Разколът в Българската православна църква

* * *

* * *


1 - 2 октомври 1998 г.  - Всеправославен събор срещу разкола в БПЦ в София


Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени