Обръщение към народа
6 април 2001

Мои сънародници!

Днешният ден е повратен в моя живот. Десетилетия наред съм живял с дьлга си да ви служа. Десетилетия наред съм страдал заедно с вас за нещастната ни съдба. Никога обаче не ме е напускала вярата в свободна и силна България. Бях щастлив в края на '89 г., когато диктатурата рухна и се откри възможност за достоен и благополучен живот в цяла Източна Европа, Измъчвах се по-късно, когато видях, че мечтите отстъпват място на бедността и отчаянието. През този период за мен нямаше нищо по-болезнено от вика за помощ на стотици съотечественици, намиращи се на границата на човешкото съществуване. Откликвах с каквото можех и колкото ми бе позволено.

Не бих искал да пренебрегна редица успехи във външната политика на България или положителните тенденции в икономическото развитие през 1999г. и до есента на миналата година. Но над всичко стои мъката и нарастващият гняв на много хора. Не е нито морално, нито политически оправдано, че по европейски стандарти повечето хора у нас, включително в селата и малките градове, живеят в мизерия, докато някои политици тънат в необяснимо охолство; че десетки хиляди наши дъщери и синове напускат България, прокудени от безперспективността; че почти половината от българските граждани заявяват, че няма за кого и защо да гласуват. Необходими са незабавни промени на политическата система и на нейния морал. Трябва почтеност. Почтеност във всичко! Дошло е съдбовно време за България и лично за мен. Воден съм от вярата и очакванията на стотици хиляди съотечественици.

Решен съм повече от всякога да изпълня историческия си дълг към България, ако на предстоящите парламентарни избори получа мощна подкрепа от вас.

Драги съотечественици,

Днес декларирам целта си да основа и поведа едно обществено движение за нов морал в политиката, за нови икономически решения с нови за България идеи и с нови хора като движеща сила.

С това обращение към вас поставям началото на "Национално Движение Симеон II" в името на три принципни цели:

Първо: бърза и качествена промяна в стандарта на живот у нас чрез постигане на функционираща пазарна икономика в съответствие с критериите на Европейския съюз за членство и чрез увеличаване на потока от инвестиции в България на сериозния световен капитал.

Готов съм да предложа схема от икономически мерки и социално-икономическо партньорство, посредством които не по-кьсно от 800 дни прочутото българско трудолюбие и предприемчивост ще променят живота ви.

Второ: скъсване с политическата партизанщина и обединяване на българската нация около изконните ни идеали и ценности, които са съхранили величието й през хилядолетната ни история.

Трето: въвеждане на правила и институции, насочени към премахване на корупцията, която се е превърнала в главен враг на България, обричайки народа ни на бедност и отблъсквайки жизненонеобходимия чуждестранен капитал.

Уверен съм, че голямото начало и кръщението на "Национално Движение Симеон II" ще стане на парламентарните избори чрез упражняването на гражданския ви дълг и право на глас. Гласувайки за Движението, вие ще сте истинските му създатели, а избраните депутати - изпълнители в Парламента на неговите цели и идеали.

Движението, което предлагам, не е коалиция на съществуващи партии, нито на политически лидери. Прицелът на това движение не ще бъдат отделните партии или личности, тъй като аз не се конфронтирам с никого, а насъщните проблеми на България. "Националното Движение Симеон II" ще предлага нови идеи и ще търси обществена подкрепа и консенсус за реализацията им в името на по-добрия живот на всеки наш съотечественик без разлика на партийна принадлежност или етнически произход. Разчитам на безрезервната подкрепа на всеки, който досега е вярвал в мен. Особено разчитам на висококвалифицираната младеж, която е моят най-силен потенциален съюзник в осъществяване на промените, които предлагам. Разчитам и на хилядите българи, живеещи в чужбина, които милеят за България и искат да й помогнат.

Горещо желая да мотивирам за участие в изборите и онези от вас, които днес заявяват, че няма да гласуват, или че ще гласуват, но водени не от нов стимул за промяна, а от стереотип и даже страх от миналото. Това мое желание не е самоцел, а израз на дълбокото ми убеждение, че по-доброто бъдеще на България след 17-ти юни зависи от масовото ви участие на изборите. Във всичко това е дълбокият смисъл на моята обществена роля, както и на Движението, което се ражда днес.

След срещите ми с вас из страната и воден от определени критерии, ще поканя съответния брой български граждани да попълнят избирателните листи на Движението и да се посветят на мисията нанароден представител в истинския смисъл на думата. Ще се стремя мнозинството от кандидат-депутатите да бьдат хора, които просто са работили, страдали и вярвали в по-доброто бъдеще на народа ни. Разбира се ще поканя и хора, участвали в политическия живот, заради техния опит и професионализъм, давайки си ясна сметка, че политическата стихия едва ли е пощадила нечия репутация. Освен това бих искал значителна част от депутатите да са жени, защото винаги съм вярвал, че тяхното участие е начин политиката да се направи по-човешка и заради това по-успешна! Винаги съм държал и ще държа на оценяването на хората по тяхната компетентност, а не на раздаване на постове по роднински връзки или партийна принадлежност.

Искам да ви уверя, че "Националното Движение Симеон II" ще разполага с механизми, които ще направят неговите депутати непосредствено отговорни пред тези, които са ги избрали. Всеки, който приеме моята покана ще носи и отговорността да се посвети на целите на Движението и на неговите високи изисквания за политически морал, а също трябва да е готов да се оттегли, когато доверието не е било оправдано.

Драги сънародници,

Осъзнавам напълно отговорността, която поемам с днешното обръщение към вас. Избрах този най-труден път, защото съм убеден, че е единственият за постигането на ново българско духовно и икономическо Възраждане. Твърди се, че току-що приетият закон за партиите бил предназначен да попречи да ме последвате в промяната, която днес ви предлагам. Не желая да допусна, че това е възможно в една развиваща се европейска демокрация.

С нетърпение очаквам новите ми срещи с вас. Този път те ще бъдат не само срещи на надеждата, но и на решимостта и готовността за промяна.

За мен в този исторически момент да бъда лидер има смисъл единствено, ако работя за всички. Моята сила е във Вашата подкрепа! Заедно ще успеем, тъй като "Съединението прави силата".

Бог да ни помага!

Симеон II

София, 6 април 2001 г.


Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Обратно