СЕДМИЧЕН КОМЕНТАР

18-22 май 1998 г.

 
 

ПУЧ СРЕЩУ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ ПРАВА НА МИЛИОНИ БЪЛГАРИ

Управляващите в България се готвят да премахнат изборността на кметовете в селищата с по-малко от 4000 жители. Това означава, че от общо 5312 населени места в страната изпълнителната власт ще назначава ръководителите на близо... 5000 градчета и села. По този начин освен че погазва избирателните права на милиони българи, управляващият Съюз на демократичните сили (СДС) нанася тежък удар и върху слабо развитото местно самоуправление в България.

Решението не е просто прищявка на някакви екстремисти сред сегашните властници. То представлява официалната линия на СДС и е одобрено категорично на 12 май т. г. от неговия най-висш постоянно действащ орган, т.нар. Национален изпълнителен съвет. Нещо повече: вносител на предложението е вицепремиерът Евгени Бакърджиев, подкрепян от премиера Иван Костов.

Пучът срещу местната власт се извършва под прикритието на предстоящата "административна реформа". Като при всеки подобен абсурд, разбира се, "необходимостта" от неговото осъществяване се "обосновава" и с абсурдни аргументи. Например: щом парламентът и правителството са избрани демократично, значи и назначаването на кметове от управниците е също демократично.

Подготвяното "нововъведение" бе осъдено дори от коалиционните партньори на СДС, които имат свои министри в сегашното правителство. И в това няма нищо изненадващо. На такова нещо не можаха да се решат дори велможите на тоталитарната епоха: макар и тогава кметовете да се назначаваха фактически "отгоре", то поне формално се спазваше правилото за редовно провеждане на избори за местни органи на властта.

Не е за вярване, но намеренията на днешните управляващи в тази насока не издържат сравнението дори с петвековната турска власт над България. Нито на султаните, нито на великите везири никога не е хрумвала идеята българските старейшини по селата да се назначават, да речем, от Високата порта.

Независимо дали Съюзът на  д е м о к р а т и ч н и т е сили ще успее да реализира апетитите си за тотален контрол над местната власт, или не, този и други "казуси" карат все повече хора да мислят, че в неговото управление д е м о к р а т и ч н о с т т а  е най-значима  в названието му.

Георги БОРИСОВ
22 май 1998 


 

 

Обратно към "Новини в буркани"