Нови монети в обращение от 5 юли 1999 г.
 
1 стотинка
На лицевата страна на монетата в центъра е изобразен Мадарският конник - скален релеф от VIII век, а в горната част по периферната окръжност - текстът "България".

Основен мотив на обратната страна на монетата е цифрата на номинала и годината на емисията "1999". В долната част на монетите е изписан текстът "стотинка". В горната част на монетата по периферията са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

За да разгледате монетата, натиснете тук

2 стотинки
На лицевата страна на монетата в центъра е изобразен Мадарският конник - скален релеф от VIII век, а в горната част по периферната окръжност - текстът "България".

Основен мотив на обратната страна на монетата е цифрата на номинала и годината на емисията "1999". В долната част на монетите е изписан текстът "стотинки". В горната част на монетата по периферията са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

За да разгледате монетата, натиснете тук

5 стотинки
На лицевата страна на монетата в центъра е изобразен Мадарският конник - скален релеф от VIII век, а в горната част по периферната окръжност - текстът "България".

Основен мотив на обратната страна на монетата е цифрата на номинала и годината на емисията "1999". В долната част на монетите е изписан текстът "стотинки". В горната част на монетата по периферията са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

За да разгледате монетата, натиснете тук

10 стотинки
На лицевата страна на монетата в центъра е изобразен Мадарският конник - скален релеф от VIII век, а в горната част по периферната окръжност - текстът "България".

Основен мотив на обратната страна на монетата е цифрата на номинала и годината на емисията "1999". В долната част на монетите е изписан текстът "стотинки". В горната част на монетата по периферията са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

За да разгледате монетата, натиснете тук

20 стотинки
На лицевата страна на монетата в центъра е изобразен Мадарският конник - скален релеф от VIII век, а в горната част по периферната окръжност - текстът "България".

Основен мотив на обратната страна на монетата е цифрата на номинала и годината на емисията "1999". В долната част на монетите е изписан текстът "стотинки". В горната част на монетата по периферията са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

За да разгледате монетата, натиснете тук

50 стотинки
На лицевата страна на монетата в центъра е изобразен Мадарският конник - скален релеф от VIII век, а в горната част по периферната окръжност - текстът "България".

Основен мотив на обратната страна на монетата е цифрата на номинала и годината на емисията "1999". В долната част на монетите е изписан текстът "стотинки". В горната част на монетата по периферията са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

За да разгледате монетата, натиснете тук

1 лев
Данните за българските монети в обръщение от 5 юли 1999 година са взети от страницата на Българска народна банка
http://www.bnb.bg
 

 

 


Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени