2 ЛЕВА

На лицевата страна на банкнотата е изобразен портрет на възрожденеца Паисий Хилендарски (1722-1773 г.).
На обратната страна е отпечатано факсимиле от "История Славянобългарска".
Основен цвят - виолетов.
Размер - 116 х 64 мм.
 


Данните за българските банкноти в обръщение от 5 юли 1999 година са взети от страницата на Българска народна банка
http://www.bnb.bg

 

 

 


Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени