А К Т У А Л Н О

29 март 1999

  • България вижда своето бъдеще в НАТО;

  • като съсед на Югославия с утежнени от историята отношения, България няма да се намесва във войната на територията на тази страна.

 

 
 
 

Copyright 1998-2019 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Обратно