СЕДМИЧЕН КОМЕНТАР

 4 - 8 януари 1999 г


БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ - СОБСТВЕНОСТ, ЦЕНИ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

В ежедневния бюлетин редовно ви информираме за поземлената реформа и състоянието на българското земеделие. Ще направим някои изводи и обощения, които, надяваме се, ще ви бъдат полезни.

По последни данни досега в България са се формирали 1 770 000 еднолични дребни стопанства. По-голямата част от тях са собственици на земя под 18 дка, която много често е разделена на парцели. Излишно е да се доказва, че този начин и размер на стопанисване е сериозна пречка за ефективно земеделие.

До октомври 1997 г. броят на землищата беше 4863. До тази дата беше извършено въвеждане във владеене върху 60% от цялата площ, която трябва да се върне на собствениците - това е около 35 млн. дка. През декември 1998 г. беше обявено, че е извършен въвод във владеене на 77,4% от цялата площ. Досега само 17,4% от собствениците притежават нотариални актове за собственост. Премиерът Костов официално декларира, че до 1 юли 1999 г. всички собственици трябва да получат нотариални актове. Без нотариални актове трудно ще се образува активен пазар на земя.

Около 1 600 000 собственици притежават под 10 дка, които обхващат 15% от цялата площ. 400000 собственици имат между 10 и 100 дка и само много малко собственици притежават над 100 дка. До края на 1998 г. по-голямата част от земята на собствениците с възстановено право се давеше под аренда на малка група от фермери, най-често за срок от 1 година.
В момента съществуват 3000 частни частни кооперации, които обработват по 7-8000 дка и 2000 държавни стопанства и фирми, регистрирани като държавни, които обработват преобладаващата част от земята. Кооперациите обработват 43% от тази земя.
Появиха се и рентни цени - при аренда или наем на земята. Търговете в Добруджа през есента на 1998 г. се извършваха между 5000 и 50 000 лв. за дка. Средната наемна цена за дка в България е между 20 и 30 000 лв. за година.

Българската почва е със значително по-добри качества от земите в Европа. В България черноземните почви са 41% от обработваемата земя, а в Европа те са между 8 и 14%. Само в Добруджа черноземните почви са 14 млн. дка.

Поради тежката криза в земеделието и икономиката въобще сега земята в България се продава на символични цени, в сравнение с тези в Западна Европа. В Добруджа 1 дка земя от първа-втора категория може да се продаде за 270 000 - 360 000 лв.

В България пазарът на земята е още в зародиш. Много често обеднели селяни си продават земята за 30-40 000 лв. за дка, за да оцелеят. Обикновено цената на земята се движи средно от 100 000 до 300 000 лв. на дка, без да е съобразена с категорията. За да се разбере ясно състоянието на ценообразуването в България ще отбележим, че в Германия средната цена на 1 дка земя е 3 млн. лв., в Белгия и Италия е от 1 до 10 млн. лв., във Франция - от 750 000 до 3 млн.лв., в Англия - от 1,4 млн. лв. до 5 млн.лв. Най-скъпа е земята в Австрия - от 3,4 млн.лв. до 17 млн.лв. В момента земята в България е от 15 до 30 пъти по-евтина от тази в Европа.

През 1999 г. ще влезе в сила новата наредба за цените на обработваемата земя. Очаква се 1 дка земя от първа-втора категория да струва от 550,000 (около 350 дол.) до 1 100 000 лв. Най-ниски ще бъдат цените на земята от 9-10 категория  - 80-150 000 лв./дка, която ще може да се използва само за ливади. Цената на 1 дка лозя или трайни насаждения ще варира от 750 000 до 1 800 000 лв. в зависимост от местоположението и плодородието на почвата.
Със сигурност ще нарасне цената на земите, които ще са разположени в близост до новите магистрали, газопроводи и нефтопроводи, които се очаква да се построят.

Най-вероятно е до края на 1999 г. всички собственици на земя да получат нотариални актове и да се създаде един нормално функциониращ пазар на земята. Правителството ще стимулира окрупняването на земята, за да може да се прилага модерна обработка и да се получават високи добиви. Това ще стане като се намали обема на земята, която ежегодно се дава под аренда на безимотни и малоиматни селяни от 30 на 10 дка и същевременно се намали таксата за арендуване на фермерите, които наемат големи количества земя.
 

                                                                                                                  КИ

Обратно към "Новини в буркани"