СЕДМИЧЕН КОМЕНТАР

 1 - 5 февруари 1999 г.

 

ЗНАЧИМИ И БЪРЗИ ПРОМЕНИ В ЛЯВОЦЕНТРИСТКОТО ПОЛИТИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО В БЪЛГАРИЯ

В един от последните си коментари Омда ви предложи анализ и прогноза за промените в дясното политическо пространство. Засега по-голямата част от прогнозата се реализира.

В лявоцентристкото пространство също се извършват бързи промени и прегрупиране на силите, започнали още през последните 2 месеца на 1998 г. Най-напред се създаде Либерално-демократическият съюз /ЛДС/, начело с експрезидента Желю Желев, но в който глава роля се пада на лидера на ДПС Ахмед Доган. След това БСДП на д-р Петър Дертлиев и ОБТ на проф. Кръстю Петков се обединиха в Съюз "Социалдемокрация". Те веднага обявиха за предстоящо тясно сътрудничество и коалиране както с Евролевицата, така и с ЛДС. ОТ ССД обявиха, че в лявото пространство ще се върви по две писти - социалистическа на БСП, и социалдемократическа.  От ЛДС се обявиха против взаимодействието с БСП. На своята национална конференция през декември Евролевицата обяви за подготовката на обща алтернатива за управление с ЛДС и ССД. Евролевицата постави условия за сътрудничество с БСП. На тази конференция Доган декларира, че СДС вижда диалога си с опозицията само на базата на принципа "Когато говориш с мен ще мълчиш". Общото във всички опозиционни партии е, че определят правителството на Костов като авторитарно и България се намира в началото на бонапартистка реформа или революция, при която правителството вече е подчинило всички други власти - парламентарна, съдебна, президентска и медиите.

Обезателно трябва да се има предвид фактът, че ЛДС получи откритата подкрепа на Либералния интернационал, а левите партии - на Партията на европейските социалисти /ПЕС/. Фридрих Рол, секретар на ПЕС, в интервю за в. "Труд" отбеляза, че левите партии в България нрябва да загърбят всички лидерски и други противоречия и да се обединят срещу общия враг в лицето на Костов и неговото консервативно правителство. В обединението на левите партии ПЕС включва и БСП с известни условия.

Така се стигна до срещата на 17 януари в София на лидерите на всички опозиционни партии от ЛДС, ССД, Евролевицата и БСП: Георги Първанов, Ахмед Доган, Александър Томов, Димитър Луджев, Кръстю Петков и Петър Агов (приемник на Дертлиев). След 3 часа дискусии те решиха съвместно да работят до края на март за изработване на алтернативна програма за управление. Ще се създаде не алтернатива за управление на сегашното правителство и мнозинство, а алтернатива на двуполюсния модел. Алтернативната програма ще съдържа конкретни задачи в областта на макроикономиката, структурната реформа, данъчната политика, социалната сфера. Съставени бяха работни групи и координационен съвет.

Преди тази среща опозиционните партии създадоха движението Антилустрация, което има всички шансове да започне да действува ефективно в България и международните организации.
Без съмнение, срещата на 17 януари е сериозна стъпка към създаването на обединена опозиция с участието на БСП, намираща се в тежко състояние. След изборите от април 1997 г. партията не можа да излезе от състоянието на криза и непрекъснато се занимава само със себе си и се раздира от противоречия и лидерски конфликти. Ясното възприемане на социалдемократическа насока на развитие ще бъде не само едиственият шанс за БСП, но и за нейния лидер Първанов, който активно работи за възприемане на този път.

В разработваната алтернатива се предвижда създаване на коалиционно правителство с участието на по-голямата част от партиите в парламента. Може  да се прогнозира, че ще бъдат конкретно набелязани следните цели: увеличаване на минималното почасово заплащане от 22 на 50 цента; актуализиране на 3-годишното споразумение с МВФ; рамкови споразумения за излизане от валутния борд (2001-2005 г.); намаляване на централната държавна администрация; законово гарантиране на независимостта на журналистите и на техните права; битка с корупцията в държаната администрация; недопускане на сливане на изпълнителната със съдебната власт; цялостно връщане на имотите и финансово укрепване на Българската православна църква; възстановяване на автономията на ВУЗ; повишаване на заплатите на учителите; поетапно намаляване на данъчното бреме; данъчни стимули за създаване на нови работни места; премахване на монополизма на съсловните организации и доброволност на участието на лекари и стоматолози; гарантиране чрез закон на най-необходимите здравни услуги на всички граждани; подкрепа на крупни и средни български фирми износителки.

Ако такава програма се приме, със сигурност може да се каже, че тя ще получи широка обществена подкрепа.

Сред особеностите от срещата е, че открито се обяви за стремежа за създаване на 3 политически центъра: либерален, християндемократически и социалдемократически, които да сложат край на двуполюсния модел.

Друга особеност е успешната дейност на Евролевицата да служи като посредник и връзка между ЛДС и БСП.

Много е трудно да се прогнозира успех на това обединение като се имат предвид острите противоречия и различия между БСП и ЛДС, и противоречията вътре в БСП. Въпреки това то е възможно, защото общо е мнението, че авторитаризмът и диктатът на СДС и Костов се засилва и ускорява бързо, което императивно налага общото противопоставяне.

Към това трябва да се добави и засилващия се натиск в тази насока на европейската социалдемокрация. Ето какво заяви Александър Томов по този въпрос: "Има един силно стимулиращ фактор - това е поддръжката на европейската социалдемокрация. И трябва да ви кажа, че в някои отношения европейските социалдемократи са по-динамични, по-бързи, повече натискат за интеграция, отколкото самите леви партии в България са осъзнали тази необходимост".

Може да се отбележи нарастващото значение на Евролевицата и на нейният лидер както в новото сформировение, така и за ПЕС.

В предходен коментар прогнозирахме, че е възможно ново споразумение между СДС и Народен съюз от дясното пространство да се подпише в Каденабия в Италия.Тази прогноза се потвърди и такава среща предстои. А там ще акушира Европейската народна партия и най-вече германската ХДС.

Левите партии - ССД, Евролевицата и БСП ще имат нова среща в Солун за обединение, където ще акушира ПЕС и най-вече ГСДП., която е вече управляваща в Германия.

Иван Костов вече потърси съчувствие и подкрепа чрез външната министърка Михайлова от Азнар в Испания и от Жан Люк Деян от Белгия. Той получи такава подкрепа, но навярно вече е разбрал, че тя не може да замести помощjа и подкрепата на Германия. Навярно това е една от причините за промяната в тактиката на Костов и управляващото мнозинство. Още в началото на 1999 г. Костов за първи път предложи диалог на опозицията, но никой не му повярва. На 18 януари президентът Стоянов обяви, че свиква на 3 февруари съвещение на Консултативния съвет за национална сигурност, където да се обсъди въпросът за диалога между политическите партии и националното съгласие.На 19 януари шефката на парламентарната група на ОДС Екатерина Михайлова предложи конкретни теми за диалог с опозицията.

Наближаването на местните избори, решителната фаза на структурната реформа, неизбежното увеличаване на безработицата и съкращенията в армията със сигурност ще принудят управляващите да търсят по-гъвкави форми на управление. По всяка вероятност ще бъдат направени и промени в правителството като бъдат заменени министрите с подчертано "барикадно мислене".

Срещата на 17 януари нанесе корекции в баланса на силите в България.

                                                                                                                             КИ


Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Обратно към "Новини в буркани"