyright 1998-2023 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Обратно към "ДПС - архив"